Gå vidare till
Öppna vägledning
_BER2841.jpg _BER2841.jpg

Inspelning, utvärdering & debriefing

Simuleringsträning

För ett effektivt lärande behöver utbildningsmålen vara tydligt definierade och träningen måste ha en mätbar positiv inverkan på elevernas kliniska praxis. Genom att använda verktyg som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera bedömning och debriefing får du ut mesta möjliga av din träning.

simbaby-simcapture-web.jpg

SimCapture

Effektiv simulering

SimCapture är en komplett lösning för att hantera inspelning, utvärdering och debriefing för simuleringsträning. Både på plats och in-situ.

Spela in ljud, video, kommentarer, patientskärmar och simulatordata i ett enda webbaserat gränssnitt.

SimCapture

Kontrollera och hantera dina simuleringsövningar

_8LR6895.jpg
SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers... SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers and standardised patients. It allows instructors, new or experienced, to deliver highly-effective simulation-based...

SimPad PLUS