Gå vidare till

RQI - En vetenskaplig innovation för HLR-träning

Services & Programs

 

Partnerskap för att rädda liv

I mer än 30 år har HLR-rådet och Laerdal samarbetat för att leverera det bästa i HLR-träning och utbildning, vi är stolta över att nu också implementera programmet RQI tillsammans. Ett nytt sätt att träna livräddande HLR färdigheter. RQI är forskningsbaserat och fokuserat på att göra skillnad, du kan träna ofta och på dina egna villkor. Det hjälper dig att leverera högpresterande HLR varje gång. RQI kan spara tid och kostnader - och bidra till att rädda fler liv.

Återkommande utmaningar för dagens HLR-träning

Kvalitét

Många vårdanställda utför inte hjärt-lungräddning som en vanlig del av sitt arbete och vissa utför sällan HLR annat än inom ramen för någon utbildningskurs med 2–5 års mellanrum. Forskning visar att färdigheter i livsuppehållande åtgärder kan försämras så snabbt som inom tre månader efter senaste utbildning.


Dokumentering och rapportering

Hur kan man säkerställa att HLR-träningarna håller god kvalitét, och hur protokollförs det?  I dagens läge är det vanligt att vårdpersonal spenderar många timmar på att sammanställa och dokumentera närvaro, vilket ofta krävs för både intern och extern rapportering.


Kostnader

Traditionell lärarledd HLR-utbildning kan vara relativt tidsödande och kostsamt, bland annat
på grund av resor och missad tid för personalen på avdelningen.

RQI-station med feedback

RQI är framtaget tillsammans med Svenska HLR-rådet för att bemöta dessa utamningar

Kvalitetsförbättring genom att använda Analytics

Analytics är ett system som tillsammans med RQI ger kunderna möjlighet att analysera och visualisera sina egna data. All data från de enskilda RQI aktiviteterna sparas och sammanställs i Analytics-systemet. Arbetsledare kan komma åt alla delar av de utförda prestationerna - från individer till fullt sammanställda systemdata för en institution.

Detta gör att adaptiva inlärningsaktiviteter kan erhållas för avdelningar eller institutioner, som ger full feedback på prestationerna och kompetensutvecklingen.

In-Situ - träning som minskar kostnader och ökar patienttid

RQI gör träning och utbildning mer tillgänglig. Data från implementerade RQI-stationer visar att utbildningen nu sker dygnet runt, med träningstoppar runt skiftbyten.

Detta frigör tid och resurser för instruktörer och lärare, så att de kan koncentrera resurserna på teamträning och riskområden i stället för grundläggande färdigheter.

Exemplevis; 1000 anställda som ska utbildas per år, tre och en halv timme vardera, i grundläggande HLR. Genom att implementera RQI, kan du minska utbildningstiden med minst en timme per person. Det är en minskning med tusen timmar - per år.

Tusen timmar mer för patientvård.

RQI gör skillnad

Texas Health Resources, USA

Två år efter genomförandet av RQI programmet på Texas Health Resources (THR) sjukhus i Dallas, har sjukhuset uppnått följande resultat:

• 98% slutför kursen varje kvartal
• Kostnaderna för HLR-utbildning minskade med
250 000 dollar
• Antalet överlevande patienter ökade med 21%

THR personal använder nu RQI programmet och vill inte gå tillbaka till klassrumsbaserad träning, eftersom programmet uppfyller deras behov för en förbättrad HLR kvalitet.

Cabrini Health, Australia

För att uppfylla nationell säkerhets- och kvalitetsstandard (National Safety and Quality Health Service (NSQHS) Standards) implementerade Cabrini Health of Australia RQI över hela deras organisation.

100% av personalen har genomgått utbildningen och data visar nu att träning har genomförts dygnet runt, med peakar runt tiderna för skiftbyten.

Refererad forskning:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93-98.

  2. Part 16: Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920-S933

  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145-e151

Presentation, RQI-seminarium, HLR-kongressen 2016, Göteborg

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut