Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_BER1917.jpg _BER1917.jpg

Økt overlevelsesrate ved hjertestans

Overlevelseskjeden

En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd

Bare ett svakt ledd i kjeden som redder liv kan drastisk redusere muligheten for overlevelse - og overlevelse med positivt resultat. Overlevelsesraten ved hjertestans er lav. Uakseptabelt lav. Gjennomsnittlig overlever mindre enn 10 %. Noen steder er imidlertid overlevelsesraten nesten 30 %, og kan være så høy som 50 %

CoS.png

Det vi vet

Gjennom flere tiår har ikke overlevelsesratene ved hjertestans blitt forbedret. Hvorfor? Fordi vi ikke har lært hva vi kan gjøre for å øke overlevelsen. Nå vet vi. Noen steder er det innført endringer basert på denne kunnskapen, og de ser lovende resultater. Ved å bidra til å implementere programmer rettet mot å styrke kjeden som redder liv, mener vi at overlevelse ved hjertestans kan økes med så mye som 50 %. 

Få best mulig effekt

Forskning viser at overlevelse kan forbedres gjennom at hvert ledd i kjeden som redder liv bidrar med ulike faktorer. I de første minuttene etter en hjertestans kan samarbeidet mellom innringer og nødpersonell forbedre overlevelsen med en faktor på 4. I løpet av den neste timen kan kvaliteten på HLR gitt av redningspersonell bidra med en faktor på 3 og de påfølgende dagers sykehusbehandling kan bidra med en faktor på 2. Totalt sett er det mulighet for å øke overlevelsen ved hjertestans med 24 ganger.

I løpet av de siste tiårene har det vært fokus på de to siste leddene i kjeden - prehospitalt og sykehuspleie. Vi har imidlertid erfart at overlevelsesraten dramatisk kan forbedres gjennom å handle tidligere. Tidlig gjenkjennelse av hjertestans og bedre utføring av HLR fra publikum, med hjelp fra AMK, har vist seg å ha størst innvirkning på overlevelsen.

Et nøye målrettet HLR-opplæringsprogram, som inkluderte sanntids audiovisuell tilbakemelding, hjalp vårt EMS-system å forbedre overlevelsesraten ved hjertestans betydelig, i løpet av bare 18 måneder.

Bentley Bobrow, MD, FACEP fra The University of Arizona College of Medicine
_BER4382.jpg

HLR veiledning via telefon

Nødpersonell er avgjørende i det første leddet i kjeden som redder liv. Telefon-HLR (T-HLR) styrker kommunikasjonen mellom nødpersonell og publikum. Ved hjelp av T-HLR er nødpersonell trent i å gjenkjenne og identifisere hjertestans, samt instruere personer til å igangsette og utføre kvalitets-HLR. HLR via telefon kan både øke antall personer som starter HLR og øke kvaliteten på HLR som gis.

Mange alarmsentraler har retningslinjer på plass, men gir likevel ikke HLR veiledning via telefon. Innføring av et T-HLR-program for å lære opp nødpersonell samt å kvalitetssikre HLR veiledningen, er et avgjørende trinn for å øke ovelevelsesraten ved hjertestans.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Å styrke kjeden som redder liv er en av de viktigste og mest virkningsfulle måtene vi fremmer vår misjon om å bidra til å redde liv. Våre løsninger er designet for å bidra til å øke overlevelse ved hjertestans, helt fra å hjelpe med å implementere HLR opplæring i lokalsamfunnet til å tilrettelegge kvalitets-HLR for utrykningspersonell.

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.