Gå til indhold

Nursing Anne

Nursing Anne ™ er en manikin designet til scenarie-baseret træning i pleje og håndtering af en bred vifte af in-hospitale patienter. Nursing Anne er en effektiv og fleksibel manikin til klinisk undervisning i bla. kvinders sundhed, obstetrik, post partum, vurdering og pleje af sår, samt generel vurdering og pleje at en patient.

Oversigt

En effektiv manikin til klinisk træning

En manikin designet til scenariebaseret træning til pleje og håndtering af en lang række patient-typer.

Sygeplejescenarier bygget på kliniske standarder

Integrer forprogrammerede scenarier designet til at give deltagerne klinisk træning med fokus på specifikke læringsmål.

Laerdal Scenario Cloud

Byg kompetencer

Nursing Anne bruges i uddannelsesøjemed til effektiv til klinisk træning, der er målrettet færdigheder fra grundlæggende patientpleje til avanceret sygepleje. Denne fleksible manikin-platform gør det muligt at tilføje flere tilbehørsmoduler.

Forbedr patientsikkerheden

Udfordringen med at levere kontinuerlig og konsekvent patientpleje kræver korrekt træning, nøjagtige vurderinger, indgreb og kliniske beslutningsevner for at sikre de bedste patientresultater. Ved at inkorporere konsistente simulationsscenarier, der er tilgængelige på Laerdal Scenario Cloud, kan instruktører let integrere simulation i deres kliniske træningsprogrammer, der hjælper elever med at gøre og rette deres kliniske fejl uden ugunstige konsekvenser.

Nursing Anne features:

Træn sondeanlæggelse

Trakeostomipleje og sugning.

Artikulerende IV-træningsarm muliggør perifer intravenøs terapi med IV-bolus eller push-injektion. Venipunktur mulig i antecubital fossa eller dorsum af hånden..

Tilvalg af et mastektomimodul kan bruges til at praktisere postkirurgiske mastektomiplejeprocedurer

Udskiftelige kønsorganer med stik og urin- og tyktarmsbeholdere letter urologiske plejeprocedurer og gastrointestinale procedurer.

 

Sårsæt til træning i sårbehandling kan tilkøbes til Nursing Anne for at få mere realisme i sårvurdering og patientplejescenarier.

 

Gør simulationstræning nemmere med SimPad® PLUS

Nursing Anne kan kontrolleres med SimPad PLUS. Det vil gøre din træning mere effektiv i at nå dine læringsmål.

SimPad PLUS features:

 • Håndholdt, intuitiv touchscreen
 • Kør din træning on-the-fly eller gør brug af forprogrammerede scenarier til mere standardiseret træning
 • Optimal datafangst til at give kvalitet i din debriefing
 • Mobil - undervis hvor som helst
 • Valgfri patientmonitor giver klinisk realisme

Integration af en simuleret patientmonitor gør træningen mere realistisk Integration af en simuleret patientmonitor gør træningen mere realistisk

Specifikationer

NursingAnne er en manikin designet til scenariebaseret træning til pleje og håndtering af en lang række forskellige patienttyper. Nursing Anne er en effektiv, fleksibel manikin til klinisk træning i kvinders sundhed og kan bruges med valgfrie moduler til fødsel, post-fødsel, sårbehandling og sygepleje.

Features:

Patientpleje

Hoved med anatomiske markører, luftrør og spiserør sammen med simulerede lunger og mave gør det muligt at udføre mange procedurer:

 • Irrigation af øje og øre (simuleret)
 • Anvendelse af medicin i øjet, øre og næse
 • Procedurer for mundpleje og proteser
 • Indsætning og sugning af oropharyngeal og nasopharyngeal luftveje
 • Indsætning, fastgørelse og pleje af endotracheal sonde
 • Trakeostomipleje og sugning
 • Forskellige procedurer for levering af oxygen
 • Indsættelse af NG sonde, pleje, administration af medicin, fjernelse af sonde
 • Gastrisk skylning og sonde
 • Anlæggelse af kateter
 • Manuelt genereret carotis puls
 • Injektionssteder inkluderer deltoid, bilateralt lår, dorso-gluteal og ventro-gluteal
 • Fuld bevægelsesområde for realistisk patienthåndtering
 • Abdominalplade med udskiftelige stomalokationer, der skildrer kolostomi, ileostomi og suprapubisk cystotomi
 • Kolostomi kan overrisles og vil bevare et indeboende kateter
 • Fingre og tæer er spredt for at tillade bandage

Udskiftelige male og female genitalia

 • Kan fastgøres til urin- og tyktarmsbeholdere via forbindelsesventiler
 • Urinventiler giver den naturlige modstand, der føles ved kateterisering
 • Komplet urinkateterisering
 • Kvindelige kønsorganer, der er i stand til vaginal vask
 • Indlagte kateter
 • Anal-ventiler simulerer den interne anal-sfinkter
 • Lavement-procedurer kan udføres ved hjælp af væske

