Gå til indhold
Åben navigation
_8LR5250.jpg _8LR5250.jpg

Brug af bedste praksis i sygepleje

Sygeplejeuddannelse

De skiftende betingelser i sygeplejen

Globalt oplever sundhedssektoren en mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette er særlig markant inden for sygeplejesektoren. Hospitaler, som ofte er presset økonomisk, reducerer normeringen af plejepersonale, og derfor føler plejepersonalet sig ofte overbebyrdet. Desuden har sygeplejesektoren i de seneste år undergået en forandring. Plejepersonalet forventes at have øgede færdigheder og ansvar, da nutidens patientgrupper kræver stadig mere kompleks pleje. På grund af mere begrænset tid til den enkelte patient, kan det være svært for sygeplejepersonalet at klare udfordringerne i nutidens sundhedsvæsen.

Der er stor efterspørgsel på sygeplejersker i hele verden, og efterspørgslen stiger fortsat. Globalt set er behovet for sygeplejepersonale stigende, da den aldrende befolkning skønnes at ville kræve omkring 50 % af alle ressourcerne i sundhedssektoren i 2020. Manglen på sygeplejepersonale er kritisk med et behov for mindst 10 millioner nye sygeplejersker på verdensplan.

Global mangel på sygeplejepersonale

2.5m sygeplejersker mangler i Indien
5m sygeplejersker mangler i Kina
2+ m sygeplejersker mangler i USA og Europa

At forberede sygeplejersker på fremtidens udfordringer

I tiden med skiftende udfordringer er ikke blot flere, men også bedre forberedt sygeplejepersonale afgørende for at kunne håndtere de skiftende betingelser i sundhedsplejen. Undervisere skal være udrustet med viden, færdigheder og en adfærd, så de kan skabe og levere erfaringsbaseret læring, der fremmer en refleksiv træning og giver målbare resultater.

Derfor er simulationsbaseret uddannelse blevet inddraget i undervisningen i stadigt stigende omfang for at understøtte eller supplere undervisningen i klasseværelset og i klinisk praksis. Simulation kan også bruges som hjælp til opbygning af elevers specifikke færdigheder, vurdere en elevs kliniske kompetencer og evne til beslutningstagning. Simulationstræningen kan forberede de studerende på de kliniske udfordringer, som de måske ikke møder direkte eller regelmæssigt, men som de skal være forberedt på. Simulation kan bruges til at fremskynde overgangen til praksis, forbedre effektiviteten for nye i faget, styrke professionelle træningsprogrammer og sidst, men ikke mindst, bidrage til bedre patientresultater. 

At levere de redskaber som hjælper med at redde flere liv

Sygeplejefagets omfang er stigende; flere kompetencer, mere ansvar, flere færdigheder og dermed fortsat løbende uddannelse. Som et resultat af dette, er det nødvendigt med udvikling af kompetencer på flere forskellige måder. Stadig flere forskningsresultater peger på, at uddannelse til at implementere bedste praksis gennem simulation er afgørende for et vellykket program.

Gennem simulationsbaseret læring kan eleverne opleve succes og begå fejltagelser, mens de oparbejder den nødvendige selvtillid i et sikkert miljø. Når in-situ-simulation anvendes på arbejdspladsen, fremmer den opøvelse af færdigheder med anvendelse af miljøets eksisterende protokoller, processer og udstyr, som teamet bruger hver dag. Ved at inkludere sjældent forekommende, højakutte hændelser i sygeplejepersonalets uddannelse, kan eleverne roligt og præcist lære at behandle patienter i højrisikosituationer. Simulationsbaseret uddannelse kan medvirke til at uddanne og træne sygeplejersker i kompetencer af høj kvalitet i det praktiske arbejde, mens den reducerer manglende færdigheder og giver redskaber til at hjælpe med til at overkomme mangler i sygeplejen og dermed redde flere liv.

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Designet med tanke på sygeplejersker fokuserer vores sygeplejeløsninger på identificering af læringsmål, som kan opnås med simulationstræning. Når de relevante læringsmål er fastlagt, bestemmes indholdet, så det understøtter målene. Som det sidste anbefales det eller de rigtige værktøjer til implementering af simulationstræningen. Baseret på pensum i de mest aktuelle sygeplejeuddannelser har vi integreret en omfattende kunde-feedback for at sikre, at vi opfylder vores brugeres specifikke behov. Laerdal er forpligtet til at understøtte sygeplejeprogrammer med de nødvendige værktøjer, support og service for at hjælpe vores kunder med at nå deres mål og hjælpe med at redde flere liv.

Anmod om flere oplysninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.