Gå vidare till
Öppna vägledning
_BER1917.jpg _BER1917.jpg

Öka överlevnaden efter hjärtstillestånd

Överlevnadskedjan

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk.

En enda svag länk i överlevnadskedjan kan kraftigt minska chanserna att överleva – och att överleva med goda förutsättningar. Antalet människor som överlever ett hjärtstillestånd är lågt. Oacceptabelt lågt. I genomsnitt överlever färre än 10 procent. På vissa platser är dock överlevnaden nära 30 procent, och den kan vara så mycket som 50 procent. 

Detta vet vi

Under flera årtionden blev överlevnaden efter hjärtstillestånd inte bättre. Varför inte? Eftersom vi inte lärde oss vad som kunde göras för att förbättra den. Nu vet vi. På vissa platser genomför man nu förändringar baserade på aktuell kunskap och det börjar få lovande resultat. Genom att hjälpa till att införa gängse bästa metoder och program som syftar till att stärka överlevnadskedjan, anser vi att överlevnaden efter hjärtstillestånd skulle kunna ökas med så mycket som 50 procent. 

Största möjliga effekt

Det har visat sig att överlevnaden kan förbättras om alla länkar i överlevnadskedjan bidrar med sin lilla del. Under de första fem minuterna av ett hjärtstillestånd kan lagarbete mellan den larmande och larmmottagaren öka överlevnad med en faktor om 4. Under nästa timme är det HLR av hög kvalitet utförd av räddningspersonal som kan bidra med en faktor om 3, och de följande dagarna kan eftervården på sjukhus bidra med en faktor om 2. Sammanlagt kan överlevnaden efter ett hjärtstillestånd bli så mycket som 24 gånger högre.

Under de senaste decennierna har fokus legat på de sista två länkarna i kedjan – räddningspersonal och sjukhusvård. Vi har dock sett att överlevnaden kan förbättras dramatiskt genom tidigare insatser. Tidig identifiering av hjärtstillestånd och bättre HLR från åskådare, med stöd från larmtjänstoperatören, ger den största effekten på överlevnaden.

En noggrant utformad HLR-utbildning med audiovisuell återkoppling i realtid har på bara 18 månader hjälpt vår räddningstjänst att väsentligt förbättra överlevnaden efter hjärtstillestånd.

Bentley Bobrow, MD, FACEP vid University of Arizona College of Medicine
_BER4382.jpg

HLR över telefon

Larmmottagaren är extremt viktig som första länken i överlevnadskedjan. HLR över telefon (T-HLR), även kallad larmtjänstassisterad HLR, optimerar kommunikationen mellan larmmottagaren och den larmande personen. Med T-HLR tränas larmmottagaren att upptäcka och identifiera hjärtstillestånd och att instruera åskådare att initiera och utföra HLR av hög kvalitet. HLR över telefon kan både öka antalet åskådare som påbörjar HLR och förbättra kvaliteten på HLR-prestationen. 

Många larmtjänster har färdiga rutiner för olika nödsituationer, men erbjuder oftast inte HLR över telefon. Ett T-HLR-program för att träna larmtjänstoperatörer och bedriva fortlöpande kvalitetskontroll är ett viktigt steg för att öka överlevnaden efter hjärtstillestånd.

Så kan Laerdal hjälpa till

Att stärka överlevnadskedjan är ett av de viktigaste och mest effektiva sätten på vilket vi uppfyller vår målsättning att bidra till att rädda liv. Alla våra lösningar – från att hjälpa till att implementera HLR-utbildning för allmänheten till att underlätta för räddningspersonal att utföra HLR av hög kvalitet – är utvecklade för att öka överlevnaden efter hjärtstillestånd.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.