Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_DSF2457.jpg _DSF2457.jpg

Laerdal Global Health

Hvert år føder 40 millioner kvinner uten kompetent fødselshjelp

På tross av fremgang så er fortsatt barsels- og spedbarnsdødeligheten uakseptabelt høy rundt omkring i verden - spesielt på selve fødselsdagen - som utgjør over 20 prosent av dødsfallene for barn under fem år. De fleste av disse dødsfallene skjer i lav ressurs land. De fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått.

300k mødre dør på grunn av graviditet og fødselskomplikasjoner
2.7m nyfødte dør i løpet av den første måneden
2.6m babyer er dødfødte

I Laerdal mener vi at vi kan hjelpe

Laerdal Global Health (LGH) ble etablert som et non-profit søsterselskap til Laerdal Medical, dedikert til å redde mødres og nyfødtes liv i lavressurs områder. Med støtte fra våre globale samarbeidspartnere og allianser, utvikler LGH enkle og rimelige produkter og programmer for å bidra til å lære opp og utstyre fødelshjelpere.

Våre opplærings- og behandlingsprogrammer har blitt tatt i bruk i mer enn 95 land, med liten og middels inntekt.  Med støtte fra våre partnere har mer enn 500 000 fødselshjelpere fått opplæring i livredning. Innen 2020 har Laerdal Global Health som mål å bidra til å hjelpe med å redde 400 000 liv, hvert år.

Våre historier

Buy One, Gift One

For hver fødselssimulator som blir kjøpt gjennom Laerdal Medical og brukt i høyressurs land blir en donert til Helping Mother Survive programmet i lavressurs land. De donerte simulatorene brukes for å innføre Helping Mothers Suvive programmet i mer enn 40 land.

Les mer om hvordan de donerte produktene blir brukt:
www.laerdalglobalhealth.com

For mer informasjon om programmene og produktene:
www.helpingmotherssurvive.org

Laerdal Global Health produkter