Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist endret 27.10.2023

Vi i LAERDAL (samlet referert til som " LAERDAL ", "Laerdal", "vi", "oss", "vår") tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, lagrer, bruker, deler og behandler personopplysningene dine. Denne erklæringen beskriver formålene som personopplysninger samles inn for, hvilke parter som vi kan dele dem med, og tiltak vi har for å beskytte personopplysningene dine. Den beskriver også dine rettigheter til dine personlige opplysninger, og hvordan du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter og lære mer om vår personvernpraksis.

Denne personvernerklæringen er utstedt på vegne av Laerdal-konsernet, så når vi skriver LAERDAL refererer vi til det relevante selskapet i LAERDAL konsernet ansvarlig for å behandle dine data. Listen med behandlingsansvarlige for dine personopplysninger er oppført i lenken i begynnelsen av dette dokumentet. Hvis du trenger mer informasjon om hvilken enhet som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i avsnittet «Slik kontakter du oss» nedenfor. Laerdal Medical AS er kontrollansvarlig for Laerdal.com og Forum, vår leverandørportal.

Personvernerklæringen dekker all behandling av personopplysninger som oppstår som følge av din samhandling med oss enten personlig, online eller offline, og inkluderer følgende tilfeller:

  • Når du besøker eller bruker dette eller et annet nettsted som vedlikeholdes av Laerdal (referert til som «Nettsted» eller «Nettsteder»); eller
  • Når du bruker et Laerdal-produkt, -tjeneste, -program eller -program, inkludert enhver prøveperiode der vi fungerer som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger (samlet referert til som "tjenester"). Dette inkluderer ikke de tjenestene, applikasjonene eller programmene du bruker etter anvisning fra din arbeidsgiver, opplæringsinstitusjon eller annen tredjepart; eller
  • Når du møter personlig eller online med noen av våre ansatte eller representanter; eller
  • Når du registrerer deg for, deltar på eller deltar i våre arrangementer, webinarer og programmer; eller
  • Når du kommuniserer med oss via telefon, faks, post, e-post eller via en live-chat-funksjon; eller
  • Når du samhandler med våre merkede sosiale medier sider og annonser; eller
  • Når du deltar i undersøkelser, undersøkelser eller andre lignende informasjonsinnsamlingsaktiviteter som er tilrettelagt av oss; eller
  • Når du besøker Laerdals kontorer og lokaler; eller
  • Når du registrerer deg på våre nettportaler for leverandøradministrasjon eller rekruttering.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke gjelder i den grad vi behandler personopplysninger i rollen som databehandler på vegne av våre kunder (f.eks. under levering av tjenester som våre kunder leverer til sine sluttbrukere, under behandling av personopplysninger utført av oss på vegne av våre kunder). Hvis du er sluttbruker av en Laerdal-kunde, kan du lese våre kunders personvernerklæringer og retningslinjer for å finne ut hvordan de håndterer dine personopplysninger.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med enhver annen personvernerklæring eller rettferdig behandling-erklæring vi kan gi på spesifikke anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker dine data. Noen produkter og tjenester har spesifikke personvernerklæringer som gjelder for behandlingen av dem. Denne personvernerklæringen er et supplement til de andre erklæringene og er ikke ment å overstyre dem. Vår personvernpraksis varierer basert på landene vi opererer i, for å overholde lokal praksis og juridiske krav. Slike variasjoner i behandlingen fra informasjonen i denne personvernerklæringen vil bli beskrevet i de mer spesifikke personvernerklæringene.

Dette nettstedet og tjenestene er ikke ment for barn under 18 år og vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon om barn gjennom nettsteder og tjenester.

1. Typer personlig informasjon vi samler inn

Begrepene «personopplysninger» og «personlig informasjon» brukes vanligvis om hverandre for å snakke om et stort spekter av informasjon. Personvern- og databeskyttelseslover definerer disse konseptene på forskjellige måter, og dermed med "personlig informasjon" mener vi all informasjon som er relatert til et identifisert eller identifiserbart, levende individ ("personlig informasjon").

Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for din interaksjon med LAERDAL, og kan inkludere:-

  • Identitetsdata inkludert for- og etternavn, brukernavn, tittel.
  • Kontaktdata inkludert e-postadresse, postadresse (fakturering eller levering), arbeidsgiver- eller organisasjonsdetaljer, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  • Rekrutteringsdata som CV, applikasjon, referanser, intervju notater, bakgrunnssjekker og annen informasjon.
  • Profildata , inkludert brukernavn og legitimasjon som passord, passordhint og annen lignende informasjon for autentisering og kontotilgang, kjøp eller bestillinger gjort av deg, tilbakemeldinger og undersøkelsessvar, nettleserhistorikk, søkehistorikk og din interaksjon med våre nettsteder og annonser, inkludert svar sendt til oss.
  • Bruksdata inkludert informasjon om hvordan du bruker våre nettsider eller tjenester.
  • Demografiske data som sted, land og foretrukket språk.
  • Betalingsdata som bankkontoopplysninger, kredittkort eller annet bankkortnummer.
  • Transaksjonsdata som detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter eller tjenester du har kjøpt fra oss.
  • Nettverks- og tekniske data, inkludert IP-adresser, påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssone og plassering, nettleserplugintyper og -versjoner, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettstedene eller tjenestene, inkludert våre nettsteder eller tjenesters ytelses- og feildata.
  • Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser når du mottar markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.
  • Firma- eller organisasjonsdata , for eksempel navn, størrelse og plassering for firmaet eller organisasjonen du arbeider for, og din rolle i firmaet eller organisasjonen.
  • Samtaleopptak eller chat transkripsjonsdata fra salgs- og kundesupportsamtaler og live chat-økter.
  • Videoer av HLR-trening og HLR-ytelsesdata samlet inn av Team Reporter-appen.
  • Ytelsesregistreringer (hvis relevant) arbeidsgiveren din eller organisasjonens navn, ansettelsesdato, avdeling og stillingstittel; detaljer om eventuelle opplærings- eller ytelsesrekorder og kompetansenivåer oppnådd gjennom din bruk av tjenestene og detaljer om din tilgang til og bruk av tjenestene. Se VIKTIG MERKNAD i den grå boksen nedenfor.

