Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Nursing Anne

Nursing Anne to manekin stworzony do treningów opartych na scenariuszach dotyczących pielęgnacji i zdobywania umiejętności postępowania z pacjentem na poziomie podstawowych i zaawansowanych umiejętności pielęgniarskich

Ogólna pielęgnacja pacjenta i trening kliniczny w medycynie zdrowia kobiety

Manekin stworzony do treningu opartego na scenariuszach w zakresie pielęgnacji i postępowania z różnymi pacjentami szpitalnymi Trening w zakresie głównych umiejętności w każdej dziedzinie, od podstawowej pielęgnacji pacjenta do zaawansowanych umiejętności pielęgniarskich dzięki żeńskiemu manekinowi treningowemu Nursing Anne firmy Laerdal.

Nursing Anne pozwala wykorzystać tego samego manekina do ćwiczenia zarówno niezwykle ważnej pielęgnacji pacjenta, jak i specyficznych umiejętności klinicznych związanych ze zdrowiem kobiet, na przykład badanie piersi, pielęgnacja rany po mastektomii i ocena dna macicy. W przypadku potrzeby męskiego manekina treningowego, który umożliwia szkolenie związane z ogólną opieką nad pacjentem proponujemy przyjrzeć się naszemu manekinowi treningowemu Nursing Kelly.

Karta produktu

Nowy poziom treningu

_8LR3962.jpg

Nursing Anne jest i dalej będzie wiarygodnym, niezawodnym narzędziem szkoleniowym dla edukacji pielęgniarskiej. W zależności od celów szkoleniowych lub programu nauczania konieczne może być rozwiązanie o większej wierności, które daje dodatkowe możliwości treningowe. Symulator Nursing Anne doskonale wypełnia lukę między mało wiernymi a wysoko wiernymi symulacjami dla pielęgniarstwa.

Poznaj symulator Nursing Anne

Ćwiczenie umiejętności w zakresie:

Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie treści z tchawicy

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie odsysania treści z tchawicy i pielęgnacji tracheostomii.

Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-jelitowego

Pielęgnacja zgłębników NG i OG, w tym podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika, płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik.

Terapia dożylna

Zginające się ramię treningowe z dostępem dożylnym pozwala na terapię dożylną przez naczynia obwodowe, z podaniem bolusa dożylnego lub wstrzyknięcia. Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym lub na grzbiecie dłoni.

Zabiegi urologiczne

Wymienne genitalia ze złączami oraz zbiorniki moczowy i jelitowy pozwalają na wykonywanie urologicznych procedur pielęgnacyjnych i procedur związanych z układem pokarmowym.

Dostosuj trening za pomocą opcjonalnych modułów treningowych

Dodając moduły treningowe przygotowane do określonych celów edukacyjnych, takich jak pooperacyjna pielęgnacja mastektomii, można łatwo rozszerzyć podstawową platformę Nursing Anne tak, aby model dorosłej pacjentki był pełny. Można wybrać spośród następujących modułów treningowych:

Maksymalne korzyści z treningu dzięki SimPad PLUS

SimPad PLUS można wykorzystać nie tylko do odtwarzania scenariuszy, ale także do sterowania parametrami życiowymi symulowanego pacjenta, do nadzorowania symulacji i przekazywania informacji zwrotnych na temat jakości pracy studentów, nagrywając wszystkie zdarzenia, jakie zaszły podczas symulacji.

_8LR6895.jpg

Spójne leczenie zapewnione dzięki scenariuszom treningowym

Wykorzystując SimPad PLUS wraz z wstępnie zaprogramowanymi scenariuszami, zapewniasz spójny, standardowy trening.

To pozwala uczestnikom szkolenia i instruktorom na wielokrotne powtarzanie tej samej sytuacji i zastosowanie prawidłowej pielęgnacji pacjenta za każdym razem.

Można kupić różne wstępnie zaprogramowane scenariusze, stworzone specjalnie do użytku z Nursing Anne. Wiele z nich zostało przygotowanych specjalnie z myślą o zdrowiu kobiet. Można także dostosować scenariusze do potrzeb poszczególnych uczestników szkolenia. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia ma możliwość spełnić odpowiednie wymogi kliniczne.

