Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

managed-services-program-hero.jpg managed-services-program-hero.jpg

Managed Services Program

Bryte ned simuleringsbarrierer for å oppnå resultater

Det er mange dokumenterte fordeler ved bruke simuleringsbasert opplæring i helsevesenet. Men enkelte organisasjoner kan fortsatt slite med å implementere eller opprettholde et effektivt simuleringsopplæringsprogram. Selv når en organisasjon etablerer programmet, kan de oppleve det som vanskelig å vedlikeholde simuleringsutstyr, tilpasse seg endrede opplæringsbehov eller innfri økende etterspørsel.

Laerdal sitt Managed Service Program er en nøkkelferdig opplæringsløsning som gir simuleringsressurser og assistanse som kan hjelpe med:
  • Rask igangsetting av simuleringsinitiativer.
  • Bærekraftige og målbare resultater.
  • Raskere avkastning på investeringen.

Med vårt "Managed Service Program" gir vi deg en fleksibel og bærekraftig løsning. I servicen kan vi  levere en komplett  simulering løsning der vi leverer, pakker ut, setter opp og fjerner alt nødvendig utstyr for å gjøre simuleringene dine lettere. Vi kan til og med hjelpe med valg, utvikling og implementering av innholdet ditt.

Servicen kan tilpasses fullstendig eller kombineres av:

simulator-as-service.jpg

Simulatorer som en service

En teknologiløsning som sikrer at utstyret er bærekraftig. Laerdal leverer alt nødvendig utstyr for å gjøre simuleringene lettere.

sim-operator-as-service.jpg

Operatører som en service

En personelløsning som sikrer at kvalifisert personell kjører simuleringene. Laerdal stiller med personell som kan bruke treningsutstyret og som vil kjøre scenarioene dine.

scenarios-as-service.jpg

Scenarioer som en service

Få skreddersydde scenarier som sikrer at simuleringstreningen blir i henhold tl satte læringsmål. 

Oppnå resultater - En suksesshistorie

Audacia-stiftelsen, en sertifisert Workforce Investment-organisasjon, har brukt Managed Service Program. Audacia ville bruke simulering for å forbedre og trene opp igjen ferdigheter hos sertifiserte pleieassistenter, men manglet plass, ressurser og kompetanser til å implementere et simuleringsopplæringsprogram.

Vi jobbet sammen med Audacia for å utvikle et program hvor Laerdal sitt simuleringsutstyr og forhåndsprogrammerte scenarioer ble benyttet. Denne løsningen gjorde at opplæringen ble utført in-situ etter behov, med lite avbrudd i den daglige driften.

audacia-program.png

Laerdal jobber med noen av de fremste helse- og utdanningsinstitusjonene for å hjelpe de med å oppnå suksess på simuleringstreningen, og vi hjelper gjerne deg også. 

Be om mer informasjon

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.