Gå vidare till

Nursing Anne

Utvecklad för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud och en uppdaterad blodtrycksarm. Blodtrycksarmen används i kombination med SimPad. De extra modulerna för bröstundersökning, vård efter mastektomi och fundusmassage gör denna kvinnliga docka i helkropp till en komplett vårddocka.

Produktinformation

Utvecklad för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud och en uppdaterad blodtrycksarm. Blodtrycksarmen används i kombination med SimPad.  De extra modulerna för bröstundersökning, vård efter mastektomi och fundusmassage gör denna kvinnliga docka i helkropp till en komplett vårddocka.

SimPad systemet krävs för användning av Nursing Anne, som är en SimPad kompatibel träningsdocka. Säljs separat. [Läs mer]

 • Anatomiskt korrekt helkroppsdocka med realistiska leder
 • Huvud med anatomiska riktmärken, luftstrupe och matstrupe samt simulerade lungor och mage innebär stora träningsmöjligheter.
 • Sköljning av öga och öra (simulerat)
 • Applicering/instillation av läkemedel i öga, öra, näsa, inklusive tamponad i näsan
 • Vård av mun och protes
 • Insättande och sugning av näs och svalgtub
 • Insättande, säkring och vård av endotrakealtuber
 • Trakeotomivård och trakealsugning
 • Olika sätt att ge syrgas
 • Sättande av nasogastrisk tub samt vård, medicinering, läkemedelsadministration och borttagande
 • Magsköljning och sondmatning
 • Insättande, vård och borttagande av slang i näsan och matstrupen
 • Manuell simulering av halspuls
 • Subklavikulär IV, olika stomier och thoraxdränageöppningar för vård och skötsel

Nursing Anne

 

Trakeotomivård och trakealsugning

Huvud med anatomiska riktmärken, luftstrupe och matstrupe samt simulerade lungor och mage innebär stora träningsmöjligheter.

Insättande, vård och borttagande av slang i näsan och matstrupen

Insättande och sugning av näs och svalgtub

IV


Subklavikulär IV, olika stomier och thoraxdränageöppningar för vård och skötsel

Magsköljning och sondmatning

.

SimPad PLUS

Scenarier tillgängliga från Simstore ™ -biblioteket erbjuder standardiserad utbildning medan anpassningsbara scenarier och realtidskontroll kan anpassas för att möta individuella deltagares behov

SimCenter ™ är en simuleringsresurs och erbjuder heltäckande verktyg för varje fas av simuleringsprocessen, allt från att komma över validerade scenarier till debriefing.

Det gör din simulering och bedömning enklare, så att du kan fokusera på ditt huvudsakliga mål: undervisning.

  • SimStore™
  • SimDeveloper™
  • SimManager™
  • SimView™

Besök www.mysimcenter.com  för att lära dig att optimera de resurser som erbjuds för Nursing Anne. 

Specifikationer

NursingAnne is a manikin designed for scenario-based trainingfor the care and management of a wide variety of in-hospital patients. Anne is an efficient, effective, flexible manikin for clinical training in women's health and may be used for optional modules for obstetrics, post-partum, wound assessment and care.

Features:

Patient Care

Head with anatomical landmarks, trachea, and esophagus, along with simulated lungs and stomach, allow the practice of many procedures:

 • Irrigation of the eye and ear (simulated)
 • Application/instillation of medications in the eye, ear and nose including nasal packing
 • Mouth and denture care procedures
 • Insertion and suctioning of oropharyngeal and nasopharyngeal airways
 • Insertion, securing, and care of endotracheal tubes
 • Tracheostomy care and tracheal suctioning
 • Various oxygen delivery procedures
 • NG tube insertion, care, medication administration, and removal
 • Gastric lavage and gavage
 • Subclavianand Hickman catheter openings (placement only)
 • Manually generated carotid pulse
 • Injection sites include deltoid, bilateral thigh, dorsal gluteal and ventral gluteal
 • Full range of motion for realistic patient handling
 • Abdominal plate with interchangeable stomalocationsdepicting colostomy, ileostomy and suprapubic cystotomy
 • Colostomy may be irrigated and will retain an indwelling catheter
 • Fingers and toes are spread to allow bandaging

Interchangeable Male and Female Genitalia

 • Can be attached to urinary and colon reservoirs via connector valves
 • Urinary valves give the natural resistance felt when catheterizing
 • Complete urinary catheterization
 • Female genitalia capable of vaginal douching
 • Will retain indwelling or straight catheter
 • Anal valves simulate the internal anal sphincter
 • Enema procedures may be performed using fluid for realistic return
 • When used with manikin, fluid may be used for realistic return

Articulating IV Training Arm (Left)

 • Allows peripheral intravenous therapy and site care
 • Venipuncture is possible in the antecubital fossa and dorsum of the hand
 • Accessible veins include median, basilic and cephalic
 • Replaceable skin and infusible vein system

SimPad® PLUS System Capabilities

A SimPad PLUS System is required for operation of the NursingAnne SimPad Capable. The SimPad PLUS System is sold separately. See the SimPad PLUS System page for more information.

