Gå til innhold

Øvingsmodell for håndtering av vanskelige luftveier

Deluxe Difficult Airway Trainerer er en ferdighetstrener for håndtering av vanskelige luftveier. Den er utstyrt med tunge som kan blåses opp manuelt for å simulere blokkerte luftveier.

Produktinformasjon

  • Tungen kan blåses opp manuelt for å simulere blokkerte luftveier eller tungeødem
  • Den realistiske innvendige anatomien gjør det mulig å øve på luftveishåndtering ved bruk av manuelle manøvre og mekaniske apparater
  • Innsetting i og suging av de orofaryngeale og nasofaryngeale luftveiene
  • Intubasjon endotrakealt og i høyre hovedbronkie
  • Koniotomi med kanyle eller kirurgi
  • Retrograd intubasjon
  • Perkutan transtrakeal jetventilasjon
  • Ventilasjon med ventilasjonsbag
  • Trakealsug

Spesifikasjoner

Kjønn, alder, størrelse

Voksen
Tilgjengelig
Mann
Tilgjengelig
Torso
Tilgjengelig

Luftveisfunksjoner

Koniotomi
Tilgjengelig
Endotrakealtubes – innsetting, sikring og pleie
Tilgjengelig
Intubasjon
Tilgjengelig
Simulering med luftveisobstruksjon
Tilgjengelig
Oral og nasal fiberoptisk intubasjon
Tilgjengelig
Oral/nasal luftveisinnføring
Tilgjengelig
Orofaryngeale og nasofaryngeale luftveier – innsetting og suging
Tilgjengelig
Prosedyrer for oksygentilførsel
Tilgjengelig
Overtrykksventilasjon
Tilgjengelig
Realistisk heving og senkning av brystet
Tilgjengelig
Retrograd intubasjon
Tilgjengelig
Intubasjon i høyre hovedbronkie
Tilgjengelig
Auskultasjon av abdomen for å verifisere riktig posisjonering
Tilgjengelig
Sugeteknikker
Tilgjengelig
Supraglottiske luftveier (LMA, LTA og Combitube)
Tilgjengelig
Transtrakeal spyleventilasjon
Tilgjengelig

HLR

Brystkompresjoner
Tilgjengelig

Blodtrykk/puls

Manuell carotispuls (pulspære)
Tilgjengelig
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.