Gå vidare till
Öppna vägledning
Main-photo.jpg Main-photo.jpg

Få ut mesta möjliga av era resurser

Studenter lär av varandra

Bättre möjligheter till lärande

Begränsad tillgång på personal som kan köra simuleringar leder ofta till att värdefulla resurser som utbildningslokaler och träningsutrustning inte utnyttjas fullt ut. Denna outnyttjade kapacitet ger dålig avkastning på investeringen och leder även till mindre övningstid för studenterna. Värst av allt är att begränsade övningsmöjligheter för kursdeltagare leder till alltför lite praktisk erfarenhet för att bygga vare sig kompetens eller självförtroende. Med en metod där deltagare lär av varandra får alla studenter genomtänkt träning och möjlighet att behärska alla moment.

 

_BER3626.jpg

Lära tillsammans

Formaliserade former av kollegialt lärande är ett effektivt sätt att lära ut och öva på viktiga färdigheter och kliniska moment. När resurserna är knappa och kraven på personal ökar ger peer-to-peer-lärande studenterna möjlighet att utnyttja en värdefull resurs – varandra. Metoden gör det också möjligt att få mer träning än traditionella undervisnings- och studiemetoder kan ge, eftersom den inte är beroende av att ha en handledare som är utbildad i simulering och avrapportering närvarande.

Vid peer-to-peer-lärande hjälps studenterna åt att i mindre grupper vägleda varandra genom diverse formaliserade träningsscenarion. Dessa scenarion är standardiserade, ofta med inbyggd poängsättning och återkoppling, för att kursdeltagarna ska kunna träna på egen hand tills de känner sig kompetenta och självsäkra. Metoden kallas i engelskspråkig litteratur även ”mastery learning” eller ”deliberate practice”. Inlärning på det här sättet har även fördelen att den vanligtvis involverar deltagare med liknande bakgrund eller kollegor på samma avdelning. Metoden ersätter inte undervisning och aktiviteter som har utvecklats och genomförs av personal, utan är ett komplement till detta som höjer kvaliteten på utbildningen som helhet.

Så kan Laerdal hjälpa till

Laerdals lösningar gör det möjligt för studenter att öva på egen hand. Våra peer-to-peer-program erbjuder vägledning steg för steg och inbyggd poängsättning, så att studenterna kan lära varandra baskunskaperna i en säker miljö. Programmen ser till att alla utbildningsmöjligheter utnyttjas och leder till en mer heltäckande utbildning.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.