Vi kan samle eller på annen måte avidentifisere din personlige informasjon, slik at vi kan bruke den til våre egne statistiske, analytiske eller referansepunktformål. Vi gjør dette for å få en bedre forståelse av hvordan brukere har interaksjon med nettstedet vårt, eller for å forstå og evaluere hvordan produktene våre brukes, slik at vi kan foreta evidensbaserte forbedringer av dem. Den avidentifiserte informasjonen som vi bruker til disse formålene vil ikke direkte eller indirekte avsløre identiteten din.

2. Når vi samler inn din personlige informasjon

1) Informasjon vi kan samle inn fra deg:

Når du bruker nettstedene eller kontakter oss på noen måte: Du kan gi oss informasjon om deg selv ved å fylle ut skjemaer på våre nettsider eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post, faks, live chat eller personlig på våre kontorer eller på arrangementer, seminarer, konferanser eller på annen måte. Dette inkluderer informasjon du oppgir når du sender inn dokumentasjon til oss, registrerer deg for å bruke nettstedene våre, forhører deg om eller kjøper tjenestene våre, abonnerer på tjenestene våre, har interaksjon med staben vår, rapporterer et problem på nettstedene våre eller når du gir tilbakemelding. Hvis du kontakter oss gjennom nettstedene, vil vi registrere korrespondansen vår.

{0}Når du bruker tjenestene: {1}Vi mottar og lagrer informasjon som du direkte oppgir til oss gjennom din bruk av tjenester inkludert enhver personlig informasjon du oppgir til oss når du registrerer deg for første gang som bruker av tjenestene våre. Vennligst se VIKTIG MERKNAD i den grå boksen nedenfor.

Når du søker jobb hos oss: Vi vil bruke personopplysningene dine til å behandle jobbsøknaden din. (Merk at denne personvernerklæringen kun beskriver vår håndtering av din informasjon i rekrutteringsperioden og slutter å gjelde etter at du har blitt ansatt av oss (hvis vellykket). Denne personvernerklæringen gjelder ikke Laerdal-medarbeidere i kontekst av deres arbeidsforhold.

Når du registrerer deg som leverandør eller potensiell leverandør: Vi kan samle inn personlig informasjon fra personer som jobber for våre nåværende eller potensielle leverandører.

Når du besøker lokalene våre: Vi kan samle inn personlig informasjon om enkeltpersoner som registrerer eller besøker vårt kontor og andre lokaler. Personopplysninger samles vanligvis inn via et registreringsskjema samt overvåkingskameraer som brukes til å sikre trygghet og sikkerhet for Laerdals ansatte, besøkende og lokaler.

Når du samhandler med våre merkede sosiale mediesider og annonser: Vi samler inn dine personlige opplysninger når du kontakter oss via våre sosiale mediesider og kontoer. Noe informasjon samles også inn når du samhandler med våre annonser på disse sosiale mediesidene.

Når du registrerer deg for, deltar på eller deltar i våre arrangementer, webinarer og programmer: Vi samler inn dine personlige opplysninger slik at du kan registrere deg, delta og delta i et bestemt arrangement, webinar eller program.

Når du deltar i undersøkelser, forskning eller andre lignende informasjonsinnsamlingsaktiviteter.

Når du eller din arbeidsgiver er i ferd med å inngå et kontraktsforhold med oss eller når vi allerede er i et kontraktsforhold.

Når du jobber for en av våre forretningspartnere eller kundeorganisasjoner.

Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrev eller annet reklamemateriell.

VIKTIG MERKNAD: Mange tjenester er ment for bruk av våre kundeorganisasjoner og administreres i disse tilfellene av disse organisasjonene. Vi samler inn og behandler sluttbrukeres informasjon etter instruksjoner fra våre kunder og i henhold til våre avtaler med dem. Din bruk av tjenestene kan være underlagt din organisasjons retningslinjer, hvis noen. Hvis du bruker noen tjenester etter anvisning fra en organisasjon du har en tilknytning til (som en arbeidsgiver eller en skole), vil den organisasjonen (1) kontrollere og administrere din bruk av tjenestene og (2) få tilgang til og behandle din personlige informasjon. Hvis organisasjonen din administrerer din bruk av tjenestene, må du rette personvernhenvendelsene dine til organisasjonen din. Organisasjonen din er sikkerhetsansvarlig for din personlige informasjon for slike formål, og vi er ikke databehandler. LAERDAL er ikke ansvarlig for personvern- eller sikkerhetspraksisene til sine kunder, og disse kan være forskjellige fra det som er anvist i denne personvernerklæringen.

Hvis du gir oss personlig informasjon knyttet til andre personer, bekrefter du at du har myndighet og juridisk grunnlag for å gjøre det, og der det er nødvendig, har fått det nødvendige samtykket.

