Gå vidare till
Öppna vägledning

Resusci Baby QCPR

Högprestationsträning för återupplivning av spädbarn

Hjärtstillestånd hos spädbarn är sällsynt, men det är precis därför vårdgivare behöver få öva på det. Resusci Baby QCPR gör det möjligt att tillskansa sig de färdigheter och den säkerhet som behövs för att kunna agera snabbt under den mycket stressande upplevelse som första hjälpen är.