Gå til indhold

HLR fra førstehjælpere blandt befolkningen redder liv

Førstehjælpere i lokalsamfundet

Hvert minut tæller

Pludseligt hjertestop er den hyppigste dødsårsag på verdensplan. Hvert femte sekund kræver pludseligt hjertestop et liv og fører til flere end 6 millioner dødsfald hvert år. Langt de fleste hjertestop indtræffer i hjemmet, og i knap 40 % af disse tilfælde er en tilskuer til stede.

Efter et minut uden ilt begynder hjerneceller at dø.  Akutmedicinske tjenesters (EMS) gennemsnitlige responstid kan ligge på 7-12 minutter, eller måske længere. Tilskuernes færdigheder i udførelse af HLR, mens de venter på ambulancen, er kritiske for overlevelse og positive patientresultater.

Kendskabet til HLR blandt bystanders varierer meget. Nogle steder kan kun 5 % af bystanders udføre HLR, mens tallet andre steder er helt oppe på 70 %. Der ligger et stort potentiale for at øge overlevelsesraten ved at øge bystanders færdigheder i HLR.

Oprettelse af foreninger af førstehjælpere

Det er afgørende, at mennesker i lokalsamfundet reagerer. Løsningen er udbredt uddannelse i HLR i alle foreninger. Tidlig genkendelse af starten på et hjertestop og kendskab til det næste trin kan forbedre patientresultaterne og overlevelsen væsentligt.

Initiativer til træning af færdigheder hos et stort antal førstehjælpere blandt befolkningen via skoler eller frivillige organisationer har været en succes i mange lande, herunder USA, Norge, Sverige, Singapore, Korea, Storbritannien og Danmark.

En succeshistorie

Danmark er et af de mange lande, som har iværksat en national indsats for at undervise i HLR. Programmet har indført obligatorisk træning for alle folkeskoleelever og de personer, som ønsker at tage kørekort. Der blev omdelt undervisningssæt, der blev tilbudt telefonassisteret vejledning og der blev opstillet AED'er på offentlige steder.

Stigende overlevelsesrater i hele verden

Sammen med sine anerkendte partnere arbejder Laerdal som katalysator ved at hjælpe vores kunder med at implementere programmer, som fungerer. Fra Amerika til Australien og fra Danmark til Korea taler resultaterne for sig selv.

American Heart Association (AHA) og British Heart Foundation (BHF) har samarbejdet med Laerdal om at implementere vidtrækkende programmer om træning af skoleelever og lægfolk i deres lokalsamfund. I USA bliver flere end 2 millioner skolebørn trænet i HLR hvert år.

I Nowon, et distrikt i Seoul i Korea, blev et omfattende initiativ gennemført i 2011 med træning af førstehjælpere blandt befolkningen i HLR og telefonassisteret HLR (T-HLR). I løbet af tre år er 40.000 personer blevet uddannet, og siden er det årlige antal overlevere næsten tredoblet.

I Sverige er antallet af overlevende efter hjertestop steget fra 156 i 1998 til 586 i 2015. Den massive stigning i overlevelse svarer til en stor stigning i førstehjælpere blandt befolkningen med kendskab til HLR, der nu er oppe på 71 %. Stigningen kan også tilskrives den systematiske træning af næsten 3 millioner personer og indførelsen af T-HLR.

Den løbende pan-asiatiske undersøgelse af genoplivningsresultater (PAROS) beskriver, hvordan lokale uddannelsesprogrammer med HLR, herunder genkendelse af hjertestop og HLR med telefonassistance fra vagthavende på alarmcentralen, kan forbedre overlevelsesraten.

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Lokale initiativer til udbredelse af HLR-træning såvel som forbedring af kvaliteten af den ydede HLR er kritiske for at øge overlevelsen. Ved at implementere omfattende programmer til uddannelse i HLR og give hyppig træning i høj kvalitet, der systematisk måles for at styrke indsatsen, kan vi sammen hjælpe med at redde flere liv.

 

Jeg ønsker mere information

Jeg ønsker at blive kontaktet via:

Vi vil håndtere dine personlige kontaktoplysninger med omhu som anført i Laerdals privatpolitik.