Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

SimMan 3G PLUS

Wciągające szkolenie z medycyny ratunkowej

Doskonalenie edukacji w ochronie zdrowia

Ulepszona wersja najpopularniejszego symulatora pacjenta na świecie

Zbudowany w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie, symulator SimMan 3G PLUS oferuje w wciągające i realistyczne wrażenia szkoleniowe, wyznaczając nowe standardy w symulacji opieki nad pacjentem.

Zaprojektowany z myślą o symulacji złożonych przypadków medycznych, które pomagają przygotować uczniów do rzeczywistych sytuacji, SimMan 3G PLUS posiada wymienne skóry głowy umożliwiające reprezentację szeregu symulowanych pacjentów, pełny zakres ruchu na potrzeby realistycznego postępowania z pacjentem oraz technologię umożliwiającą integrację prawdziwych urządzeń klinicznych dla zwiększenia realizmu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia mogą indywidualnie lub zespołowo ćwiczyć kluczowe umiejętności niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem, takie jak podejmowanie decyzji klinicznych, komunikacja z pacjentem i w zespole. Wykorzystanie SimMan 3G PLUS gwarantuje, że będą gotowi do działania w realnych warunkach klinicznych.

 

Nowe funkcje SimMan 3G PLUS

2NZ3085-simman-3g-plus-geriatric.jpg

Wymienne skóry głowy
Wybierz skórę mężczyzny, kobiety, męską lub damską skórę geriatryczną i uzyskaj wyższy poziom wierności oraz bardziej realistyczną interakcję pacjentami.

simman-3g-plus-articulating-arms.jpg

Realistyczny zakres ruchów 
Realistyczny przebieg procedur związanych z pielęgnacją pacjenta i dodatkowe funkcje obustronne oferują możliwość ćwiczenia scenariuszy ALS i ACLS. 

simman-3g-plus-trauma-leg-hero.jpg

Leczenie urazów
Szkolenie dotyczące szybkiego rozpoznawania i skutecznego kontrolowania krwawienia. Noga po amputacji reaguje na techniki podtrzymywania życia po urazie.

simman-3g-plus-blood-pressure.jpg

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
Użyj klinicznego sprzętu w celu precyzyjnego pomiaru ciśnienia krwi.   

simman-3g-plus-pulse-oximetry.jpg

Pulsoksymetria 
Zmierz poziomu saturacji za pomocą klinicznego pulsoksymetru.  

simman-3g-plus-liveshock.jpg

Defibrylacja (ShockLink)
Elastyczne opcje defibrylacji umożliwiają ćwiczenia z użyciem prawdziwego defibrylatora.

simman-3g-plus-io-im.jpg

Iniekcje domięśniowe i dostęp doszpikowy 
Podawaj leki domięśniowo w mięsień naramienny lub doszpikowo za pomocą urządzeń klinicznych. 

Wiedza, która pozostaje 

Realistyczne i angażujące sesje szkoleniowe

Użyj SimMan 3G PLUS jako podstawy szkoleń symulacyjnych. Badania dowiodły, że symulacja wysokiej wierności zwiększa przyswajanie wiedzy, buduje umiejętności podejmowania decyzji oraz pozytywnie wpływa na wydajność zespołu.

Program nauczania i rozwój umiejętności zapewniających wysoką jakość opieki nad pacjentem

 • Symulacja wysokiej wierności
 • Opieka w stanach nagłych
 • Intensywna opieka
 • Leczenie urazów
 • Behawioralna opieka zdrowotna
 • Farmakologia

Symulacja wysokiej wierności

SimMan 3G PLUS to jeden z najbardziej zaawansowanych symulatorów pacjent, przeznaczony do symulacji scenariuszy o wysokiej wierności przedstawiających nagłe wypadki. Umożliwia jednoczesne ćwiczenie wszystkich aspektów kształcenia medycznego i stopniowanie poziomu trudności każdego ze scenariuszy w celu rozwoju kompetencji twardych i miękkich uczestników szkolenia. Symulacja umożliwia szkolenie personelu bez narażania pacjentów na ryzyko. Możliwość regularnego ćwiczenia postępowania w ramach złożonych scenariuszy medycznych pomaga zapobiegać błędom lekarskim, a szczegółowe informacje zwrotne skłaniają do dyskusji i usprawniają proces edukacyjny.

Opieka w stanach nagłych

Symuluj w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych szeroki zakres nagłych wypadków medycznych, takich jak niedrożność dróg oddechowych, udar mózgu i zatrzymanie akcji serca. Studenci i ratownicy medyczni mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności szybkiego reagowania na różne sytuacje w realistycznych i kontrolowanych warunkach oraz budować pewność siebie niezbędną podczas działania w rzeczywistych sytuacjach.

