Gå vidare till
Öppna vägledning

Vikten av realism i simuleringsbaserat lärande

Stuart Bray, protes- och makeupartist känd från sitt arbete med bl a Game of Thrones, Saveing Private Ryan och Gladiator, arbetar på SimMan 3G PLUS

Verklighetstrogna simulatorer ger en ny nivå av realism i lärandet. Men för att simuleringsträning ska vara uppslukande krävs även en trovärdig miljö. 

Det mest effektiva simuleringsbaserade lärandet genomförs i en säker miljö kring strukturerade patientfall som representerar verkliga eller potentiella situationer. Dessa simuleringar underlättar elevernas beredskap för att arbeta på den kliniska arenan.

För Magnus Ove, Laerdals vice vd för fysiska plattformar, har realism varit top-of-mind på sistone. Hans team har arbetat med en specialeffektskonstnär från Hollywood för att lägga till realistiska detaljer till det fysiska utseendet på våra simulatorer, särskilt den senaste SimMan 3G PLUS.

"Studier visar att om miljön där eleven övar inte ens kommer i närheten av att imitera verkligheten, kommer eleven inte att engagera sig fullt ut i inlärningsövningen[1]. Och lärandet äventyras när det inte är engagerat” säger Ove.

simman-3g-plus-diverse-fixed-teeth.jpeg

Noggrant applicerade små detaljer såsom skäggstubb, hud, läppar och hår ger realism till nya SimMan 3G PLUS

Kan realism vid simulering bidra till kvalitetsförbättringar inom vården?

Enligt Laerdals Chief Learning Officer kan det vara så "Effektiva simuleringar behöver två faktorer, kända som The Two R: Realism and Relevance. Hur balansen mellan dem behöver vara måste till stor del styras av de inlärnings- eller förbättringsresultat du strävar efter” säger Michael Sautter.

"Med andra ord, det önskade resultatet avgör insatsfaktorerna som simulatorer och deras realism. Det råder ingen tvekan om att effektiva simuleringar kan uppnås med mindre realistiska simuleringsverktyg. Men vi ser en tydlig potential i att bädda in realism i sjukvårdssimulering.” tillägger Sautter.

Realism ökar trovärdigheten 

Trovärdigheten avgör hur nära en simulering imiterar eller förstärker verkligheten.[1] Simulering används inom hälsovårdsutbildningen mer än någonsin tidigare och kan erbjuda en helt uppslukande upplevelse när den sätts samman på rätt sätt. 

Förutom realistiska trauma-, kirurgiska och moulage-funktioner, bidrar simuleringsdockor med verklighetstrogna, fina detaljer som vener, hår, åldrande och olika etniciteter mer naturlig hantering, vilket ger en ny nivå av realism till vårdutbildning.

Realism för mångfald och jämlikhet

Simuleringsträning får ofta beröm för möjligheten den ger eleverna att interagera med en "riktig" patient. Varför inte förstärka denna realism genom att använda en patientprofil som är komplett med etniska, socioekonomiska, geografiska och religiösa skillnader?

En studie visade att sjuksköterskestudenter förbättrade sin kulturella medvetenhet efter att ha deltagit i en simuleringsupplevelse.[2] I denna studie använde eleverna en checklista för bedömning som en guide för att förstå sina simulerade patienter. Medan checklistan förstärkte frågor och observationer som är viktiga i en tvärkulturell (eller vilken som helst) patientinteraktion, gav själva simuleringen möjlighet att omsätta teori i praktiken.

Framtiden är mångsidig

För att effektivt utbilda nästa generations vårdgivare och förbereda dem för att behandla patienter av alla bakgrunder, är Laerdal engagerad i att utveckla olika etniciteter med hjälp av utbytbara ansiktsskinn där patientens utseende kan ändras enligt önskade träningsscenarier och med ökad realism med verklighetstrogna detaljer handmålade av specialeffektskonstnärer.

Sautter kommenterade: "I högriskmiljöer med hög avkastning, som inne på ett sjukhus, är realism i simuleringar mer än en hygienfaktor som i första hand är avsedd att upphäva tro och skapa engagemang. Det kan mycket väl vara det som avgör själva kvaliteten på den sjukvård som erbjuds på den institutionen. Komplexa, ad-hoc teamstrukturer, mycket avancerad utrustning och ett liv som står på spel kräver högsta grad av realism för att finjustera urverket av interprofessionellt samarbete som har visat sig vara en avgörande faktor för patientresultat.

"Utöver detta har vi lärt oss att mångfald och rättvisa inom hälso- och sjukvården är underskattade faktorer i hälso- och sjukvårdsutbildningen. Att ge vårdstudenter den välbehövliga realismen i sitt lärande, har potentialen att tippa tillbaka skalan mot kvalitetssjukvård för alla.”

 

References

1. Realism – EM Sim Cases

2. Miller, 1990
How to Address Minority Health Disparities Through Simulation | Laerdal Medical

3. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2011.01.004

Se även: 
SimMan 3G PLUS dark manikin.jpg
Realistisk patienthantering med dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård... Realistisk patienthantering med dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård i ALS- och ACLS-scenarion som nära efterliknar verkligheten.
Nursing Anne Geriatric Hero.jpg
Hjälper er att vara förberedd i att hjälpa och bemöta äldre patienter Hjälper er att vara förberedd i att hjälpa och bemöta äldre patienter