Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg

QCPR: HLR av høy kvalitet redder liv

Forbedringstiltak

Det er mange faktorer som bidrar til overlevelse fra hjertestans, men ingen er like kraftige som å motta HLR av høy kvalitet.

Kvalitets-HLR kan være vanskelig å oppnå

Vi vet at korrekt kompresjonsdybde skal være mellom 5-6 cm, men forskning viser at dette kan være vanskelig å utføre. Tomlinson et al. (2007) fant at det nødvendige trykket, avhengig av pasientens bryst, faktisk kan variere fra så mye som 10-55 kg.

Vi trenger derfor å stille spørsmål som:

    • Kan vi føle en tilstrekkelig kompresjonsdybde?
    • Er kompresjonsraten konsistent mellom 100-120 per minutt?
    • Er det noen gang kompresjonsavbrudd?

Når det kommer til HLR, er det kvalitet som gjelder

Ved å følge disse enkle trinnene, kan vi sikre at flere liv reddes

  • Mål kvaliteten på HLR treningen
  • Frisk opp HLR treningen. Kun 30 min hver 3. måned vil utgjøre en forskjell
  • Bruk en målingsenhet som måler HLR kvaliteten ved behandling av en pasient.
  • Evaluer målingene etter trening for å sikre kvalitet og forbedring

Registrer og mål for å forbedre HLR kvaliteten

Disse ferdighetene kan oppnås gjennom trening, men de må stadig vedlikeholdes ettersom de vil forfalle over tid, selv hos fagfolk (Hamilton, R. (2005).

Hvordan kan en styringsenhet med sanntidstilbakemelding sikre kvalitets HLR?

Ved å bruke en styringsenhet med sanntidstilbakemelding, kan du bedre sikre at kvalitets-HLR leveres i en akuttsituasjon. Ved hjelp av sanntidstilbakemeldingene kan du foreta små justeringer for å sikre kvaliteten.

Tilbakemeldingene logges, slik at de kan evalueres etterpå.

Discover CPRmeter 2

Discover CPRmeter 2

In the early critical moments of a cardiac arrest, the CPRmeter 2 helps first responders optimise CPR performance by providing real-time feedback on essential parameters of CPR.

Find out more

References

Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

Hamilton, R. 2005. Nurses´ knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. J Adv Nursing, 51(3), 288-297.