2) Informasjon vi samler inn automatisk:

{0}Når du bruker nettstedene eller tjenestene{1}: Vi kan automatisk samle inn teknisk informasjon inkludert Internett-protokolladressen (IP) brukt for å koble datamaskinen din til Internett og påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling så vel som informasjon om ditt besøk inkludert sidene du besøkte. Vi vil også samle inn informasjon om besøket ditt inkludert full Uniform Resource Locators (URL-er), kllkkstrøm til, gjennom og fra nettstedet vårt (inkludert dato og klokkeslett), produkter du så på eller søkte etter, sideresponstider, nedlastingsfeil, lengde på besøk til visse sider, sideinteraksjonsinformasjon og telefonnummer brukt for å ringe kundeservicenummeret vårt.

Informasjon samlet inn av informasjonskapsler og lignende teknologier: Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier når du samhandler med nettstedene og tjenestene våre. Vi gjør det for å gi deg en mer personlig service, for å sikre et høyt sikkerhetsnivå og for å forbedre nettstedene og tjenestene våre, for å holde deg pålogget, for å huske språkpreferansene dine, for å hjelpe reklame- og markedsføringsarbeidet vårt og for andre legitime formål. Med informasjonskapsler og lignende teknologier mener vi små tekstbiter som brukes til å lagre informasjon på nettlesere og andre enheter (informasjonskapsler), sporingsbilder, piksler, lokale lagringsobjekter, tagger, skript og lignende teknologier som samler inn informasjon (samlet referert til som "informasjonskapsler"). Informasjonskapsler kan bruke både direkte og indirekte identifikatorer som IP-adresser, unike identifikatorer, informasjon om nettleseren, operativsystemet og enheten, besøkte nettsider og andre datapunkter. For at du skal kunne ta en informert beslutning om bruken av informasjonskapsler, har vi gruppert dem i fire kategorier: Strengt nødvendig, Funksjonell, Ytelse og Målretting. Vær oppmerksom på at strengt nødvendige informasjonskapsler ikke kan slås av siden de er avgjørende for å gi nødvendig sikkerhet og funksjon av nettsteder og tjenester som forventet. På den annen side er funksjonelle, ytelses- og målrettede informasjonskapsler ikke-essensielle, og de kan aktiveres og deaktiveres når som helst av deg. Du kan se en komplett liste over informasjonskapsler og endre innstillingene for informasjonskapsler når som helst ved å velge informasjonskapselikonet nederst til venstre eller ved å klikke på "innstillinger for informasjonskapsler" i bunnteksten på nettstedet. Vær også oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din til å blokkere alle informasjonskapsler, men i så fall er det mulig at enkelte deler av nettsteder og tjenester kanskje ikke fungerer.

Informasjon vi mottar fra tredjeparter.

Vi innhenter også personlig informasjon fra tredjeparterttredjeparter i henhold til praksisererrutiner beskrevet i denne erklæringen sammen med eventuelle tilleggsbegrensninger pålagt av datakilden. Dette betyr at vi kan kombinere denne informasjonen med personopplysninger som allerede er samlet inn om deg. Disse tredjepartskildene inkluderer:

  • Kundeorganisasjoner (se VIKTIG MERKNAD i den grå boksen ovenfor).
  • Forretningspartnere som arrangementsarrangørene eller medarrangørene.
  • Tjenesteleverandører som rekrutteringsbyråer, leverandører av betalings- og leveringstjenester, leverandører av nettstedanalyser og andre.
  • Kundeorganisasjoner, leverandører og forretningspartnere i tilfeller der du jobber for dem.
  • Partnere som vi tilbyr merkede tjenester med eller deltar i felles markedsføringsaktiviteter med som American Heart Association, British Heart Foundation og andre.
  • Andre kilder som inneholder offentlig tilgjengelige data, inkludert, men ikke begrenset til bedriftsregistre, EUs åpne dataportal, UNICEF Data Warehouse, Verdens helseorganisasjons datainnsamlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om kilden til data som ikke ble innhentet fra deg direkte, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene i avsnitt 10 nedenfor.

3. Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig for formålene som er skissert nedenfor. Diagrammet spesifiserer:

a) Våre formål for behandling av dine personlige opplysninger;
b) Vårt juridiske grunnlag i henhold til databeskyttelseslover for behandling av personlig informasjon for hvert formål;
c) Typer personopplysninger (se avsnitt 1 for lister over datakategorier i hver av disse typene) som vi behandler for hvert formål;
d) Legitime interesser forfulgt av oss eller en tredjepart når behandling av personopplysninger er basert på en legitim interesse.

Formål
Type personlig informasjon
Rettsgrunnlag

For å registrere deg som ny kunde eller som bruker av våre tjenester eller for å registrere din virksomhet som leverandør til oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Demografisk

(d) Profil

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å administrere og hevde identiteten til våre nettsider og tjenestebrukere)

For å behandle og levere ordren din inkludert:

(a) Administrere betalinger, gebyrer og avgifter

(b) Samle inn og få tilbake penger som er oss skyldig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betaling

(d) Transaksjon

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å innkassere utestående fordringer)

(a) Varsle deg om endringer i vilkårene våre eller personvernerklæringen

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å være i overensstemmelse med en juridisk forpliktelse

(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde våre registre oppdatert og sikre at enkeltpersoner er informert om de nyeste versjonene av dokumenter)

For å administrere vårt forhold til deg som inkluderer kommunikasjon med deg når du samhandler med oss på noen måte (f.eks. når du fyller ut vårt "kontakt meg" -skjema, ber om brukerstøtte eller kontakter oss på annen måte)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å være i overensstemmelse med en juridisk forpliktelse

(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde journalene våre oppdatert og for å sikre kommunikasjon med enkeltpersoner)

