Gå til indhold
Åben navigation
Main-photo.jpg Main-photo.jpg

Få mest muligt ud af dine ressourcer

Peer to peer simulation

Bedre muligheder for læring

Begrænset undervisningspersonale til rådighed til at udføre simulationerne vil ofte resultere i dårlig udnyttelse af værdifulde ressourcer som træningsfaciliteter og træningsudstyr. Denne uudnyttede kapacitet giver et dårligt afkast på investeringer og resulterer også i mindre træningstid for eleverne. Som noget vigtigt resulterer manglende muligheder for at træne i for lidt praktisk erfaring for eleverne til udvikling af deres kompetencer og selvsikkerhed. Metoden med Peer-to-Peer simulation giver eleverne en øget bevidsthed i at træne og aktivt tage del i læringsprocessen.

 

_BER3626.jpg

Læring sammen med andre

Formaliseret læring sammen med kolleger er en effektiv og nem metode til læring af eller øvelse i vigtige færdigheder og procedurer. I tider med sparsomme ressourcer og stigende krav til personale er peer-to-peer undervisning en god mulighed for at udnytte en værdifuld ressource – nemlig hinandens kompetencer. Denne metode giver også mulighed for mere øvelse end kun den traditionelle læring og læringsmetodik, fordi den ikke er afhængig af en tilstedeværende underviser, som er trænet i simulation og debriefing.

Peer-to-peer læring i små grupper giver mulighed for at vejlede hinanden gennem forskellige sæt af formaliserede træningsscenarier. Scenarierne er standardiserede og ofte med indbygget score og feedback, hvilket giver eleverne mulighed for at øve alene, indtil de føler sig kompetente og fortrolige. Dette er kendt som "Mastery Learning" eller "Deliberate Practice". En sådan læring er fordelagtig, også fordi den normalt involverer elever fra samme gruppe eller kolleger på en afdeling. Den er ikke en erstatning for undervisning og aktiviteter, som tilrettelægges og udføres af personale, men den supplerer undervisning og læringsaktiviteter og forbedrer kvaliteten af den samlede uddannelse.

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Laerdal tilbyder løsninger, som giver eleverne mulighed for at træne hinanden. Vores peer to peer-programmer indeholder trinvis vejledning med indbygget score, som giver eleverne mulighed for at undervise hinanden i grundlæggende færdigheder i et sikkert miljø. Vores programmer er udarbejdet til at sikre, at alle uddannelsesmæssige muligheder udnyttes og resulterer i mere omfattende læring.

Anmod om flere oplysninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.