Gå vidare till
Öppna vägledning
Nursing-people-banner.jpg Nursing-people-banner.jpg

Statsbidrag för att stärka äldrevården

Regeringen satsar 4 miljarder för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

Regeringen satsar 4 miljarder på äldrevården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela ett statsbidrag på nära 4 miljarder kronor till landets alla kommuner för en äldreomsorgsatsning med syftet att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Statsbidraget kan med fördel användas till kompetensutveckling för personal i syfte att öka kvaliteten i vården och omsorgen.

Simulering  är sedan många år tillbaka en etablerad metod för just kompetensutveckling - träning och utbildning, både inom slutenvården och de olika vårdutbildningarna.  Vi ser nu också att många kommuner börjar använda simulering för att öka kvaliteten i vård och omsorg, och ännu fler ligger i startgroparna.

Några exempel på hur simulering kan användas:

·        Delegeringsförfaranden

·        Inskolning- och utbildning av ny personal

·        Träning på nya procedurer och produkter

·        Patientfall vid ViSam utbildningar

·        Kompetensutveckling av ny- och befintlig personal

·        Träning av olika rehabiliteringssiutationer

Det finns mycket forskning som visar på att simulering ökar både kompetens och självförtroende hos medarbetarna, samt stärker teamarbetet. Vi hör även från verksamheter som har implementerat simulering att de upplever personalen som mer motiverad och man ser också en minskad personalomsättning.

Statsbidraget rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande och får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten.

Relaterade länkar:

Laerdal Webinar

Vi har spelat in de flesta av våra tidigare webinar samt tidigare avsnitt av "Simuleringshalvtimmen", du hittar dem via knappen nedan. 

Se tidigare 

Kontakta oss för mer info

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Nursing Anne Geriatric Hero.jpg
Hjälper er att vara förberedd i att hjälpa och bemöta äldre patienter Hjälper er att vara förberedd i att hjälpa och bemöta äldre patienter