For å evaluere deg eller din arbeidsgiver som leverandør eller tjenesteleverandør og ta nødvendige skritt for å inngå kontrakten med deg eller din arbeidsgiver

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Bedrifts- eller organisasjonsdata

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å evaluere deg eller din arbeidsgiver som leverandør/tjenesteleverandør og iverksette nødvendige tiltak for å inngå kontrakten)

For å oppfylle kontrakter og avtalte vilkår med deg eller din arbeidsgiver/organisasjon (f.eks. hvis du jobber for våre leverandører eller tjenesteleverandører, eller hvis du er en autorisert bruker av tjenestene)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Bedrifts- eller organisasjonsdata

(d) Betalingsdata

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å oppfylle avtalte kontraktsforpliktelser)

For å administrere undersøkelser, tilbakemeldingsspørreskjemaer eller vurderinger og gjennomføre produktundersøkelser

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk eller

(e) Demografisk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem og utvide virksomheten vår)

For å administrere arrangementsregistreringer og oppmøte (inkludert sending av relatert kommunikasjon)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å gjøre det mulig for enkeltpersoner å delta på arrangementer og webinarer som de har registrert seg for eller deltar på)

For å levere relevant nettstedinnhold og annonsering til deg og måle eller forstå effektiviteten av annonsene vi leverer til deg

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(f) Nettverk og teknisk

Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem, for å utvide virksomheten vår og for å informere markedsføringsstrategien vår)

For å muliggjøre deltakelse i konkurranser, programmer og kampanjer

(a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Utøvelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å gjøre det mulig for enkeltpersoner å delta i konkurranser, programmer og kampanjer)

For å forbedre våre nettsteder eller tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser ved å stole på dataanalyse og bruksdata

(a) Nettverk og teknisk

(b) Bruk

Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere typer kunder for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår og for å informere markedsføringsstrategien vår)

For å komme med forslag og anbefalinger samt vise personlig annonsering og innhold til deg om tjenester som kan være av interesse for deg. Dette inkluderer markedsføring av tjenestene våre og skreddersøm av markedsføringsaktivitetene våre til deg eller din organisasjons interesser

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(d) Bruk

(e) Profil

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle tjenestene våre og utvide virksomheten vår)

(b) På grunnlag av ditt samtykke

For å gi deg og/eller (der det er aktuelt) arbeidsgiveren hjelp knyttet til tjenestene inkludert opplæring, kompetanseregistrering og sertifikater

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(d) Bruk

(e) Resultatregistre

(a) Nødvendig for vår legitime interesse (i å tilby verdiøkende tjenester til våre kunder)

Nødvendig for å utøve kontrakten vår med arbeidsgiveren din eller med deg

Gi deg og/eller (der det er aktuelt) arbeidsgiveren din brukerstøtte og kundestøtte for å diagnostisere og løse tjenesteproblemer og andre kundestøtteaktiviteter.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(d) Bruk

(e) Resultatregistre

(a) Nødvendig for å utføre en kontrakt med deg (f.eks. eventuelle brukervilkår for sluttbrukere knyttet til en av våre applikasjoner)

(b) Nødvendig for vår legitime interesse (i å gi kundestøtte til våre kunder)

Administrer kontoen din og/eller (der det er aktuelt) tjenestene vi leverer til din arbeidsgiver/organisasjon

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(d) Bruk

(e) Resultatregistre

(a) Nødvendig for å utføre en kontrakt med deg (f.eks. eventuelle brukervilkår for sluttbrukere knyttet til en av våre applikasjoner)

(b) Nødvendig for vår legitime interesse (i å gjøre kontoer tilgjengelige for våre kunder)

For å vurdere ferdighetene, kvalifikasjonene og egnetheten din for en jobb du måtte søke hos oss og for å kommunisere med deg i rekrutteringsprosessen og registrere ansettelsesprosessen vår

(Merk at denne personvernerklæringen kun beskriver vår håndtering av din informasjon i rekrutteringsperioden og slutter å gjelde etter at du har blitt ansatt av oss (hvis vellykket). Denne personvernerklæringen gjelder ikke Laerdal-medarbeidere i kontekst av deres arbeidsforhold.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Akademiske og profesjonelle ferdigheter

(d) Arbeidshistorikk

(e) Tittel

(f) Fødselsdato

(g) All annen informasjon du velger å gi oss i forbindelse med jobbsøknaden din

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (ved å kontakte deg for potensielle jobbintervjuer og bestemme om du skal ansette deg)

For å analysere dine HLR-treningsvideoer og andre dukke-HLR-ytelsesdata samlet inn av Team Reporter-appen

(a) Videoer av HLR-trening samlet inn av Team Reporter-appen

(b) HLR-treningsdata fra dukker samlet inn av Team Reporter-appen

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å forbedre funksjonaliteten til Team Reporter-appen for HLR-opplæring)

For å registrere og være vert for deg og andre besøkende i våre lokaler

(a) Identitet

(b) Kontakt

Nødvendig for våre legitime interesser (for å sikre sikkerhet, helse og sikkerhet for våre ansatte og besøkende, samt for å beskytte konfidensiell informasjon)

Å utføre due diligence-gjennomganger og påta seg oppgaver som kreves for regnskaps- og revisjonsformål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betaling

(d) Transaksjon

(e) Bruk

(f) Nettverk og teknisk

(a) Nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel i forhold til kravene til skattemyndighetene og regulatoriske rapporteringskrav.

