Gå vidare till

SimBaby med trakeostomi

Ger bättre träning i trakeostomivård och livsavgörande vård av pediatriska patienter.

SimBaby med trakeostomi är en 9 månader gammal pediatrisk simulator med en kontrollerbar trakeostomi. Möjliggör träning inför specifika inlärningsmål vad gäller inledande bedömning och behandling, samt realistisk simulering av trakeostomivård.

Gå till avsnittet


Skapar säkra vårdgivare

En fristående simulator som stödjer hela patientförloppet - från intensivvård på sjukhus, under ambulanstransport och i hemsjukvård – SimBaby med trakeostomi används för att ge ökad säkerhet och kompetens inom alla aspekter i den pediatriska vården.

Om du redan äger en SimBaby kan du köpa en trakeostomi-uppgradering. 

Öva på tidig bedömning, diagnos och åtgärd

Barn kan uppvisa fysiologiska reaktioner på trauma som skiljer sig från vuxnas. Att lära sig hur man effektivt identifierar och behandlar akuta andningssvårigheter, chock och hjärtstillestånd kan förbättra vårdpersonalens förmåga att agera med större självförtroende i en nödsituation.

Bedöm tid för kapillärfyllning.

Testa pupillens ljusreflex.

Ta pulsen bilateralt.

Problemfri simulering

Undvik avbrott i simuleringsverksamheten och håll er uppdaterade om det senaste med Laerdals utbud av tekniska tjänster och utbildningstjänster.

Referenser

T. A. Stanley, M. Battles, N. Bezruczko, C. Latty (2019), Efficacy of Simulation for Caregivers of Children With a Tracheostomy, Clinical Simulation in Nursing, 2019 juni; 31:6-19. 

K Prickett, A Deshpande, H Paschal, D Simon, KB Hebbar (2019) Simulation-based education to improve emergency management skills in caregivers of tracheostomy patients International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019 maj; 120:157-161. 

N M Tofil, C Rutledge, J L Zinkan et al, (2013), Ventilator Caregiver Education through the Use of High-Fidelity Pediatric Simulators: A Pilot Study, Clinical Pediatrics, 2013 oktober; vol 52 utgåva 11; 1038-1043. 

N M Tofil et al, (2018) Tracheostomy Education for Parents Utilizing Simulation: A New Paradigm In Parental Education, Pediatric Nursing, May-June 2018, vol. 44, nr. 3; 111.

J Thrasher et al (2018), Hospital to Home: A Quality Improvement Initiative to Implement High-fidelity Simulation Training for Caregivers of Children Requiring Long-term Mechanical Ventilation, Journal of Pediatric Nursing, 2018 jan - feb;38:114-121.

Specifikation

  • Kontrollerbar trakeostomistorlek för realistisk införing av trakealtuber. Inställningar: öppen, delvis öppen, stängd.
  • Ventilering med andningsballong
  • Anslut till en mekanisk ventilator
  • Simulera falsk passage eller avlägsnande av slempropp

Besök SimBaby-sidan för en fullständig lista över specifikationer

Översikt

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Kvinna
Tillgänglig
Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Pediatrisk
Tillgänglig
Barn
Tillgänglig

Skador/Trauma

Simulerat blod
Tillgänglig

Övrigt

Syrgasmättnad
Tillgänglig
Variabla fontaneller
Tillgänglig
Kroppsrörelse
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Simulering av blockerad luftväg
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Esofageal intubering
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Trakeotomivård och sugning
Tillgänglig
Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Ventilationssensor
Tillgänglig
Ökat motstånd i vänster/höger lunga
Tillgänglig
Införande av toraxdrän
Tillgänglig
Minskad lungtänjbarhet
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig
Tracköppning för placering av drän
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Registrering och återkoppling vid huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Manöver för huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Ventilering med synlig bröstkorgshöjning
Tillgänglig
Registrering och återkoppling av handplacering
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Optimerad för ShockLink
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
Cyanos
Tillgänglig
Sensorer för placering av defibrilleringselektroder
Tillgänglig
Kramper/Anfall
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Brachialpuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Femoralpuls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

NG-sond - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig
Bukdistention
Tillgänglig
Matningssonder - införing och borttagande
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

Realistisk flashback
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig
IO-injektioner
Tillgänglig
IV-injektioner
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Skapa och redigera teman
Tillgänglig
Bärbar sats
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig
Anslutning för SimPad
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenarier för pediatriska avancerade livsuppehållande insatser (PALS)
Tillgänglig
Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Introduktionskurs
Tillgänglig
Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Sugning

Batteriets laddningstid
Tillgänglig
Batteriets drifttid
Tillgänglig

Nyfött barn

Ledade lemmar
Tillgänglig
Gråter
Tillgänglig
Fontanell
Tillgänglig
Öppen mun
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Blinkande ögonlock
Tillgänglig
Utvidgad pupill
Tillgänglig
Ojämna pupiller
Tillgänglig
Ljuskänsliga pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Röstljud
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.