Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg

QCPR: wysokiej jakości RKO ratuje życie

Doskonalenie przez pomiar

Na przeżycie pacjentów po zatrzymaniu krążenia wpływa wiele czynników, ale żaden z nich nie jest tak istotny jak wykonanie wysokiej jakości RKO.

Uzyskanie wysokiej jakości RKO może być trudne

Wiemy, że prawidłowa głębokość ucisków powinna wynosić 5–6 cm, ale badania wykazały, że jest to trudne do osiągnięcia.  Tomlinson i wsp. (2007) odkryli, że w zależności od budowy klatki piersiowej pacjenta, wymagany nacisk może w rzeczywistości wynosić 10–55 kg.

Musimy zadać sobie kilka pytań:

    • Czy możemy wyczuć odpowiednią głębokość uciśnięć?
    • Czy częstotliwość stale utrzymuje się w zakresie 100–120 uciśnięć na minutę?
    • Czy pomiędzy uciśnięciami marnowany jest czas?

Gdy chodzi o RKO, jakość ma kluczowe znaczenie

Możemy uratować więcej istnień, jeśli będziemy przestrzegać tych prostych zasad.

  • Pomiar jakości RKO podczas szkolenia.
  • Przeprowadzanie regularnych szkoleń przypominających. Wystarczy tylko 30 minut co 3 miesiące.
  • Stosowanie urządzenia do przekazywania informacji zwrotnej na żywo, aby mierzyć jakość RKO podczas terapii.
  • Porównanie pomiarów uzyskanych podczas szkolenia i terapii, aby zapewnić jakość opieki i zidentyfikować obszary, które powinny zostać poprawione.

Sprawdzanie, pomiar i doskonalenie szkolenia RKO

Te umiejętności można rozwinąć poprzez ćwiczenie, ale należy je podtrzymywać, gdyż z czasem będą zanikać, nawet u profesjonalistów (Hamilton, R. (2005).

Jak urządzenie do przekazywania informacji zwrotnej na żywo może zapewnić wysoką jakość RKO?

Stosowanie urządzenia do przekazywania informacji zwrotnej umożliwia przeprowadzenie wysokiej jakości RKO dzięki odczytom na żywo. Te odczyty pozwalają na wprowadzenie niewielkich poprawek w trakcie opieki, aby zapewnić jej najwyższą jakość.

Informacje zwrotne są zapisywane, więc jakość można też ocenić później.

We wczesnych, kluczowych momentach zatrzymania krążenia CPRmeter 2 pomaga osobom udzielającym pierwszej pomocy zoptymalizować wykonywanie RKO przez przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej najistotniejszych parametrów RKO w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Materiały źródłowe

Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

Hamilton, R. 2005. Hamilton, R. 2005. Nurses’ knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. J Adv Nursing, 51(3), 288-297.