(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å sikre at vår praksis er i samsvar med standarder og god praksis)

For å pseudonymisere og aggregere datasett, for å bruke dem til statistiske og analytiske formål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(d) Bruk

(e) Demografiske data

(a) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å gjøre det mulig for oss å stole på statistiske og analytiske data for å ta informerte forretningsbeslutninger)

For å administrere og beskytte virksomheten vår og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og drift av data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nettverk og teknisk

(a) Nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser med hensyn til datasikkerhet, for eksempel innenfor gjeldende databeskyttelseslover.

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive virksomheten vår, levering av administrasjons- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og i kontekst av reorganisering av bedriften eller restrukturering av konsern)

For å fremme sikkerhet og forhindre misbruk av våre nettsteder og tjenester (for å sikre et høyt sikkerhetsnivå i alle våre tjenester og nettsteder, samt for å forhindre misbruk og svindel ved bruk av tjenestene og nettstedene)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Bruk

(c) Økonomisk

(e) Transaksjon

(f) Nettverk og teknisk

(a) Nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser med hensyn til datasikkerhet, for eksempel innenfor gjeldende databeskyttelseslover.

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (for å oppnå et høyt sikkerhetsnivå, forhindre misbruk og svindel i bruk av tjenester og nettsted, og beskytte våre rettigheter og rettigheter til tredjeparter)

For å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

(Vi kan behandle dine personlige opplysninger når det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav eller rettigheter, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenomrettslig prosedyre.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betaling

(d) Transaksjon

(e) Bruk

(f) Nettverk og teknisk

(a) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (for eksempel for å etterkomme forespørsler eller pålegg fra domstoler etter behov)

(b) Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser (med det formål å etablere, utøve og forsvare juridiske krav og/eller rettigheter)

Overholdelse av andre juridiske forpliktelser og forskrifter som gjelder for oss (for eksempel behandler vi personlig informasjon for å oppfylle lovbestemte juridiske forpliktelser som regnskapslover, skattelover, databeskyttelseslover, regelverk for medisinsk utstyr, etc.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betaling

(d) Transaksjon

(e) Bruk

(f) Nettverk og teknisk

(a) Nødvendig for å overholde gjeldende juridiske forpliktelser (f.eks krav til regnskap, skatt, databeskyttelse og medisinsk utstyr)

 

Generelt er vi ikke avhengige av samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle dine personlige opplysninger annet enn det som er identifisert i tabellen ovenfor. Vær også oppmerksom på at i noen jurisdiksjoner utenfor EØS-området vil vi stole på samtykke som et lovlig grunnlag for behandling av personlig informasjon, selv der samtykke ikke er spesifisert som et gjeldende juridisk grunnlag i tabellen ovenfor. Hvis du vil forstå mer om behandlingen som utføres på grunnlag av samtykke i din jurisdiksjon, kan du bruke detaljene i seksjonene Slik kontakter du oss og tilleggsinformasjon nedenfor.  Uavhengig av vårt juridiske grunnlag for markedsføring, har du rett til å forhindre at fremtidige markedsføringsmeldinger sendes direkte til deg når som helst ved å kontakte oss på [email protected] eller ved å bruke avmeldingslenkene i våre e-postmeldinger eller på nettstedene. Hvis du spesifikt samtykker til ytterligere bruk av din personlige informasjon, kan vi bruke din personlige informasjon på en måte som er i samsvar med det samtykket. Arbeidsgiveren din kan innhente samtykke fra deg for egne formål som sikkerhetsansvarlig (se følgende boks).

Vær oppmerksom på at hvis vi trenger å behandle dine personlige opplysninger for å inngå en kontrakt med deg, og du ikke klarer å oppgi de nødvendige personopplysningene, kan vi kanskje ikke inngå kontrakter eller utføre kontrakten med deg.

Der du bruker tjenestene etter forespørsel fra arbeidsgiveren din, og vi leverer tjenester til arbeidsgiveren din, samler vi inn, bruker og deler din personlige informasjon for de ovennevnte formålene etter forespørsel fra, og i samsvar med anvisningene til arbeidsgiveren din. Medarbeideren din er sikkerhetsansvarlig for din personlige informasjon for slike formål, og vi er ikke databehandler. Arbeidsgiveren din har retningslinjer og prosesser for beskyttelse av personopplysninger som kan avvike fra personvernerklæringen du leser for øyeblikket, og vi anbefaler at du leser slike retningslinjer før du får tilgang til eller bruker tjenestene.

Hvis du selv har abonnert på tjenestene, samler vi inn, bruker og deler din personlige informasjon for formålene over og på dine vegne og vi er sikkerhetsansvarlig for din personlige informasjon for slike formål.

Vi vil ikke selge din personlige informasjon eller dele den med tredjeparter for bruk i annonsering eller markedsføring av deres produkter eller tjenester.

4. Hvordan vi deler informasjon

Vi deler ikke personopplysninger vi samler inn om deg, unntatt som beskrevet i denne personvernerklæringen, eller som beskrevet i andre gjeldende personvernerklæringer. Vi deler personlig informasjon med:

