Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

COL-Hero-NO.png COL-Hero-NO.png

En systematisk tilnærming

Læringssirkelen

Få mest mulig ut av opplæringen din

Dagens helseinstitusjoner står alle overfor samme utfordring: hvordan skal man oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensede ressurser, men samtidig har pasientomsorg og -sikkerhet høyeste prioritet.

Hovedutfordringen for helsepersonell er å gi best mulig behandling. Dette kan man best oppnå gjennom både opplæring og praksis. For at læringen skal være effektiv må læringsmålene være klart definerte og opplæringen må ha en målbar, positiv innvirkning  på elevenes kliniske trening.

Læringssirkelen er et verktøy som kan brukes for å hjelpe med å identifisere og prioritere læringsressurser, slik at du kan fokusere på spesifikke områder som må forbedres. 

Læring som en kontinuerlig prosess

Læresirkelen kan brukes for å planlegge og utføre forbedringsprogrammer der utdanning og opplæring er viktig. Dette må ses i en helhet, men hvert enkelt segment kan benyttes etter behov for å møte spesifikke læremål.

Læresirkelen fungerer som en bro mellom kognitiv og ferdighetsbasert læring gjennom klinisk praksis. Dette er fordelaktig ikke bare for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter men også for å utvikle ferdigheter innen nødvendig kritisk tenking. Læringssirkelen handler om å opprettholde kompetanse over tid og, viktigst av alt, kontinuerlig forbedring.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Vi kan hjelpe deg med å evaluere utdanningsmål og lage en skreddersydd løsning for å nå dem. Ved bruk av Læringssirkelen vil du kunne identifisere og implementere de mest effektive læringsstrategiene slik at du når målene dine.  

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.