Siirry sisältöön
Avaa navigointi
_8LR5893.jpg _8LR5893.jpg

Maailman Käynnistetään sydän -päivä

Maallikon antama painelu-puhalluselvytys pelastaa henkiä

Maailman Käynnistetään sydän -päivä on maailmanlaajuinen tapahtuma, jolla pyritään parantamaan tietoisuutta maallikkoelvytyksen merkityksellisyydestä. Elvytyskoulutustapahtumia järjestetään tänään ympäri maailmaa: lapset harjoittelevat rakkaimpiensa hengen pelastamista, terveydenhuollon ammattilaiset virkistävät elvytystaitojaan ja paljon muuta.

Maailman Käynnistetään sydän -päivä on International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) -järjestön ja Euroopan elvytysneuvoston järjestämä hanke.

Tiedätkö, mitä pitää tehdä, jos jonkun sydän yhtäkkiä pysähtyy?

Joka 20. ihminen näkee sydänpysähdystapauksen elämänsä aikana 

70 % sydänpysähdyksistä tapahtuu kotona

Jokainen minuutti ilman puhallus-paineluelvytystä ja defibrillaatiota pienentää selviytymismahdollisuutta 7–10 %

Eloonjääneiden määrä kasvaa kolminkertaiseksi sivullisten antaman elvytyksen ja defibrillaation myötä

Kirjallisuusviitteet

Gräsner, Jan-Thorsten et al. (2016). EuReCa ONE 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, painos 109, sivut 188–195. Haettu julkaisusta: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957216300995

Hengenpelastajien yhteisön luominen

Jokaisen ihmisen on tärkeää osata toimia äkillisessä sydänpysähdystilanteessa. Ratkaisuna on yhteisössä laajalle levinnyt elvytyskoulutus. Alkavan sydänpysähdyksen varhainen tunnistaminen ja tieto siitä, mitä pitää tehdä seuraavaksi, voivat parantaa huomattavasti potilaan hoitotulosta ja selviytymistä.

Aloitteita suurten kansalaismäärien kouluttamisesta kouluissa tai vapaaehtoisorganisaatioissa on tehty onnistuneesti monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Norjassa, Ruotsissa, Singaporessa, Koreassa, Iso-Britanniassa ja Tanskassa.

Ensihoitopalvelut ovat tärkeitä selviytymisen lisäämiseksi. Opimme kuitenkin äskettäin, että avain selviytymiseen on yhteisön sitoutuminen.

Freddy Lippert, lääk. tri, Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori
Freddy Lippert, lääk. tri, Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori

Miten Laerdal voi auttaa

Yhteisön elvytyskoulutuksen lisäämistä ja elvytyksen laadun parantamista koskevat hankkeet ovat kriittisen tärkeitä sydänpysähdyksestä selviytymisen parantamiseksi.

Voimme pelastaa yhdessä enemmän ihmishenkiä, kun toteutamme laaja-alaisia elvytyskoulutusohjelmia ja järjestämme toistuvaa, korkealaatuista koulutusta, jota mitataan järjestelmällisesti toiminnan ohjaamiseksi ja kehittämiseksi.