Gå til innhold

HLR fra tilskuere redder liv

Livreddere i lokalsamfunnet

Hvert sekund teller

Plutselig hjertestans er en av de ledende dødsårsakene, i hele verden. Hvert femte sekund tar plutselig hjertestans et liv og fører hvert år til mer en seks millioner dødsfall. De fleste hjertestans skjer i hjemmet, og nesten 40 % av disse er bevitnet.

Etter 1 minutt uten oksygen begynner hjerneceller å dø.  Gjennomsnittlig responstid for ambulansepersonell er 7–12 minutter, noen ganger også lenger. Publikums evne til å utføre HLR mens man venter på ambulansen er avgjørende for overlevelse og positive pasientresultater.  

Antall tilskuere som utfører HLR er svært varierende. Enkelte steder utfører kun 5 % av tilskuerne HLR, andre steder er det hele 70 %. Ved å øke antall tilskuere som utfører HLR er det et stort potensial for å øke overlevelse fra hjertestans.

Skap et lokalsamfunn med livreddere

Det er avgjørende at folk i lokalsamfunnet tar ansvar. Løsningen er utstrakt HLR opplæring i lokalsamfunnet. Tidlig gjenkjenning av begynnende hjertestans og at du vet hva du skal gjøre, kan drastisk forbedre pasientutfallet og overlevelse.

Initiativer til å lære opp et stort antall personer i lokalsamfunnet gjennom skoler eller frivillige organisasjoner, har vært vellykket i mange land, inkludert USA, Norge, Sverige, Singapore, Korea, Storbritannia og Danmark.

En suksesshistorie

Danmark er ett av flere land som har iverksatt en nasjonal innsats for å lære bort HLR. Programmet introduserte obligatorisk opplæring for grunnskoleelever og de som tar kjøreopplæring. Førstehjelpssett ble distribuert, nødpersonellassisert veiledning ble tilbudt og AED-er ble installert på offentlige plasser.

Å øke overlevelsesrater over hele verden

Sammen med viktige partnere, arbeider Laerdal med å hjelpe våre kunder til å ta i bruk programmer som fungerer. Over hele verden, fra Amerika til Australia, fra Danmark til Korea, vises det til gode resultater.

American Heart Association (AHA) og British Heart Foundation (BHF) har gjennom samarbeid med Laerdal implementert vidstrakte programmer for å lære opp skolebarn og lokalsamfunn. I USA læres hvert år mer enn 2 millioner skolebarn opp i HLR.

I Nowon, et distrikt i Seoul, Korea ble et omfattende HLR-program og telefon HLR (T-HLR) initiativ implementert i 2011. Iløpet av tre år ble 40 000 personer gitt opplæring  og antall overlevende ble nesten tredoblet hvert år

I Sverige har antall overlevende etter hjertestans økt fra 156 i 1998 til 586 i 2015. Denne betydlige økningen i overlevelse korresponderer med 71% økning av personer som har fått HLR opplæring. Økningen kan også tilskrives systematisk opplæring av nesten 3 millioner mennesker og introduksjon av T-HLR.

Det pågående PAROS studiet (Pan Asian Resuscitation Outcomes Study) beskriver hvordan T-HLR opplæringsprogrammer i lokalsamfunnet, inkludert gjenkjenning av hjertestans og telefon HLR kan forbedre overlevelsesratene.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Samfunnsinitiativ for å øke HLR-opplæringen samt forbedre kvaliteten av utført HLR er avgjørende for å øke overlevelsen. Ved å implementere utbredte HLR programmer der en gir hyppig opplæring i kvalitets HLR og måler resultatene systematisk og gir veiledning,  kan vi bidra til å redde flere liv, sammen.

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Jeg ønsker svar via...

Vi kommer til å håndtere dine personopplysninger med varsomhet, som beskrevet I Laerdals personvernpolicy.