  • Medlemmer av Laerdal Group of Companies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper for formål gitt i denne personvernerklæringen.
  • Tjenesteleverandører som leverandører, konsulenter, profesjonelle rådgivere og andre tjenesteleverandører handler på våre vegne for å oppnå behandlingsformål som er angitt i denne personvernerklæringen.
  • Kunder når vi leverer tjenester i egenskap av en tjenesteleverandør som behandler personopplysninger på deres vegne.
  • Tredjeparter hvis produkter og tjenester er integrert i våre nettsider og tjenester for å levere ønsket funksjonalitet.
  • Tredjeparts nettsteder og sosiale medienettverk når du direkte engasjerer deg med dem slik at Laerdal kan annonsere på sine nettsider og nettverk.
  • Tredjeparter involvert i en forretningstransaksjon som innebærer en fusjon, omorganisering, oppløsning eller annen betydelig forretningsendring.
  • Tredjeparter når vi mener at slik avsløring av personlig informasjon er medvirkende til å beskytte enkeltpersoners vitale interesser.
  • Rettshåndhevelse og andre offentlige myndigheter i tilfelle vi i god tro mener at det er nødvendig for oss å gjøre det for å overholde en juridisk forpliktelse eller svare på en gyldig juridisk prosess.
  • Andre tredjeparter etter å ha mottatt ditt samtykke. Kategorien og kort beskrivelse av aktiviteter utført av disse tredjepartene vil bli avslørt når du innhenter ditt samtykke.
  • Andre tredjeparter som tillatt av gjeldende lover og forskrifter som skattemyndigheter, databeskyttelsesmyndigheter og som kreves i henhold til forskrifter for medisinsk utstyr.

Når du bruker tjenestene på forespørsel fra arbeidsgiveren din, og vi leverer tjenester til arbeidsgiveren din, deler vi dine personlige opplysninger med arbeidsgiveren din for visse formål som databehandler for arbeidsgiveren din - se "Hvordan vi bruker personlig informasjon" ovenfor.

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel ordreoppfyllelse, nettstedsadministrasjon, arrangementsadministrasjon, informasjonsteknologi og relatert infrastruktur, kundeservice, e-postlevering) til å lagre og behandle dine personopplysninger for å utføre forretningsfunksjoner på vegne av Laerdal.

Våre tjenesteleverandører har inngått kontrakter med oss som krever at de følger våre uttrykkelige instruksjoner når de behandler dine personlige opplysninger, og de må overholde passende oppbevarings- og sikkerhetstiltak for å beskytte slik personlig informasjon. Vi tillater ikke at de bruker denne informasjonen til egne formål.

5. Internasjonale overføringer av din personlige informasjon

Laerdal har virksomhet over hele verden og våre tjenesteleverandører opererer i land over hele verden. For å lette globale operasjoner kan personopplysningene dine overføres, avsløres, lagres eller behandles i andre land enn dine egne. Disse landene kan ha andre lover om personvern og databeskyttelse enn det landet der personlig informasjon opprinnelig ble gitt. En måte dette kan skje er der din personlige informasjon lagres i et kontrollert tilgangslager i skyen. “I skyen” refererer til serverne i et datasenter som administreres av en tredjepart og er tilgjengelig gjennom Internett, og det datasenteret kan være i et annet land enn ditt eget. Når vi overfører dine personlige opplysninger til andre land, har vi tatt passende sikkerhetstiltak for å sikre at dine personlige opplysninger forblir beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen, og at eventuelle overføringer til andre land enn landet der du befinner deg, utføres i samsvar med gjeldende lovkrav.

I tilfelle personopplysningene dine overføres utenfor EØS-området, vil vi stole på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler fra 2021, eller andre gjeldende dataoverføringsmekanismer. Vi kan også overføre dine personlige opplysninger til land som har blitt bestemt av EU-kommisjonen for å ha et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse (listen over tilstrekkelige land finner du her. Vi har også tilsvarende bestemmelser i forhold til data som overføres fra Storbritannia (for eksempel tillegget om internasjonal dataoverføring til EUs standard kontraktsklausuler) og Sveits som påkrevd av lovene som gjelder i disse jurisdiksjonene. For overføring av personopplysninger mellom vår gruppe av selskaper har vi implementert en konsernintern avtale basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler fra 2021 (med eventuelle endringer som kreves av lokale lover). Disse inkluderer også implementering av hensiktsmessige databehandlingsavtaler og sikkerhetstiltak med tredjeparter, der det er relevant. Hvis du ønsker å få en kopi av sikkerhetstiltakene vi bruker til å overføre personlig informasjon utenfor din jurisdiksjon, vennligst kontakt oss på [email protected]

6. Oppbevaring av din personlige informasjon

I de begrensede omstendighetene der vi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger (se "Hvordan vi bruker personopplysninger" ovenfor for ytterligere detaljer), beholder vi dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålene beskrevet i denne erklæringen. Når formålene for behandlingen av personopplysningene dine er oppbrukt eller oppbevaringsperioden er utløpt, uansett hva som kommer først, vil vi enten slette personopplysningene dine ved å stole på en teknisk metode som gjør gjenoppretting eller gjenfinning av slik informasjon umulig, eller gjøre data ikke lenger personlig udefinerbare ved å fjerne visse datakategorier som identifiserer deg.

For å sikre at personopplysninger bare behandles i en begrenset periode, har vi etablert retningslinjer og tidsplaner for dataoppbevaring som spesifiserer gjeldende oppbevaringsperioder for hvert formål med behandling av personopplysninger. Vi vil nemlig slette personopplysninger etter at behandlingsformålet er uttømt, med mindre personopplysningene er nødvendige for å overholde juridiske forpliktelser eller etablere juridiske krav. For eksempel, når organisasjonen din slutter å bruke tjenestene våre, vil vi slette kontoinformasjon og annen personlig informasjon som er nødvendig for å bruke tjenestene (som vi er behandlingsansvarlig for), med mindre dataene er nødvendige for å overholde juridiske forpliktelser eller etablering av juridiske krav.