Specyfikacja

Nursing Anne to manekin stworzony do treningu opartego na scenariuszach w zakresie pielęgnacji i postępowania z różnymi pacjentami szpitalnymi Nursing Anne to skuteczny, wydajny i elastyczny manekin do klinicznego treningu w zakresie zdrowia kobiet, który może być wykorzystany do opcjonalnych modułów związanych z położnictwem, okresem poporodowym, oceną i pielęgnacją ran.

Opieka nad pacjentami

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur.

 • Irygacja oczu i uszu (symulowana)
 • Wprowadzanie leków do oczu, uszu i nosa, w tym także tamponada nosa
 • Procedury pielęgnacyjne w obrębie jamy ustnej i uzębienia
 • Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych
 • Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie treści z tchawicy
 • Różne procedury podawania tlenu
 • Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika
 • Płukanie żołądka i żywienie dojelitowe
 • Dojścia dla cewnika podobojczykowego i Hickmana (tylko wprowadzanie)
 • Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie
 • Miejsca do wstrzykiwania to mięsień naramienny, udo po obu stronach, pośladek i mięsień pośladkowy średni
 • Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne postępowanie z pacjentem
 • Płyta brzuszna z wymiennymi miejscami stomijnymi, odzwierciedlającymi kolostomię, ileostomię i cystostomię nadłonową
 • Kolostomię można irygować i można wprowadzić stały cewnik
 • Palce u rąk i stóp można rozdzielić, co umożliwia bandażowanie

Wymienne genitalia męskie i żeńskie

 • Możliwość podłączenia zbiornika moczowego i jelitowego za pomocą zaworów łączących
 • Zawory moczowe odzwierciedlają naturalny opór odczuwany podczas cewnikowania
 • Pełne cewnikowanie moczowe
 • Genitalia żeńskie pozwalają na przeprowadzenie irygacji pochwy
 • Można wprowadzić stały lub prosty cewnik
 • Zawory odbytowe symulują wewnętrzny zwieracz odbytu
 • Można wykonywać lewatywę za pomocą płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ
 • Gdy są stosowane w manekinie, można użyć płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ

Ramię z dostępem dożylnym

 • Zginające się ramię do trenowania czynności związanych z dostępem dożylnym (lewe ramię)
 • Pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń obwodowych i na pielęgnację miejsca wkłucia
 • Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni
 • Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa
 • Wymienna skóra i system żył nadający się do wlewów

Odgłosy

 • Tony serca zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Szmery płuc słyszalne podczas osłuchiwania synchronizowane z częstością oddechu 0–60 oddechów na minutę
 • Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie
 • Prawidłowe lub anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Dźwięki z głośni – dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

Tony serca

 • Zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Zwężenie aorty
 • Tarcie opłucnowe
 • Szmer Austina Flinta
 • Szmer rozkurczowy Zwężenie zastawki mitralnej
 • Szmer rozkurczowy
 • Wypadanie zastawki mitralnej
 • Trzask otwarcia przy 70 ms
 • Prawidłowe tony serca

Szmery płucne

 • Zsynchronizowane z częstością oddechów, 0–60 oddechów na minutę
 • Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie
 • Rzężenia grubobańkowe
 • Rzężenia drobnobańkowe
 • Zapalenie płuc
 • Szorstki wysoki świst oddechowy
 • Świsty
 • Tarcie opłucnowe
 • Rzężenie
 • Prawidłowe szmery oddechowe

Odgłosy perystaltyki jelit

 • Prawidłowe i anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Burczenie w brzuchu
 • Nadmierna aktywność jelit
 • Słaba aktywność jelit
 • Płodowe prawidłowe 140 bpm
 • Płodowa bradykardia 100 bpm
 • Płodowa tachykardia 200 bpm
 • Brak dźwięku
 • Prawidłowa perystaltyka

