Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LR5893.jpg _8LR5893.jpg

Dzień Przywracania Czynności Serca

Natychmiast rozpoczęte RKO ratuje życie

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca to inicjatywa organizacji International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) oraz Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) mająca na celu zwiększenie świadomości  wagi wykonywania RKO przez świadków zdarzenia. Od dzieci w szkołach, które uczą się ratować życie swoich najbliższych, po pracowników służby zdrowia, którzy biorą udział w szkoleniach przypominających z zakresu RKO – dziś na całym świecie ćwiczymy resuscytację krążeniowo-oddechową.

Co możesz zrobić? Odśwież umiejętności i zaangażuj innych!

1 na 20 osób będzie kiedyś świadkiem zatrzymania krążenia. 

Do 70% przypadków zatrzymania krążenia dochodzi w domu.

Każda minuta bez RKO i defibrylacji oznacza, że szanse na przeżycie maleją o 7–10%.

Współczynnik przeżywalności poprawia się 3-krotnie, jeśli świadkowie zdarzenia wykonają RKO i defibrylację.

Materiały źródłowe

Gräsner, Jan-Thorsten et al. (2016). EuReCa ONE 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, Volume 109, Pages 188–195. Z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957216300995

Tworzenie społeczności ratowników

Kluczowe jest podjęcie działania. Rozwiązaniem jest rozpowszechnienie szkoleń w zakresie RKO wśród członków społeczności. Wczesne rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia i podjęcie skutecznych działań znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia.

Inicjatywy mające na celu przeszkolenie dużych grup osób za pośrednictwem szkół lub organizacji wolontariackich odniosły sukces w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Singapurze, Korei, Wielkiej Brytanii i Danii.

Służby ratownicze są ważne, aby zwiększyć przeżywalność pacjentów. Jednak nauczyliśmy się, że kluczem do przeżycia jest zaangażowanie społeczności.

dr Freddy Lippert, asystent na Uniwersytecie w Kopenhadze
dr Freddy Lippert, asystent na Uniwersytecie w Kopenhadze

Jak Laerdal może pomóc

Inicjatywy społeczne mające na celu zwiększenie liczby szkoleń w zakresie RKO są kluczowe dla zwiększenia przeżywalności. Wdrażając szeroko zakrojone programy mające na celu ćwiczenie RKO wraz z oceną poprawności wykonywanego treningu, możemy wspólnie pomóc uratować więcej istnień ludzkich.