Gå til innhold

Dekker hele pasientforløpet

SimMan Vascular

SimMan Vascular er den første simulatoren hvor du kan trene på hele pasientforløpet for slag, hjerteinfarkt og akutt traume.

 

Tid kan bidra til å redde liv

For noen pasienter er tid den mest kritiske faktoren. Ikke bare for overlevelse, men også for sengedager, rekonvalesens og for den fremtidige helsen.

Bruk SimMan Vascular til å trene på en hendelse i hjemmet, i ambulansen, til akutten og videre til Cath-lab for å forbedre både kommunikasjon mellom ulike behandlingsteam og pasientutfallet.

Akutt endovaskulær simulator for kvalitetsforbedring

Studier gjennomført i samarbeid med Laerdal Medical har vist at en 15 minutters reduksjon i "dør til nål"-tid kan redusere rekonvalesens opp til en måned. Det viser seg at sykehus som fokuserer på kvalitetsforbedring forbedrer pasientutfallet.

SimMan Vascular er laget for å la klinikere diagnostisere og behandle pasientsimulatoren gjennom hele prosessen samtidig som man bruker samme utstyr og teknikker som i det daglige arbeidet. I Cat-lab kan leger bruke endovaskulære verktøy, inkludert katetre og guidewires.

SimMan Vascular er tråløs, robust og pålitelig, og du kan kontrollerer den med LLEAP - Laerdals programvare.

Alt er inkludert

SimMan Vascular har alt du trenger for å planlegge, kjøre og debriefe en simuleringstrening -  pasientsimulator, monitor og LLEAP lisens. 

3 scenarier følger med og det er mulig å kjøpe flere innen kategoriene; hjerneslag, hjertestans og traumer. 

Laget med Mentice

Laerdal Medical samarbeider med Mentice for å gi deg en naturtro simuleringserfaring når SimMan Vascular benyttes.

Mentice er en global leder innen simuleringsbaserte løsninger for endovaskulære behandlinger.

SimMan Vascular har alle funksjonaliteter du kjenner fra SimMan 3G, men i tillegg inneholder den Menices VIST teknologi. Dette gir mulighet for å øke undervisningspotensiale til å inkludere Endovascular spesialister, Cath Lab og akuttmedisinsk personale.