Dźwięki z głośni

Dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

 • Kaszel
 • Wymioty
 • Jęk
 • Krzyk
 • Oddychanie z dusznościami
 • Tak
 • Nie

Ciśnienie krwi / tętna

 • Zginające się ramię do pomiaru ciśnienia krwi (prawe) do osłuchowego i palpacyjnego badania symulowanego ciśnienia krwi
 • Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Regulacja głośności odgłosów Korotkowa w 10 krokach, 0–9
 • Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe można ustawiać indywidualnie, w krokach po 2 mmHg
 • Skurczowe 0–300 mmHg, rozkurczowe 0–300 mmHg
 • Przerwa osłuchowa, z możliwością włączenia/wyłączenia
 • Dokładność ciśnienia ±2 mmHg
 • Funkcja kalibracji, aby dostosować czujnik ciśnienia i miernik w mankiecie
 • Symulator tętna do badań palpacyjnych steruje tętnami ramiennym i promieniowym
 • Tętna są aktywne tylko podczas badania palpacyjnego
 • Tętna zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Siła tętna zależna lub ustawiana niezależnie
 • Tętno na tętnicy ramiennej wyłącza się, gdy ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia jest wyższe niż 20 mmHg
 • Tętno na tętnicy promieniowej wyłącza się, gdy ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia jest wyższe niż skurczowy poziom ciśnienia krwi

Funkcje scenariuszy/dziennika

 • Oprogramowanie komputerowe SimDesigner służy do tworzenia scenariuszy trybu automatycznego ze stanami, interwencjami, trendami i handlerami
 • Oprogramowanie Theme Editor służy do tworzenia tematów trybu ręcznego ze stanami i interwencjami
 • Scenariusze i tematy, które można pobrać ze ScenarioCloud.
 • Po pobraniu plików dziennika na komputer (za pomocą oprogramowania SimViewer) można wyświetlać/drukować/zapisywać lub importować je do SimView i SimManager
 • Wszystkie interwencje, parametry życiowe i notatki są oparzone stemplem czasowym i będą zapisane w dzienniku danych SimPad
 • Pliki dziennika SimPad można wyświetlić na urządzeniu SimPad lub na komputerze w celu omówienia i podsumowania symulacji

Urządzenia medyczne do wykorzystania z Nursing Anne

 • Do iniekcji dożylnych stosować igłę 22G lub mniejszą
 • Rurka tracheostomijna – rozmiar 6
 • Sonda nosowo-żołądkowa – rozmiar 16 (numeracja francuska)
 • Rurka dotchawicza (intubacyjna) – 7,5 lub mniejsza
 • Łopatka laryngoskopu – rozmiar nr 2 lub 3, prosta lub zakrzywiona
 • Cewnik moczowodowy – 16 (numeracja francuska)
 • Symulacja lewatywy – 7 mm

Manekin Nursing Anne jest dostępny w jasnym, opalonym i brązowym odcieniu skóry.

Opcjonalne wyposażenie:

Zestaw do pielęgnacji i oceny stanu ran
– Z manekinami męskimi do opieki nad pacjentami można wykorzystywać różne rany, aby dodać realizmu scenariuszom obejmującym ocenę stanu ran i pielęgnację pacjenta.
– Zestaw do pielęgnacji ran jest także dostępny w brązowym i opalonym odcieniu skóry

Moduł rozszerzenia do umiejętności i oceny związanej z dnem macicy
– Przedstawia prawidłową anatomię brzucha po porodzie i w okresie poporodowym, stworzony do trenowania oceny dna macicy i umiejętności wykonywania masażu macicy.
– Moduł do umiejętności i oceny związanej z dnem macicy jest także dostępny w brązowym i opalonym odcieniu skóry

Moduł rozszerzenia do mastektomii
– Lewa mastektomia całkowita po zabiegu do ćwiczenia interwencji pielęgniarskich, w tym oceny, zmiany opatrunku i pielęgnacji drenów
– Moduł mastektomii jest także dostępny w brązowym i opalonym odcieniu skóry

Moduł rozszerzenia do badania piersi
– Umożliwia trening w zakresie rozpoznawania zaburzeń piersi, wielkości guzków i względnych położeń wykrywanych podczas badania piersi.