Gå vidare till
Öppna vägledning
New_D4L8524.jpg New_D4L8524.jpg

En väg till lyckade studier

Egenstyrd inlärning

Lära på sitt eget sätt

Egenstyrd inlärning med vägledning fyller det behov många institutioner har av ytterligare klinisk träning, något som ofta saknas på grund av tids- och utrymmesbrist eller i samband med distansutbildning.

Att tillhandahålla en säker, kontrollerad och mätbar upplevelse är viktigt för att studenterna ska lyckas. Genom egenstyrd inlärning får studenterna den erfarenhet de behöver och med hjälp av realistiska patientscenarion får de öva viktiga färdigheter i beslutsfattande.

SDL.jpg

Egenstyrd inlärning ger studenter en unik möjlighet att interagera med patienten i en säker men realistisk miljö som alltid är tillgänglig. Forskning visar att simuleringsbaserad utbildning är effektiv när övningarna är genomtänkta och utförs utifrån specifika, fastställda kliniska målsättningar.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk och Wayne, 2011

Att tillägna sig och bibehålla livräddande färdigheter kräver upprepad träning och kontinuerlig uppdatering om bästa metoder och nya forskningsresultat inom medicinsk vård. Att delta i traditionella instruktörsledda kurser är tidsödande och kan innebära logistiska problem för vissa deltagare.

Egenstyrda studieprogram ger mer flexibilitet än traditionella metoder, eftersom deltagarna fritt kan välja var och när de ska delta. Utan logistiska begränsningar har deltagarna större möjlighet att utföra den kortvariga, högfrekventa typ av träning som ger dem bästa kompetensutveckling.

Fördelarna med egenstyrd inlärning

Improves training effectiveness

  • Standardizes educational content
  • Standardizes training methodology
  • Standardizes performance measures

Improves training efficiency

•    Improves availability and quality of classroom time by allowing instructors to focus on highest educational priorities
•    Helps instructors identify student needs and optimize their programs
•    Students learn with less instructor time
•    Realistic simulations hone students' psychomotor and cognitive skills.

Improves student learning experience and motivation

  •  Rich content, immersive simulations and game-like challenges engage today’s students
  •  Students learn at their own pace in a non-intimidating environment
  •  Enables students to experience abnormal, difficult encounters

Multi-level applicability

•    Professional undergraduate education
•    Initial education
•    Continuing education
•    Remediation and recertification

vSim_simmom.jpg

Framtidens undervisning

Egenstyrda studieprogram ser ut att vara framtidens utbildningsform. Egenstyrda studielösningar är flexibla , skalbara och vägleder kursdeltagarna genom kompletta studiekurser, underlättar kunskapsinhämtningen och stärker färdigheter på ett progressivt sätt som bidrar till att bygga såväl kompetens som självförtroende.

Genom att låta kursdeltagare studera i egen takt, och på valfritt sätt, får alla möjlighet att nå sina utbildningsmål på ett optimalt sätt. Scenarion, simuleringar, automatisk avrapportering, inlärningsstöd och fylligt utbildningsmaterial gör att kursdeltagarna får full kontroll över samtliga aspekter av egenstyrd inlärning med simulering.

Så kan Laerdal hjälpa till

Laerdals egenstyrda studieprogram är utformade för att ge högsta möjliga utbildningskvalitet samtidigt som de är kliniskt korrekta och kostnadseffektiva undervisningssätt, allt för att uppfylla utbildningsmålen för vårdpersonal över hela världen.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.