Gå vidare till

SimNewB

Hjälp att förbättra resultaten för nyfödda

Avancerad utbildning i neonatal återupplivning

SimNewB är en fristående spädbarnssimulator, utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics i syfte att hjälpa till att förbättra återupplivningen av nyfödda och uppfylla specifika utbildningsmål i riktlinjerna för neonatal återupplivning.

SimNewB är inriktad på spädbarnets första tio minuter i livet och ger realistisk övning i kritiska åtgärder som andningsstart och avancerad luftvägshantering.

Partnerskap för förbättring av neonatala vårdresultat

Neonatalsimulatorn SimNewB är utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics och ger nya möjligheter att integrera den senaste tekniken vid kurser i neontalvård.

Genom att kombinera SimNewB och utbildningsmaterial utvecklat och validerat av American Academy of Pediatrics, får kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om neonatala patienter, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

Tillbehör för styrning och avrapportering

SimPad PLUS

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarion och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa er att enklare nå era utbildningsmål.

Instruktörsdator med LLEAP

Programvaran LLEAP samlar all styrning av datorstyrda Laerdal-simulatorer på ett och samma ställe. Den hjälper er också att genomföra simulatorutbildning och gör det enklare att utveckla nya scenarion för att uppfylla utbildningsmål.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och avrapportera övningssessioner med synkroniserat ljud, video och simuleringsinformation från något av Laerdals alternativ för avrapportering.

Integrera SimNewB i ert utbildningsprogram för neonatalvård och hjälp till att förbättra patientresultaten för nyfödda.

Specifikationer

Airway

Anatomically accurate, realistic airway
Lung recruitment manoeuvre
Oral and nasal ET tube insertion
LMA Insertion
Sellick manoeuvre
Positive-pressure ventilation
Right mainstem intubation
Suctioning
Variable lung resistance
Gastric tube insertion

Breathing/Respirations

Spontaneous breathing, with variable rate
Bilateral and unilateral chest rise and fall with mechanical ventilation
Normal and abnormal breath sounds
Simulated oxygen saturation
Breathing complications
Pneumothorax
Unilateral chest movement with mechanical ventilation
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis, mid-axillary

Cardiovascular System

Extensive ECG Library with rates from 10 - 300 bpm
Simulated ECG monitoring via 3-lead monitor

Vascular Access

Patent, cuttable umbilicus with venous and arterial access for bolus or infusion
Simulated blood flashback upon cannulation
Bilateral interosseous access

Other Features

Rotating pupils with normal, blown and constricted pupils
Movement in all four limbs: limp, tone, spontaneous motion and seizure
SimStore Scenarios to include 7th Edition NRP curricula

Circulation

Heart Sounds
Palpable umbilical pulse
Bilateral brachial pulse
Central cyanosis

Sounds

Vocal: Grunt breathing, crying, hiccups and others
Lung: Normal, stridor, pneumonia and others
Heart: Normal, diastolic murmur, systolic murmur and others

Debriefing

Web-camera recording (SessionViewer PC)
Debrief event log

Live Feedback

Quality ventilations
Quality CPR
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.