Siirry sisältöön
Avaa navigointi
_8LR5250.jpg _8LR5250.jpg

Sairaanhoidon parhaat toimintatavat

Sairaanhoidon koulutus

Sairaanhoidon muuttuvat näkymät

Terveydenhoitoalalla on maailmanlaajuisesti pulaa pätevistä kliinisen hoitotyön osaajista. Tämä on havaittavissa erityisesti sairaanhoidossa. Sairaaloilla on usein tarve saavuttaa taloudelliset tavoitteet, mikä johtaa hoitohenkilökunnan määrän vähentämiseen. Tämä puolestaan aiheuttaa sairaanhoitajien ylikuormittumisen. Tämän lisäksi terveydenhuoltoala on muuttunut viime vuosina. Sairaanhoitajilta odotetaan lisääntyneitä taitoja ja vastuita, koska nykyään potilaat vaativat yhä monimutkaisempaa hoitoa. Kliinisen harjoitteluajan puute ei kuitenkaan valmista sairaanhoitajia vastaamaan tämän päivän terveydenhuoltoympäristön haasteisiin.

Sairaanhoitajien tarve on suuri kaikkialla maailmassa, ja tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessakin, koska ikääntyvän väestön arvioidaan vaativan noin 50% kaikista terveydenhoidon resursseista vuoteen 2020 mennessä. Sairaanhoitajapula on kriittisellä tasolla: ympäri maailman tarvitaan vähintään 10 miljoonaa uutta sairaanhoitajaa.

Maailmanlaajuinen sairaanhoitajapula

2.5m sairaanhoitajaa tarvitaan Intiassa
5m sairaanhoitajaa tarvitaan Kiinassa
2+ m sairaanhoitajaa tarvitaan Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa

Sairaanhoitajien valmistaminen tulevaisuutta varten

Tänä muutoksen ja haasteiden aikana sairaanhoitaja tarvitaan enemmän ja heidän pitää olla paremmin valmistautuneita. Muutoin terveydenhoidon muuttuvan toimintaympäristön tarpeita on vaikea täyttää. Kouluttajilla tulee olla tiedot, taidot ja toimintatavat, jotta he pystyvät luomaan ja tarjoamaan pohtivaa toimintaa edistävää kokemusperäistä oppimista, joka tuottaa mitattavia tuloksia. 

Simulaatiopohjaista koulutusta on alettu hyödyntää koko ajan enemmän, sillä se parantaa tai täydentää luokkahuoneoppimista ja kliinistä kokemusta. Simulaatiota voidaan käyttää myös opiskelijoiden tukiopetukseen tietyissä taidoissa, kliinisten osaamisten arviointiin sekä perehdyttämään heitä niihin kliinisiin haasteisiin, joita eivät kohtaa suoraan tai säännöllisesti, mutta joihin heidän tulee olla varautuneita. Simulaatiota voidaan käyttää nopeuttamaan käytännön työhön siirtymistä, parantamaan perehdytyksen tehokkuutta ja tehostamaan koulutusohjelmia sekä auttamaan parantamaan hoitotuloksia. 

Sellaisten työkalujen tarjoaminen, jotka auttavat pelastamaan enemmän ihmishenkiä

Sairaanhoitoala on laajentunut tehtävien laajuuden, vastuun, taitojen ja koulutuksen suhteen. Tämän vuoksi on välttämätöntä kehittää osaamista monin tavoin. Yhä useammat tutkimukset viittaavat siihen, että opetushenkilökunnan kouluttaminen parhaiden toimintatapojen käyttämiseen simulaatiossa on merkittävää opetusohjelman onnistumisen kannalta.

Simulaatiopohjainen koulutus voi auttaa kouluttamaan, harjoittamaan ja perehdyttämään korkealaatuisia sairaanhoitajia tehokkaasti. Samalla vähennetään puutteita taidoissa ja annetaan työkaluja sairaanhoitotaitojen puutteiden korjaamiseksi. Näin voidaan pelastaa lisää ihmishenkiä.

Miten Laerdal voi auttaa?

Hoitotyön ratkaisumme on suunniteltu sairaanhoitajille, ja ne keskittyvät tunnistamaan oppimistavoitteet, jotka voidaan saavuttaa simulaation avulla. Kun asianmukaiset oppimistavoitteet on luotu, määritetään simulaation sisältö tukemaan tavoitteita. Lopuksi suositellaan oikeaa työkalua tai oikeita työkaluja simulaatiokokemuksen toteuttamiseksi. Nykyisen hoitotyön opetussuunnitelmien perusteella olemme integroineet kattavan asiakaspalautteen, jotta voimme vastata käyttäjien tarpeisiin. Laerdal on sitoutunut tukemaan hoitotyön opetusohjelmia työkaluilla ja tukipalveluilla, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja näin pelastamaan enemmän ihmishenkiä.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.