Articulating IV Training Arm (Venstre)

 • Tillader perifer intravenøs terapi og pleje af stedet
 • Venipunktur er mulig i den antecubital fossa og dorsum af hånden
 • Tilgængelige årer inkluderer median, basilic og cephalic
 • Udskiftelig hud og infusibelt venesystem

SimPad® PLUS systemfunktioner

 

Et SimPad PLUS system bruges til at kontrollere Nursing Anne. SimPad PLUS sælges separat. Se mere om SimPad PLUS System

Lyde

 • Hjertelyde synkroniseret med programmerbar EKG
 • Auscultated lungelyde synkroniseret med vejrtrækningshastighed, 0 - 60 BPM
 • Individuelt valg af lunge eller bilateral lyd
 • Normale eller unormale tarmlyde
 • Vokale lyde - computergenererede lyde, indspillede vokallyde og realtidsstemmeindgang (via headset, sælges separat)

Hjertelyde

Synkroniseret med programmerbar EKG

 • Aortic Stenosis
 • Friction Rub
 • Austin Flint Murmur
 • Diastolic Murmur Mi Stenosis
 • Systolic Murmur
 • Mitral Valve Prolapse
 • Opening Snap @ 70 msec
 • Normal hjertelyd

Lungelyde

Synkroniseret med åndedrætsfrekvens, 0 - 60 bpm

Individuelt valg af lunge eller bilateral lyd

 • Coarse Crackles
 • Fine Crackles
 • Pneumonia
 • Stridor
 • Wheeze
 • Pleural Rub
 • Rhonchi
 • Normale åndedrætslyde

Tarmlyde

Normale og unormale tarmlyde

 • Borborygmus
 • Hyperaktiv tarm
 • Hypoaktiv tarm
 • Fetal Normal 140 BPM
 • FetalBrady 100 BPM
 • FetalTachy 200 BPM
 • Ingen lyd
 • Normal tarm

Vokale lyde

Computergenererede lyde, indspillede vokallyde og stemmesignal i realtid (via headset, sælges separat)

 • Hoste
 • Opkastning
 • Jamre
 • Skrige
 • Stakåndet
 • Ja
 • Nej

Blodtryk / Puls

 • Artikulerende blodtryksarm (til højre) til auskulteret og palperet blodtrykssimulering
 • Korotkoff lyde synkroniseret med programmerbar EKG
 • Korotkoff lyde med lydstyrkekontrol i 10 trin, 0-9
 • Systolisk og diastolisk tryk kan indstilles individuelt i trin på 2 mmHg
 • Systolisk 0-300 mmHg, Diastolisk 0-300 mmHg
 • Auscultative Gap, med on / off funktion
 • Tryknøjagtighed +/- 2mmHg
 • Kalibrer-funktion for at justere tryksensor og manchetmåler
 • Palperet pulssimulator styrer brachial og radial puls
 • Puls er kun aktive, når de palperes
 • Puls synkroniseret med programmerbar EKG
 • Pulsstyrker afhængige eller uafhængigt indstillet
 • Brachialpuls slukket, når BP manchetrykket er over 20 mmHg
 • Radial puls slukket, når BP cuffpressure er over systolisk BP niveau

Scenario / logfunktioner

 • Brug SimDesigner, et pc-softwareværktøj, til at oprette automatiske scenarier
 • Upload scenarier og temaer fra en pc via en USB eller download scenarier direkte fra Laerdal Scenario Cloud.
 • Download logfiler til en pc for at se / udskrive / gemme eller importere
 • Alle interventioner, vitale tegn og noter er tidsstemplet og vil blive fanget i SimPad-dataloggen
 • SimPad-logfilerne kan ses på SimPad Plus device eller på en pc til refleksion og debriefing efter simulationstræning

Nursing Anne med SimPad:

Voksen, helkrops female manikin

Female multi-venøs IV træningsarm - Left

Female træningsarm til blodtryksmåling - højre

Hospitalstøj

Manikin Lubricant / smøremiddel

Monteringsværktøjssæt

Nursing Anne fås i Light, Tan, and Brun hudfarve.

Valgfrit tilbehør:

Wound Care & Assessment Set
- Forskellige sår kan bruges til træning i sårbehandling

Fundus Skills and Assessment Upgrade Module


Mastectomy Upgrade Module
- En postoperativ venstre total mastektomi til praksis af sygeplejeinterventioner inklusive vurdering, omklædningsskift og dræningspleje

Breast ExamUpgrade Module
- til træning i genkendelse af brystlidelser, størrelser på knuder og relative placeringer fundet under brystundersøgelser.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.