Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Znaczenie realizmu w symulacji

Światowej sławy artysta protetyk i charakteryzator Stuart Bray, pracujący nad SimMan 3G PLUS. 

Realistyczne symulatory wprowadzają uczniów na nowy poziom nauczania. Jednak, aby szkolenie symulacyjne było wciągające, szkolenie powinno odbywać się na urządzeniach wysokiej wierności.

Najskuteczniejsze uczenie oparte na symulacji odbywa się w bezpiecznym środowisku wokół ustrukturyzowanych przypadków pacjentów, które reprezentują rzeczywiste lub potencjalne sytuacje. Symulacje te ułatwiają uczącym się przygotowanie do pracy z rzeczywistymi przypadkami.

Dla Magnusa Ove, wiceprezesa firmy Laerdal ds. platform fizycznych, realizm był ostatnio kluczowym czynnikiem. Jego zespół współpracował z hollywoodzkim artystą zajmującym się efektami specjalnymi, aby dodać realistyczne szczegóły do ​​fizycznego wyglądu naszych symulatorów, zwłaszcza najnowszego SimMan 3G PLUS.

„Badania pokazują, że jeśli środowisko, w którym ćwiczy uczeń, nie zbliża się nawet do imitowania rzeczywistości, to nie będzie on w pełni zaangażowany w proces uczenia się [1]. Cały proces zdobywania wiedzy jest zagrożony, gdy uczestnicy szkolenia nie są zaangażowani.”- mówi Ove.

simman-3g-plus-diverse-fixed-teeth.jpeg

Starannie naniesione detale skóry, ust, zarostu i włosów dodają realizmu nowemu symulatorowi SimMan 3G PLUS.

Czy realizm może wpłynąć na poprawę jakości w opiece zdrowotnej?

Według dyrektora ds. nauczania w firmie Laerdal może. „Skuteczne i wydajne symulacje opieki zdrowotnej równoważą dwa czynniki, znane jako 2R: Realizm i trafność (ang. relevance). To, jaka powinna być równowaga między nimi, jest w dużej mierze uzależnione od wyników uczenia się lub doskonalenia, do których dążysz.” Mówi Michael Sautter.

„Innymi słowy, pożądany wynik określa czynniki wejściowe, takie jak symulatory i ich realizm. Nie ma wątpliwości, że skuteczne symulacje można osiągnąć za pomocą mniej realistycznych narzędzi symulacyjnych. Widzimy jednak wyraźny potencjał osadzenia realizmu w symulacji opieki zdrowotnej”- dodaje Sautter.

Realizm w imię wierności

Wierność odnosi się do tego, jak bardzo symulacja imituje lub wzmacnia rzeczywistość.[1] Symulacja jest wykorzystywana w edukacji medycznej coraz częściej i może zapewnić w pełni wciągające wrażenia, gdy używane są urządzenia o wysokiej wierności.

Oprócz realistycznych funkcji związanych z urazami, operacjami i moulage, symulatory przedstawiające różne grupy etniczne i demograficzne z realistycznymi, drobnymi szczegółami, takimi jak żyły, niedoskonałości, włosy, zachęcają do bardziej naturalnego traktowania, wprowadzając nowy poziom realizmu do szkolenia w zakresie opieki zdrowotnej.

Realizm na rzecz różnorodności i równości

Edukacja poprzez symulację jest często chwalona za możliwość interakcji z „prawdziwym” pacjentem. Dlaczego nie wzmocnić tego realizmu, stosując profil pacjenta, który zawiera różnice rasowe, etniczne, społeczno-ekonomiczne, geograficzne i religijne?

Dwunarodowe badanie wykazało, że studenci pielęgniarstwa poprawili swoją świadomość kulturową po udziale w doświadczeniu symulacyjnym.[2] W tym badaniu uczący się wykorzystali listę kontrolną oceny jako przewodnik do zrozumienia swoich symulowanych pacjentów. Chociaż lista kontrolna wzmocniła pytania i obserwacje, które są ważne w międzykulturowej (lub innej) interakcji z pacjentem, sama symulacja zapewniła możliwość zastosowania teorii w praktyce.

Przyszłość jest różnorodna

Aby skutecznie szkolić kolejne pokolenie pracowników ochrony zdrowia i przygotować ich do leczenia pacjentów ze wszystkich środowisk, firma Laerdal angażuje się w rozwój wymiennych skór twarzy symulatora reprezentujących różne grupy etniczne. Dzięki nim wygląd pacjenta można zmieniać zgodnie z pożądanymi scenariuszami i ze zwiększonym realizmem, gdyż realistyczne detale skóry dopracowane i namalowane są przez artystów od efektów specjalnych.

Sautter skomentował: „W środowisku o wysokim ryzyku, takim jak szpital, realizm w symulacji jest czymś więcej niż czynnikiem higieny, mającym na celu przede wszystkim podsycanie wiary i tworzenie zaangażowania. Równie dobrze decyduje o jakości opieki zdrowotnej oferowanej w tej placówce. Złożone, doraźne struktury zespołów, wysoce zaawansowany sprzęt i zagrożone życie wymagają najwyższego stopnia realizmu, aby dostroić mechanizm współpracy interdyscyplinarnej, która jest czynnikiem decydującym o wynikach pacjentów.

„Ponadto dowiedzieliśmy się, że różnorodność i równość w opiece zdrowotnej są niedocenianymi czynnikami w edukacji medycznej. Zapewnienie studentom tak bardzo potrzebnego realizmu w nauce, może przechylić szalę w kierunku wysokiej jakości opieki zdrowotnej dostępnej dla wszystkich”.

 

Literatura

1. Realism – EM Sim Cases

2. Miller, 1990
How to Address Minority Health Disparities Through Simulation | Laerdal Medical

3. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2011.01.004

Zobacz również: 
SimMan 3G PLUS Listing Image.jpg
Realistyczne procedury związane z pielęgnacją pacjenta i funkcje obustronne oferują możliwość przeprowadzania... Realistyczne procedury związane z pielęgnacją pacjenta i funkcje obustronne oferują możliwość przeprowadzania scenariuszy ALS i ACLS zbliżonych do rzeczywistych sytuacji.

SimMan 3G PLUS

NAS Geriatric Listing image.jpg
Nursing Anne Simulator Geriatric zapewnia fizyczny realizm niezbędny do emocjonalnego zaangażowania uczniów, bez... Nursing Anne Simulator Geriatric zapewnia fizyczny realizm niezbędny do emocjonalnego zaangażowania uczniów, bez zmniejszania jego funkcjonalności. Dodatkowe moduły zmieniają wygląd symulatora, aby prezentował osoby w podeszłym wieku....