Overslaan en naar inhoud

Reanimatie door omstanders redt levens

Burgerhulpverleners

Iedere minuut telt

Een acute hartstilstand is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Iedere vijf seconden sterft er iemand aan een acute hartstilstand, wat neerkomt op jaarlijks 6 miljoen sterfgevallen. Verreweg de meeste hartstilstanden gebeuren thuis en bijna 40% hiervan vindt in het bijzijn van iemand anders plaats.

Na 1 minuut zonder zuurstof beginnen hersencellen af te sterven.  De responstijden van spoedeisende hulpdiensten verschillen van 7 tot 12 minuten of zelfs langer. Het is van cruciaal belang voor de overlevingskansen en een positief resultaat voor de patiënt dat omstanders kunnen reanimeren terwijl er op de hulpdiensten wordt gewacht.

Het percentage omstanders dat kan reanimeren verschilt enorm. De ene keer kan maar 5% van de omstanders reanimeren en de andere keer wel 70%. Door ervoor te zorgen dat meer omstanders kunnen reanimeren, kunnen de overlevingskansen mogelijk verhoogd worden.

Maak van een omstander een hulpverlener!

Het is van cruciaal belang dat mensen handelen. De oplossing is wijdverspreide reanimatietrainingen in uw buurt. Een beginnende hartstilstand tijdig herkennen en weten wat er moet gebeuren, kan de gevolgen voor de patiënt en de overlevingskansen drastisch verbeteren.

Initiatieven om zo veel mogelijk mensen te trainen via scholen of vrijwilligersorganisaties zijn succesvol geweest in veel landen zoals de Verenigde Staten, Noorwegen, Zweden, Singapore, Korea, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Een succesverhaal

Denemarken is een van de landen dat een nationaal programma gestart is om training te geven in reanimatie. Het programma stelde training verplicht op basisscholen en voor mensen die hun rijbewijs willen halen. Er werden instructieve trainingskits verspreid, er werd begeleiding door meldkamer centralisten geboden en er werden AED’s op openbare plaatsen opgehangen.

Wereldwijd de overlevingskansen verhogen

Samen met onze gewaardeerde partners helpt Laerdal haar klanten om programma's te implementeren. Van Amerika tot Australië, van Denemarken tot Korea, de resultaten spreken voor zich.

De Amerikaanse Hartstichting (AHA) en de Britse Hartstichting (BHF) hebben samen met Laerdal uitgebreide programma’s ingevoerd om scholieren en niet-getrainde mensen in hun omgeving te trainen. In de Verenigde Staten krijgen meer dan 2 miljoen scholieren ieder jaar reanimatietraining.

In Nowon, een district in Seoul in Korea, is in 2011 een wijdverspreid programma voor reanimatietraining en hulp bij reanimatie door de meldkamer centralist (ook wel telefonische reanimatie of T-CPR genoemd) ingevoerd. In drie jaar tijd zijn er 40.000 mensen getraind en ieder jaar verdrievoudigde het aantal overlevenden.

In Zweden nam het aantal overlevenden van een hartstilstand toe van 156 in 1998 naar 586 in 2015. De enorme toename van overlevenden is te herleiden naar de enorme toename van omstanders die kunnen reanimeren (nu bijna 71%). De toename is ook toe te schrijven aan de systematische training van bijna 3 miljoen mensen en de introductie van hulp bij reanimatie door de meldkamer centralist (T-CPR).

Uit het nog lopende PAROS-onderzoek (Pan Asian Resuscitation Outcomes) blijkt dat trainingsprogramma’s voor omstanders met hulp van de meldkamer centralist, inclusief het herkennen van een hartstilstand de overlevingskansen kunnen verhogen.

Hoe Laerdal kan helpen

Initiatieven van burgerhulpverleners voor meer reanimatietraining, maar ook het verbeteren van de kwaliteit van reanimatie zijn van cruciaal belang om de overlevingskansen te vergroten. Door wijdverspreide programma’s in te voeren voor reanimatietraining en door regelmatige, hoogwaardige trainingen te bieden die systematisch gemeten worden om de prestaties te verbeteren, kunnen we samen meer levens helpen redden.

 

Meer informatie aanvragen

Ik wil graag antwoord per...

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke contactgegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid van Laerdal.