Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

simman-critical-care-nurses-hero.jpg simman-critical-care-nurse-care.jpg

En komplett plattform for opplæring i ventileringer og respiratorisk behandling

En komplett treningsløsning

I det stadig utviklende moderne helsevesenet står respiratoriske omsorgsteam ovenfor mange utfordringer som krever et variert sett av ferdigheter. Dette fører til en økning i omfang av klinisk praksis, og det blir stadig viktigere med spesialisert opplæring for å sikre at helsepersonell kan gi pasientene best mulig omsorg. 

Utfordringene innen respiratorisk behandling ble økt under COVID-19-pandemien, noe som påvirket pasientbehandlingen og sikkerheten for de som lider av akutte og kroniske luftveissykdommer.  Kroniske luftveissykdommer har vært en vesentlig årsak til tidlig voksen død på verdensbasis, noe som kommer frem i statistikken fra Global Burden of Disease Study fra 20191. Disse funnene understreker  behovet for bedre forebyggende, diagnostiske og terapeutiske tiltak.

455 millioner Mennesker som lever med kroniske luftveissykdommer, globalt
4 millioner mennesker som dør for tidlig på grunn av kroniske luftveissykdommer hvert år, globalt
3dje kronisk luftveissykdom er den tredje ledende dødsårsaken, globalt

Denne studien, sammen med andre, understreker behovet for strategier for forbedring av respiratorisk behandling. Noen av disse inkluderer å øke offentlig bevissthet, forbedre tilgangen til diagnostiske verktøy og medisiner, og gi mer spesialisert opplæring i respiratorisk behandling.

Kronisk luftveissykdom er et globalt folkehelseproblem

Økningen i kroniske luftveissykdommer understreker at det haster med forbedrede forebyggende tiltak, forbedrede behandlingsprotokoller og økt offentlig bevissthet for å dempe virkningene på enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Last ned infografikk

 

Optimaliser pasientbehandlingen med våre opplæringsløsninger innen respiratorisk behandling

Bygg opp og oppretthold ekspertise for å håndtere respiratoriske tilfeller med høy risiko

For å forbedre opplæringen innen respiratorisk behandling kreves det en omfattende og helhetlig tilnærming som integrerer ulike opplæringsløsninger, fra simulatorer med høy troverdighet til ferdighetstrenere. Denne strategien bidrar til å forbedre den kritiske tenkningen i realistiske scenarier og forbedre de tekniske ferdighetene på tvers av ulike prosedyrer.​

Ved å gjenskape komplekse kliniske situasjoner med simuleringstrening, kan våre løsninger innen respiratoriske behandling gi teamet ditt verktøy til å utvikle og forbedre kompetansen sin i et sikkert og kontrollert miljø. 

Avansert opplæring i kritisk pleie-pakke

En pakke for avansert opplæring i kritisk pleie
Opplev en komplett løsning for opplæring i kritisk pleie som integrerer ekte klinisk utstyr for praktisk læring, slik at brukerne kan lære seg å mestre CO2-overvåking med live kapnografi og fleksibel utvikling av ultralydferdigheter på tvers av scenarier for kritisk-, hjerte- og traumebehandling.

Fordeler:

 • Grundig opplæring i pasientvurdering og kritisk pleie​
 • Praktisk læring med ekte kliniske enheter​
 • Bygg kompetanse innen CO2-overvåking ​
 • Forbedre ultralydferdighetene for protokoller som eFAST, RUSH, e-FATE

Luftveimestring-pakke

En pakke for luftveimestring innen respiratorisk behandling
Integreringen av SimMan Critical Care med våre ferdighetstrenere for luftveisbehandling hjelper med utviklingen av viktige ferdigheter, og gir brukerne fleksibiliteten de trenger for å navigere i ulike scenarier

Fordeler:​

 • Innsetting av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei​
 • Intubasjon i endotrakeal og høyre hovedbronkie​
 • Nål- eller kirurgisk koniotomi​
 • Retrograd intubasjon​
 • Brystkompresjoner

Fleksibel læringspakke

Fleksibel læringspakke
Bruk av SimMan Critical Care i komplekse situasjoner med NG Tube og Trach Care Trainer for spesifikke oppgaver forbedrer ferdighetsoverføringen til virkelige kliniske omgivelser. Denne tilnærmingen er kostnadseffektiv og gir økte praksismuligheter uten vesentlig innvirkning på budsjettet.​

Fordeler:

 • Realistisk simulering​
 • Anatomisk nøyaktighet​
 • Risikofri praksis​
 • Kompetanseutvikling​

Interaktiv utdanningspakke for team innen respiratorisk behandling

Interaktiv utdanningspakke for team innen respiratorisk behandling
Blandet trening ved bruk av SimMan Critical Care og vSim for Nursing tilbyr en robust simuleringsopplevelse som kombinerer praktisk respiratorisk behandling med interaktiv læring på nett. Dette gjør at brukerne kan engasjere seg med pasienter trygt og realistisk i et virtuelt miljø.

Fordeler:

 • Realistiske pasientscenarier​
 • Et trygt og kontrollert læringsmiljø​
 • Individuell læringsopplevelse​
 • Umiddelbar tilbakemelding og vurdering​
 • Fjernundervisning​

Vaskulære ferdigheter-pakke

En pakke for vaskulære ferdigheter innen respiratorisk behandling
Bruk av SimMan Critical Care med våre IV-treningsarmer hjelper brukerne innen respiratorisk behandling med å gå fra simulering i team til å mestre ferdigheter individuelt, og perfeksjonere arteriell punkteringsteknikk. Denne kombinasjonen muliggjør gjentatt øvelser som kan tilpasses ulike ferdighetsnivåer og opplæringsbehov.

Fordeler:

 • Anatomisk nøyaktighet​
 • Korrekt håndplassering under utførelse av Allens test ​
 • Infuserbare arterier med evne til å trykksette systemet, slik at blod kan strømme tilbake i sprøyten​
 • Arteriell palpasjon​
 • Perkutane punkturområder i både brakial og radial arterie

Utdanning innen respiratorisk behandling tilpasses stadig nye krav

Utdannings- og opplæringsbehovene i det stadig voksende miljøet for respiratorisk behandling fortsetter å øke. Laerdals treningsløsninger kan bidra til å møte disse utfordringene. Gjennom en systematisk tilnærming, slik som Laerdals Circle of Learning, kan vi kombinere ulike løsninger for å utvikle de psykomotoriske, beslutnings- og teamkommunikasjonsferdighetene som er nødvendige i dette feltet. Læringssirkelen fungerer som en bro mellom teoretisk og praktisk læring, og bidrar til å integrere sanntids klinisk erfaring. Dette bør sees i sammenheng med helhetsbildet, der hvert individuelt element bidrar til en kontinuerlig spiral av livslang læring og forbedring av klinisk praksis.

COL New Image Norway.png
Lær mer om hvordan Laerdal kan hjelpe deg med å berike programmet ditt for respiratorisk behandling med tilpassede opplæringsløsninger som forbereder helsepersonell på morgendagens utfordringer.

Kontakt oss om respiratoriske løsninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.