Meteen naar de inhoud
Open navigatie
A row of solar panels in sunshine A row of solar panels in sunshine

Duurzaamheid

Gericht op een meer duurzame toekomst

Investeren in de toekomst

Onze doelstellingen inzake duurzaamheid

Carbon Neutral.png

Koolstofneutraal
Een vermindering van 70% van de koolstofemissies tegen 2030.

Circular solutions.png

Circulaire oplossingen
Duurzaamheid als element voor nieuwe producten, oplossingen en verkoopmodellen.

Social Responsibility.png

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De implementatie van de richtlijnen van de UNGP en de OESO in onze hele toeleveringsketen.

Doelstellingen inzake duurzaamheid en emissie-update 2022
Meer informatie over onze doelstellingen en waar we momenteel staan

Levens helpen redden, op een duurzame manier

Over de jaren heen zijn we onze missie om levens te helpen redden niet uit het oog verloren, en dragen we als organisatie bij aan VN Sustainable Development Goal (SDG) 3 - Een goede gezondheid en welzijn voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat gezondheid en klimaat onderling verbonden zijn en dat maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan positieve effecten zullen hebben op de algehele volksgezondheid. Onze inzet voor het klimaat, zoals vastgelegd in SDG 13, is doorslaggevend voor het tot stand brengen van een duurzame toekomst voor zowel mensen als de planeet.

2024 Impact- and Sustainability Report

laerdal_fund.jpg

Voorbereiden op de toekomst

Meten om te verbeteren

In de hele toeleveringsketen en daarbuiten meten we elke stap van het productietraject en van onze dienstverlening. Zo kunnen we doelgericht actie ondernemen om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid continue te verbeteren.

Meer informatie

Koolstofreductie en circulaire oplossingen

Een circulaire economie tot stand brengen vereist ambitieuze acties en een verschuiving in de manier waarop we materialen produceren, consumeren en recycleren.

Yuanzhen Social.jpg

Sociale verantwoording

We erkennen en maken gebruik van onze verschillen en garanderen gelijkheid door middel van onze beleidslijnen, werkwijzes en materialen binnen een werkomgeving waarin iedereen waardering en respect krijgt. Een werkomgeving waarin iedereen echt de kans krijgt om zich te ontplooien.

Meer informatie

Betrokkenheid

Samen bereiken we meer

Duurzaamheid is belangrijk voor Laerdal. We zijn ervan overtuigd dat een duurzaam bedrijf is gebaseerd op menselijke waarden. Duurzaamheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij iedereen een rol heeft in het beschermen van onze planeet.

EngagingEmployees.jpg

Onze werknemers engageren

Om onze ambitieuze doelen te bereiken, is de inzet van de hele organisatie vereist. We geloven dat we zowel individueel als collectief onze klimaatresultaten en doelstellingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen verbeteren.

Engaging suppliers.jpg

De samenwerking met onze leveranciers

Leveranciers die hoog scoren op het gebied van milieu-, sociale en ethische aspecten zijn voor ons van vitaal belang. 

Beleidsnormen en verbintenissen

LGH group.JPG

Helping save lives

One Million Lives

Een miljoen extra levens helpen redden. Elk jaar. Tegen 2030. Dat is ons doel.

Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg maakt deel uit van onze missie om meer levens te helpen redden. Ons doel is om nog 1 miljoen meer levens te helpen redden. Elk jaar. Tegen 2030. Dit kunnen we echter niet alleen.

Dit is een gedeeld doel van de gehele Laerdal Group. Een groep bedrijven en hun partners die zorggerelateerde oplossingen en programma's ontwikkelt die gericht zijn op een gezamenlijke missie om levens te helpen redden.

One Million Lives