Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

New_D4L8524.jpg New_D4L8524.jpg

En læringmetode som kan gi bedre resultater

Selvstyrt læring

Undervisning tilpasset deg

Selvstyrt læring tar høyde for behovet mange institusjoner har for å tilby ytterligere klinisk trening som savnes på grunn av lite undervisningstid eller mangel på ressurser. Dette kan også benyttes i fjernundervisning.

Det er avgjørende for at eleven skal lykkes at vedkommende opplever en trygg, kontrollert og målbar undervisningssituasjon. Gjennom selvstyrt læring kan studenten bygge opp erfaringen de trenger ved bruk av realistiske pasientscenarier for å utvikle ferdighetene til å ta kritiske beslutninger.

SDL.jpg

Selvstyrt læring gir studentene en unik mulighet til å øve pasientkommunikasjon og samhandling i et trygt, realistisk miljø som er tilgengelig når som helst, hvor som helst. Forskning viser at simuleringsbasert opplæring er effektivt når treningen er gjennomtenkt og man har bestemt seg for hvilke kliniske mål som skal nås.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk, & Wayne, 2011

Opplæring i og vedlikehold av livreddende ferdigheter krever gjentagende øvelse, samt å holde seg oppdatert på beste praksis og forskningsbasert kunnskap og utvikling  innenfor medisinsk behandling. Å delta på tradisjonelle instruktørledede kurs kan være både tidkrevende og innebære reisevirksomhet for enkelte elever.

Programmer med selvstyrt læring gir større fleksibilitet enn tradisjonelle opplæringsmetoder fordi elevene da står fritt til å velge når og hvor de skal delta. Uten logistikkmessige begrensninger har elever en bedre mulighet til å trene i korte og hyppige intervaller som har vist seg å gi best kompetanseutvikling.

Fordelene med selvstyrt læring

Forbedrer opplæringseffektiviteten

 • Standardisert pedagogisk innhold
 • Standardisert treningsmetode
 • Standardiserte måleparameter

Forbedrer læringseffekten

 • Forbedrer læringen i klasseromsundervisningen gjennom at instruktøren kan fokusere på de viktigste opplæringsmålene.
 • Hjelper instruktøren til å finne den enkelte students behov og gjennom dette tilrettelegge treningsprogrammet
 • Studentene lærer med mindre instruktørtid
 • Realistiske simuleringer perfeksjonerer studentenes psykomotoriske og kognitive ferdigheter

Forbedrer studentens læringsopplevelse og motivasjon

 •  Fyldig innhold, fordypende simuleringer og spill-lignende utfordringer engasjerer dagens studenter
 • Studentene lærer i sitt eget tempo i et trygt læringsmiljø
 • Gir studentene mulighet til å øve på vanskelige og utfordrende situasjoner

Kan anvendes for flere nivå

 • Profesjonell grunnutdanning
 • Opplæring på grunnnivå
 • Videreutdanning
 • Resertifisering
vSim_simmom.jpg

Fremtidens opplæring

Selvstyrt læring trer frem som  fremtidens system for levering av opplæring. Det er en fleksibel og skalerbar opplæringsform som veileder studentene gjennom komplette opplæringsprogrammer, tilrettelegger for kunnskapstilegnelse og forbedring av ferdigheter, noe som bidrar til å bygge kompetanse og selvtillit.

Ved å tilrettelegge for at elevene kan lære til enhver tid og i sitt eget tempo, kan elevene oppnå læringsmålene sine på best mulig måte. 
Case-scenarier, simuleringer, automatisert debriefing og fyldig innhold gjør det mulig for elever å mestre alle aspekter ved selvstyrt læring ved hjelp av simulering.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Laerdal sine selvstyrte opplæringsprogrammer er utviklet for å gi best mulig kvalitet på opplæringen, klinisk nøyaktighet og kostnadseffektive metoder. Dette er viktige parametre for helseleverandører i hele verden for at de kan oppfylle sine læringsmål.

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.