Sounds

 • Heart sounds synchronized with programmable ECG
 • Auscultated lung sounds synchronized with breathing rate, 0 - 60 BPM
 • Individual lung or bilateral sound selection
 • Normal or abnormal bowel sounds
 • Vocal sounds – computer-generated sounds, recorded vocal sounds and real-time voice input (via headset, sold separately)

Heart Sounds

Synchronized with programmable ECG

 • Aortic Stenosis
 • Friction Rub
 • Austin Flint Murmur
 • Diastolic Murmur Mi Stenosis
 • Systolic Murmur
 • Mitral Valve Prolapse
 • Opening Snap @ 70 msec
 • Normal Heart Sounds

Lung Sounds

Synchronized with breathing rate, 0 – 60 bpm

Individual lung or bilateral sound selection

 • Coarse Crackles
 • Fine Crackles
 • Pneumonia
 • Stridor
 • Wheeze
 • Pleural Rub
 • Rhonchi
 • Normal Breath Sounds

Bowel Sounds

Normal and abnormal bowel sounds

 • Borborygmus
 • Hyperactive Bowel
 • Hypoactive Bowel
 • Fetal Normal 140 BPM
 • FetalBrady 100 BPM
 • FetalTachy 200 BPM
 • No Sound
 • Normal Bowel

Vocal Sounds

Computer-generated sounds, recorded vocal sounds and real-time voice input (via headset, sold separately)

 • Cough
 • Vomit
 • Moan
 • Scream
 • SOB Breathing
 • Yes
 • No

Blood Pressure / Pulses

 • Articulating blood pressure arm (right)for auscultated and palpated blood pressure simulation
 • Korotkoff sounds synchronized with programmable ECG
 • Korotkoff sounds volume control in 10 steps, 0-9
 • Systolic and diastolic pressure may be set individually in steps of 2mmHg
 • Systolic 0-300mmHg, Diastolic 0-300 mmHg
 • Auscultative Gap, with on/off feature
 • Pressure accuracy +/- 2mmHg
 • Calibrate function to adjust pressure sensor and cuff gauge
 • Palpated pulse simulator controls brachial and radial pulses
 • Pulses only active when palpated
 • Pulses synchronized with programmable ECG
 • Pulse strengths dependent or independently set
 • Brachial pulse off when BP cuff pressure is above 20mmHg
 • Radial pulse off when BP cuffpressure is above systolic BP level

Scenario / Logging Functions

 • Utilize SimDesigner, a PC software tool, for creating Automatic Mode Scenarios with States, Interventions, Trends and Handlers
 • Utlilze Theme Editor, a PC software tool, for developing Manual Mode Themes with States and Interventions
 • Upload Scenarios and Themes from a PC via a USB or download scenarios directly from SimStore.
 • Download log files to a PC (using SimViewer software) to view/print/save or import to SimView and SimManager
 • All interventions, vital signs and notes are time stamped and will be captured in the SimPad data log
 • The SimPad log files can be viewed on the SimPaddevice or on a PC for post-simulation reflection and debriefing

Nursing Anne SimPad Capable Includes:

Adult, Full-body Feale Manikin

Female Multi-Venous IV Training Arm - Left

Female Blood Pressure Training Arm - Right

Hospital Gown

Manikin Lubricant

Assembly Tool Kit

NursingAnne is available in Light, Tan, and Brown skin tones.

Optional Accessories:

Wound Care & Assessment Set
- Various wounds can be added to male patient care manikins for realism in wound assessment and patient care scenarios.
- Wound Care Set also available in brown and tan skin tones

Fundus Skills and Assessment Upgrade Module
- Features the normal anatomy of the status-post or post-partum abdomen designed for training fundus assessment and massage skills.
-Fundus Skills and Assessment Modulealso available inbrown and tan skin tones

Mastectomy Upgrade Module
-A post-operative left total mastectomyfor practice ofnursing interventionsincluding assessment, dressing change and drain care
-Mastectomy Modulealso available inbrown and tan skin tones

Breast ExamUpgrade Module
- Facilitates training in the recognition of breast disorders, sizes of nodules and relative locations found during breast examinations.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out