I tilfelle vi er avhengige av samtykke for å behandle dine personlige opplysninger, vil vi stoppe behandlingen når samtykket trekkes tilbake, eller behandlingsformålet er oppbrukt, uansett hva som kommer først. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekking. Der du har trukket tilbake samtykket ditt, kan ikke personopplysninger i noen tilfeller slettes, av tekniske årsaker, fra våre systemer og sikkerhetskopier. Der dette er tilfelle, vil vi sørge for at hensiktsmessige tiltak som forhindrer videre bruk av slik personlig informasjon er på plass. Vær oppmerksom på at vi under noen omstendigheter lagrer dine personlige opplysninger i lengre perioder, for eksempel der vi er pålagt å gjøre det i samsvar med juridiske og forskriftsmessige krav (f.eks. skattelover, regnskapslover osv.). Under spesifikke omstendigheter kan vi også lagre din personlige informasjon for lengre perioder slik at vi har en nøyaktig oversikt over din interaksjon med oss ved eventuelle klager eller utfordringer, eller hvis vi med rimelighet tror at det er mulighet for rettstvist relatert til din personlige informasjon eller forretninger

Der arbeidsgiveren din eller en annen organisasjon er sikkerhetsansvarlig for din personlige informasjon, må du se deres retningslinjer for beskyttelse av personlig informasjon og prosesser for informasjon om relevante lagringsperioder.

7. Personlig informasjon Integritet og sikkerhet

Vi er forpliktet til å sikre et høyt nivå av personvern, databeskyttelse og sikkerhet for personopplysningene som er i vår kontroll eller besittelse. Sikkerheten til dine personlige opplysninger er vår prioritet, og vi opprettholder rimelige tekniske, kontraktsmessige, organisatoriske og fysiske tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger. Vi er sertifisert i henhold til ISO 27001-standarden for vårt styringssystem for informasjonssikkerhet, og vår informasjonssikkerhetspraksis revideres årlig av interne og eksterne revisorer. ISO 27001-sertifiseringen krever at vi har passende fysiske, elektroniske og ledelsesmessige beskyttelsestiltak på plass for å forhindre uautorisert tilgang, sletting, tap, bruk, behandling eller avsløring av dine personlige opplysninger. Vi har implementert rammeverk for kontinuerlig forbedring av sikkerhet, personvern og databeskyttelse, og vi vil fortsette å gjennomgå og oppdatere våre sikkerhetstiltak der det er hensiktsmessig, etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig.

8. Dine rettigheter

Hvis databehandlingen vi påtar oss er underlagt GDPR (General Data Protection Regulation) eller tilsvarende lover, og tar hensyn til visse unntak (i noen tilfeller er dette avhengig av behandlingsaktiviteten vi gjennomfører), har du følgende rettigheter i forhold til dine personlige opplysninger:

  • For å få tilgang til personopplysninger – Du har rett til å spørre oss om vi har personopplysningene dine. Der vi har din personlige informasjon, har du rett til å be oss om å utlevere kopier av opplysningene dine.
  • For å rette opp personopplysninger — Du har rett til å be om at vi korrigerer personopplysningene dine når dataene er unøyaktige eller ufullstendige.
  • For å slette/slette personlig informasjon - Du har rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger under visse omstendigheter.
  • For å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger - Du har rett til å be om at vi stopper behandlingen av dine personlige opplysninger under visse omstendigheter.
  • For å overføre dine personlige opplysninger - Du har rett til å be om at vi overfører dine personlige opplysninger i elektronisk format til en annen organisasjon eller deg.
  • Å protestere mot behandling av personlig informasjon - Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige opplysninger på grunnlag av legitime interesser når som helst. Vær oppmerksom på at denne retten ikke gjelder hvis vi kan demonstrere sterke og legitime grunner til å fortsette å bruke informasjonen din.
  • Å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger - Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst når vår behandling er basert på ditt samtykke.
  • Å protestere mot vår bruk av dine personlige opplysninger for direkte markedsføringsformål - Du har rett til å fortelle oss at vi ikke skal sende deg markedsføringskommunikasjon.
  • For å få en kopi av sikkerhetstiltak for personopplysninger som brukes til overføringer utenfor din jurisdiksjon – Du har rett til å be om en kopi av passende sikkerhetstiltak som fungerer som en overføringsmekanisme for overføringer som dekkes av GDPR.
  • Ikke å være underlagt automatisert beslutningstaking - Du har rett til ikke å være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske eller lignende effekter på deg.
  • For å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten eller regulatoren – Du har rett til å sende inn en klage til de relevante myndighetene i tilfelle du ikke er fornøyd med vår personvernpraksis.

Vi kan be deg om mer informasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål,før du fremlegger den personlige informasjonen ønsket av deg.

Vær oppmerksom på at denne listen kanskje ikke er uttømmende. Dette betyr at du kan ha ytterligere rettigheter i samsvar med lokale lover. Se avsnittet om tilleggsinformasjon for din jurisdiksjon nedenfor. I tillegg kan utøvelse av de spesifiserte rettighetene være begrenset i enkelte tilfeller av lokale lovkrav. Hvis du vil lære hvordan du utøver rettighetene dine eller spør om personvernpraksisen vår, kan du gå til delen «Slik kontakter du oss».

I situasjoner der vi opptrer som behandler av dine personopplysninger (for eksempel når vi håndterer personopplysninger på vegne av våre kunder), bør du utøve dine rettigheter overfor den relevante behandlingsansvarlige (for eksempel din arbeidsgiver, der din arbeidsgiver er kundeorganisasjonen som har kjøpt våre tjenester).

