Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

For å øke trygghet og kompetanse

Low-dose high-frequency

Manglende øvelse fører til tap av ferdigheter

Forskning viser at helsepersonells ferdigheter begynner å tape seg så tidlig som tre måneder etter opplæring. HLR er ikke en del av den vanlige kliniske hverdagen for mange helseansatte. Dermed får de ikke opparbeidet seg erfaringen de trenger mellom de sporadiske opplæringsøktene.

Hvordan kan helseinstitusjoner sikre HLR av god kvalitet og vise at protokoller følges? Helsepersonell har travle dager og bruker utallige timer på å sortere, bekrefte og dokumentere oppmøte som kreves for ekstern og intern rapportering. Når mindre tid brukes hos pasienten kan dette gå utover pasientomsorgen.

TraditionalTraining.png

Liten innsats gjør mye godt

Low-dose high-frequency er en kompetansebyggende tilnærming som fremmer maksimal opprettholdelse av klinisk kunnskap, ferdighet og holdninger. Low-dose high-frequency er korte, målrettende økter, fordelt over tid ved hjelp av strukturerte og vedvarende treningssesjoner på arbeidsplassen. Opplæring i korte og hyppige doser er ikke bare effektiv for å bygge ferdigheter, men gir også kontinuerlige forbedringer og bidrar til å opprettholde kompetanse over tid.

LDHF.png

Gode resultater

Opplæring i korte og hyppige økter er grunnlaget for RQI-programmet – kvalitetsforbedring av gjenoppliving.

To år etter at RQI-programmet ble iverksatt på Texas Health Resources-sykehuset i Dallas, Texas, oppnådde sykehuset at nesten alle deltakerne fullføre hele kurset. De kunne også dokumentere store kostnadsbesparelser gjennom mindre tid brukt til opplæring utenom jobben. Men viktigst av alt, Texas Health hadde 21 % økt overlevelse etter hjertestans.

98% Kursfullføring
$250k Reduserte HLR opplæringskostnader
21% økning i overlevelse

Cabrini Health i Australia rullet ut RQI-programmet for alle sine ansatte i helsevesenet. Alle ansatte gjennomførte opplæringen og dataene viste fordelene med å ha RQI-systemet på arbeidsplassen der opplæringen kunne skje døgnet rundt, med topper i øvingen rundt skiftbyttene. Ved hjelp av RQI oppnådde de et "bestått med glans"-bevis i sin sykehusgodkjennelse

Helping Babies Breathe

HBB – Helping Babies Breathe er et program som er utformet for å redusere dødelighet blant nyfødte i land med lav og middels gjennomsnittsinntekt. Det er et evidensbasert og praktisk program for å lære de første trinnene i gjenopplivning i de første leveminuttene.

Da det først ble introdusert som et en-dags kurs på et utkants sykehus i Tanzania, økte antallet helsepersonell som bestod de simulerte scenariene betraktelig. Etter HBB opplæring i scenariene "rutinemessig behandling" og "gjennopplivning av nyfødte" økte andelen bestått fra henholdsvis 41 til 74 % og fra 18 til 74%. Denne økte kunnskapen ble imidlertid ikke overført til klinisk praksis. Antall babyer som ble behandlet med sug og/eller ventilering ved fødsel endret seg ikke og bruken av stimulering på fødestuen ble redusert etter HBB-opplæringen.  

Hvordan kan forbedret kunnskap overføres til klinisk praksis – der den virkelig teller?

For å besvare dette spørsmålet ble HBB simulatorøving implementert som en oppfølging i ukentlige 3-minutters praksisøkter og månedlige oppfriskningsøkter på 40 minutter. Denne nye metoden med opplæring i korte og hyppige økter ga både en positiv effekt på overføringen av ny kunnskap og ferdigheter til klinisk praksis, men viktigst av alt, den førte til 40 % redusert mortalitet blant nyfødte.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Laerdal sine løsninger er laget for å hjelpe deg med å integrere "low-dose high-frequency" i dine treningsrutiner. Enten du trener HLR i 10 minutter hvert kvartal eller om du øver gjennopplivningsteknikker for nyfødte barn, så hjelper opplæring gjennom korte og hyppige økter deg til å opprettholde kompetansen  - og tryggheten.

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.