Gå vidare till
Öppna vägledning

Våra partner

Laerdal samarbetar med AHA i storskaliga projekt, bland annat distribution av över en miljon CPR Anytime-paket för att träna skolbarn, HeartCode eSimulation-kurser samt programmet för bättre återupplivningskvalitet, Resuscitation Quality Improvement (RQI).

Vår allians med AAP har lett till utveckling av flera simulatorer utformade till stöd för spädbarnsprogrammet Newborn Resuscitation Program (NRP), en rad e-utbildningsprogram och utbildningsmodulerna i sviten Helping Babies Survive.

Jhpiego är en icke-vinstdrivande hälsoorganisation ansluten till Johns Hopkins University. Laerdal Global Health stöder Jhpiego kring utvecklingen och implementeringen av mödravårdsprogrammen Helping Mothers Survive.

Laerdal har samarbetat med British Heart Foundation i mer än ett decennium och relationen formaliserades 2014 genom initiativet Nation of Lifesavers. Samarbetet syftar till att säkerställa att HLR-färdigheter lärs ut över hela landet, genom skolor, arbetsplatser och i samhället. Initiativet har lett till att fler än 148 000 Call Push Rescue Mini Anne HLR-uppsättningar har kommit till användning. Laerdal och BHF fortsätter att samarbeta för att utveckla program och aktiviteter som bidrar till våra gemensamma mål.

Laerdal arbetar tillsammans med HealthStream för att tillhandahålla simuleringsplattformen SimCenter och distributionen av HeartCode-kurser.

Under 20 år har Laerdal samarbetat med Philips Healthcare kring projekt som den automatiska externa defibrillatorn HeartStart och Q-CPR-tekniker.

Laerdal är strategisk partner till NLN i samarbete kring patientsimuleringsträning inom sjuksköterskeutbildningen i USA.

Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER) startades 2005 i ett samarbete mellan Stavangers universitet, Stavangers universitetssjukhus och Laerdal Medical. Enbart under 2020 har utbildningsaktiviteterna överstigit 16 500 deltagardagar.

Global Resuscitation Alliance (GRA) är ett globalt nätverk med experter inriktade på att samarbeta för att öka överlevnaden vid plötsliga hjärtstopp. Alliansens deltagare åtar sig målsättningen att öka överlevnaden med 50 procent.