Gå vidare till

HeartStart AED Trainer

Partner to the realistic HeartStart HS1

Produktinformation

Heartstart HS1 Trainer erbjuder träning om hur man använder en hjärtstartare. Den simulerar situationen om hur den skarpa Heartstart HS1 fungerar vid ett hjärtstillestånd, och förbrereder er därmed för en skarp situation. Den är utrustad med sammanlagt åtta olika scenarior. Apparaten ger tydliga röstinstruktioner (samma röst som i den skarpa versionen av HS1) om hur du ska gå till väga.

HeartStart HS1 Trainer innehåller följande:
Heartstarts HS1 Trainer, övingselektroder för vuxen, extern adaptertejp och väska.

Övningselektroder till barn kan köpas till, se artikelnr: M5094A

Observera att Heartstart HS1 trainer inte är uppdaterad till Guidelines 2010 utan följer Guidelines 2005. ( Största skillnaden är att pulskontrollen nu är borttagen, samt att kompressionshastigheten och kompressionsdjupet är något ökat)

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut