Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Main-photo.jpg Main-photo.jpg

Få mest mulig ut av ressursene dine

Peer-to-Peer simulering

Forbedre muligheten til å lære

Begrenset personell tilgjengelig for å kjøre simuleringer fører ofte til at verdifulle ressurser som f.eks. opplæringsfasiliteter og opplæringsutstyr brukes for lite. Dette gir dårlig avkastning på investeringen, og fører også til mindre opplæringstid for elevene. Mangel på muligheter til å øve fører til for lite praktisk erfaring og gir elevene mindre kompetanse og selvtillit. Læringsmetoden peer-to-peer simulering muliggjør øving og gir bedre mestring.

 

Lære sammen

Formalisert opplæring sammen med medstudenter er en effektiv og virkningsfull måte for å lære eller øve på viktige ferdigheter og prosedyrer. I en tid hvor ressursene er få og kravene til de ansatte øker, gir peer-to-peer simulering studentene muligheten til å bruke en verdifull ressurs - hverandre. Denne metoden gir anledning til mer øvelse enn tradisjonelle undervisnings- og læringsmetoder, ettersom den ikke er avhengig av å ha en veileder med opplæring i simulering og debriefing tilstede.

Peer-to-peer simulering gjør det mulig for studenter i små grupper å veilede hverandre gjennom forskjellige forhåndinerte opplæringsscenarier. Scenariene er standardiserte, ofte med integrerte resultat og tilbakemeldinger, slik at grupper av studenter kan øve på egenhånd til de føler seg kompetente og sikre på seg selv. Dette er kjent som "Mestringslæring" eller "Bevisst trening". En slik læringsmetode er også fordelaktig ettersom studenter vanligvis kommer fra samme gruppe eller er kolleger på en avdeling. Den er ikke en erstatning for tradisjonell undervisning, men utfyller og forbedrer kvaliteten på den generelle opplæringen.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Laerdals løsninger legger til rette for at studentene kan trene med hverandre. Våre peer-to-peer programmer tilbyr trinnvis veiledning med innebygd scoring slik at studentene kan lære hverandre grunnleggende ferdigheter innenfor et trygt miljø. Våre programmer er utformet for å sikre at alle opplæringsmuligheter tas i bruk, noe som gir mer omfattende opplæring

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.