9. Lenker til andre nettsteder

Nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder og sosiale medietjenester, som Facebook og Twitter. I tillegg kan nettsidene våre inneholde visse funksjoner som leveres av tredjeparter og plattformer. Hvis du allerede bruker disse plattformene, kan informasjonskapslene deres være angitt på enheten din når du bruker nettstedene våre og de kan allerede ha viss informasjon om deg som de kan kombinere med informasjon samlet inn på nettstedene våre. Disse funksjonene kan muliggjøre integrasjon og/eller tilgang til dine kontoer i sosiale medier. Vi kontrollerer ikke disse sosiale medie-tjenestene, profilene dine på disse tjenestene, endrer ikke personverninnstillingene dine på disse tjenestene eller etablerer regler om hvordan informasjonen din på disse tjenestene vil bli brukt. Du og tjenesteleverandørene i sosiale medier er i kontroll av disse utfordringene.

Disse nettstedene og tjenestene for sosiale medier er uavhengige parter som ikke deler samme personvernpraksis som Laerdal, og vi er ikke ansvarlige for deres behandling av dine personopplysninger. Du oppfordres til å gjøre deg kjent med deres retningslinjer og merknader på relevante nettsteder og sosiale medietjenester for å lære mer om hvordan de håndterer informasjonen din før du bruker slike funksjoner som er tilgjengelige for deg på nettstedene.

10. Hvordan kontakte oss

Du kan kontakte oss på flere måter oppført nedenfor i forbindelse med din personlige informasjon.

 1. Hvis du ønsker å melde deg av markedsføringskommunikasjon vi sender deg når som helst, kan du enten gjøre dette ved å (a) fylle ut nettstedsskjemaet som du finner her, (b) ved å klikke på "avslutt abonnement" -linken i markedsførings-e-postene vi sender til deg, eller (c) ved å kontakte oss direkte på [email protected].
 2. Du kan velge å utøve dine rettigheter som angitt i avsnitt 8 eller avsnitt 12 spesifikt for din jurisdiksjon ved å (a) fylle ut skjemaet her, (b) ved å sende oss en e-post [email protected] eller (c) ved å skrive til oss på adressen som er angitt i avsnittet nedenfor.
 3. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, eller du ønsker å klage på vår håndtering av dine personopplysninger, kan du også kontakte vår databeskyttelsesansvarlige via post eller e-post ved hjelp av detaljene nedenfor:

Laerdal Medical AS
For oppmerksomheten til Data Protection Manager
Post: Tanke Svilands gate 30, Stavanger Norge 4007
E-post: [email protected]

11. Oppdateringer til global personvernerklæring

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å tilpasse den til endringer i personvernpraksisen vår. Alle oppdateringer vil bli lagt ut på nettstedene. Når vi legger ut slike oppdateringer, vil vi revidere “sist oppdatert”-datoen øverst i erklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om hvordan Laerdal behandler og beskytter dine personopplysninger.

12. EU-U.S. Data Privacy Framework

Laerdal Labs DC, Inc og Laerdal Medical Corporation (samlet referert til som "Laerdal USA", "vår", "vi", og "oss") overholder EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) og rettighetene til EU- og UK-borgere og sveitsiske borgere slik de er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet. Laerdal USA har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at de følger EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF-prinsipper) når det gjelder behandlingen av personopplysninger som mottas fra Den europeiske union i henhold til EU-U.S. DPF, fra Sveits i henhold til Swiss-U.S. DPF og fra Storbritannia (og Gibraltar) i henhold til UK Extension to the EU-U.S. DPF. Hvis det oppstår konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og prinsippene som er fastsatt i EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF), skal prinsippene gjelde. For å lære mer om Data Privacy Framework (DPF)-programmet og se vår sertifisering, vennligst besøk https://www.dataprivacyframework.gov/.

Håndtering av klager
I samsvar med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) og rettighetene til EU- og UK-borgere og sveitsiske borgere, forplikter Laerdal USA seg til å løse klager relatert til DPF-prinsipper vedrørende innsamling og bruk av dine personopplysninger. EU- og UK-borgere og sveitsiske borgere med henvendelser eller klager angående vår behandling av persondata som mottas i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF), bør først kontakte Laerdal USA på følgende adresse:

Laerdal Medical AS
v/ Data Protection Manager
Postadresse: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger, Norge 4007
E-post: [email protected]

Hvis du ikke mottar en rask bekreftelse på klagen fra oss, eller hvis vi ikke har behandlet bekymringene dine tilstrekkelig, har du rett til å be om bindende voldgift. Laerdal USA har forpliktet seg til å henvise uløste klager angående EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) og rettighetene til EU- og UK-borgere og sveitsiske borgere til ICDR/AAA DPF IRM Service, en tvisteløsningsleverandør basert i USA. Vennligst besøk ICDR/AAA DPF IRM Service-nettstedet på https://go.adr.org/dpf_irm.html. Tjenestene for voldgift som tilbys av ICDR/AAA DPF IRM er gratis.

Undersøkelse og håndhevelsesmyndighet
Federal Trade Commission har myndighet over Laerdal USA sin overholdelse av EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. Data Privacy Framework (UK Extension to the EU-U.S. DPF).

Videresending til tredjeparter
Hvis vi deler dine personopplysninger med en tredjepart som handler som en datakontroller eller agent, vil vi overholde prinsippet om ansvarlighet for videresending og sikre beskyttelse av dine personopplysninger som beskrevet i EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og UK Extension to the EU-U.S. DPF, samt Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF). Vi forblir ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som mottas under rammeverkene og deretter overføres til en tredjepart som handler som agent, med mindre vi kan påvise at vi ikke er ansvarlige for eventuelle skader som forårsakes.

Offentlige myndigheter
Vi kan være forpliktet til å utlevere personopplysninger som svar på lovlige henvendelser fra offentlige myndigheter, inkludert situasjoner som involverer nasjonal sikkerhet eller krav fra rettshåndhevelsesmyndigheter.