Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
New_D4L8524.jpg New_D4L8524.jpg

Droga do sukcesu

Samokształcenie

Ucz się po swojemu

Wspomagany proces samokształcenia odpowiada na potrzeby wielu instytucji związane z dodatkową praktyką kliniczną, która może być niedostateczna z powodu braku czasu lub dodatkowych środków.

Zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego i mierzalnego doświadczenia jest kluczowe dla sukcesu uczestnika. W ramach samokształcenia uczniowie mogą zdobyć potrzebne im doświadczenie, korzystając z realistycznych scenariuszy, aby rozwijać umiejętności związane z podejmowaniem decyzji w krytycznych momentach.

SDL.jpg

Samokształcenie zapewnia wyjątkową okazję do interakcji z pacjentem w bezpiecznym, realistycznym środowisku dostępnym zawsze i wszędzie. Dowody naukowe świadczą o skuteczności edukacji opartej na szkoleniach symulacyjnych, w których elementy praktyczne zostały przemyślane, a cele kliniczne jasno zdefiniowane.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk, & Wayne, 2011

Zdobywanie i podtrzymywanie umiejętności ratowania życia wymaga powtarzanych ćwiczeń i pozostawania na bieżąco z najlepszymi praktykami i dowodami opartymi na badaniach z zakresu opieki medycznej. Uczestnictwo w tradycyjnych kursach prowadzonych przez instruktora jest czasochłonne i może być logistycznym wyzwaniem dla niektórych uczniów.

Programy samokształcenia zapewniają większą elastyczność niż tradycyjne metody nauczania, ponieważ umożliwiają wybór miejsca i czasu uczestniczenia w szkoleniu. Bez logistycznych ograniczeń uczestnicy mają lepszą możliwość zastosowania żądanego schematu szkolenia wykorzystującego krótkie sesje ćwiczeń w niewielkich odstępach czasu, co skutkuje najlepszym rozwojem kompetencji.

Korzyści samokształcenia

Poprawia efektywność szkolenia

  • Standaryzuje treść edukacyjną
  • Standaryzuje metodologię szkolenia
  • Standaryzuje pomiar jakości

Poprawia skuteczność szkolenia

•    Poprawia dostępność i jakość czasu szkolenia, pozwalając instruktorom skupić się na priorytetach edukacyjnych.
      Pomaga instruktorom identyfikować potrzeby uczniów, a także optymalizować programy nauczania.
•    Nauka odbywa się przy krótszym czasie pracy instruktora.
•    Realistyczne symulacje rozwijają psychomotoryczne i poznawcze umiejętności uczestników szkolenia.

Poprawia doświadczenie edukacyjne i motywację uczestników szkolenia

  •   Bogata treść, symulacje umożliwiające pełne wczucie się w sytuację i wyzwania w stylu gier zaangażują każdego               uczestnika.
  •   Uczestnicy szkolenia uczą się we własnym tempie, w przyjaznym środowisku.
  •   Możliwość doświadczenia nietypowych, trudnych sytuacji.

Wielopoziomowe zastosowanie

•    Profesjonalna edukacja przeddyplomowa
•    Edukacja wstępna
•    Edukacja ciągła
•    Naprawa błędów i ponowne uzyskanie certyfikatu

vSim_simmom.jpg

Przyszłość nauczania

Programy samokształcenia są obiecujące jako systemy edukacji przyszłości. Elastyczne i skalowalne programy samokształcenia prowadzą uczestników przez całe kursy, ułatwiając zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w sposób progresywny, co pomaga wzmacniać kompetencje i pewność siebie.

Samokształcenie umożliwia osiągnięcie założonych celów edukacyjnych w optymalny sposób, pozwalając uczestnikom osiągać cele we własnym tempie i w dogodnym czasie. Scenariusze oparte na przypadkach, symulacje, automatyczne podsumowanie, wdrożenie programów naprawczych i bogata treść edukacyjna pozwalają uczestnikom szkolenia osiągnąć wysoki poziom we wszystkich aspektach samokształcenia z wykorzystaniem symulacji.

Jak Laerdal może pomóc

Programy samokształcenia firmy Laerdal zostały stworzone tak, aby zapewniać najwyższy poziom edukacji, dokładności klinicznej i korzystne finansowo metody niezbędne do osiągnięcia celów edukacyjnych pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.