Intensywna opieka

Symulator SimMan 3G PLUS został zaprojektowany z myślą o symulacji stanów klinicznych i posiada szereg reakcji fizjologicznych, aby pomóc szkolić studentów i zespoły intensywnej opieki w zakresie leczenia pacjentów w stanie krytycznym ze schorzeniami zagrażającymi życiu, takimi jak sepsa, niewydolność serca lub ostra niewydolność oddechowa. Symulacja umożliwia wielokrotne ćwiczenie postępowania w ramach nietypowych lub złożonych scenariuszy w celu poprawy wyników pacjentów oraz ograniczenia stanów patologicznych i zgonów podczas intensywnej terapii.

Leczenie urazów

Leczenie urazów wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie szybkiej oceny obrażeń. Studenci i pracownicy ochrony zdrowia na oddziałach ratunkowych i w centrach urazowych używają SimMan 3G PLUS do szkoleń w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach, takiej jak zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych i tamowanie krwotoków. Scenariusze wspierają praktykę krytycznego myślenia, diagnozy klinicznej oraz prowadzenie szkolenie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie opieki w nagłych wypadkach i przy urazach urazami. SimMan 3G PLUS oferuje wyjątkowe funkcje i reakcje fizjologiczne, które pomagają poprawić wyniki nauczania dotyczącego sytuacji związanych z wysokim poziomem stresu.

Behawioralna opieka zdrowotna

SimMan 3G PLUS ułatwia szkolenie studentów medycyny, pielęgniarstwa i specjalistów w zakresie behawioralnej opieki zdrowotnej w szerokim zakresie scenariuszy klinicznych i może symulować różne stany psychiczne, które umożliwiają uczestnikom szkolenia ćwiczenie oceny zdrowia psychicznego, przygotowania planu leczenia i ćwiczenie w bezpiecznym, wolnym od ryzyka środowisku w zakresie specjalistycznej opieki.

Farmakologia

Scenariusze symulacyjne obejmują dawkowanie i podawanie leków, a także niepożądane reakcje na leki i interakcje z innymi medykamentami, umożliwiając studentom medycyny i pielęgniarstwa zdobycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego podawania leków oraz identyfikacji takich sytuacji i właściwego postępowania bez ryzyka. SimMan 3G PLUS jest zgodny z automatycznym systemem rozpoznawania leków firmy Laerdal, który umożliwia uczniom podawanie leków przy jednoczesnej rejestracji rodzaju, dawki oraz tempa podawania i dostosowuje do nich odpowiednie reakcje fizjologiczne.

Specyfikacja

 • Całkowicie bezprzewodowy i niezależny
 • Wewnętrzne zasilanie elektryczne i hydrauliczne
 • Uzupełniająca łączność i zasilanie przewodowe
 • Bezprzewodowa integracja z istniejącą siecią komputerową
 • Wymienialne akumulatory, które można ładować
 • Około 4 godzin ciągłej pracy w trybie bezprzewodowym
 • Solidny i niezawodny do stosowania w różnych otoczeniach

Umiejętności/cechy związane z drogami oddechowymi:

 •  Regulacja otwarcia/zamknięcia dróg oddechowych (automatyczna i manualna)
 • Odchylenie głowy, uniesienie podbródka
 • Odciągnięcie żuchwy z jej wyluksowaniem
 • Odsysanie (ustne i nosowo-gardłowe)
 • Wentylacja z użyciem kaniuli nosowej, maski tlenowej lub worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-tchawicza
 • Intubacja nosowo-tchawicza
 • Nadgłośniowe udrażanie dróg oddechowych -Combitube, maska krtaniowa (LMA) i inne przyrządy do udrażniania dróg oddechowych
 • Intubacja rurką dotchawiczą
 • Intubacja wsteczna
 • Intubacja fiberoskopowa
 • Przeztchawicza wentylacja strumieniowa
 • Konikopunkcja
 • Konikotomia
 • Zmienna podatność płuc (4 ustawienia)
 • Zmienny opór dróg oddechowych (4 ustawienia)
 • Intubacja prawego oskrzela głównego
 • Rozdęcie żołądka

Powikłania związane z drogami oddechowymi:

 • Wykrywanie prawidłowego ułożenia głowy
 • Nie można intubować / można wentylować
 • Nie można intubować / nie można wentylować
 • Obrzęk języka
 • Obrzęk gardła
 • Skurcz krtani
 • Zmniejszony zakres ruchu szyi
 • Szczękościsk

Akcja oddechowa:

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Obustronne i jednostronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej
 • Wydech CO2
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe (5 miejsc osłuchiwania z przodu, 6 miejsc osłuchiwania z tyłu)
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

Powikłania oddechowe:

 • Sinica
 • Torakocenteza igłowa – obustronna
 • Jednostronny i obustronny ruch klatki piersiowej
 • Jednostronne, obustronne i płatowe szmery oddechowe
 • Wprowadzanie drenu klatki piersiowej – obustronne

Akcja serca:

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca – cztery lokalizacje z przodu
 • Monitorowanie rytmu EKG (4 odprowadzenia)
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja (elektrody/łyżki)
 • Stymulacja

Układ krążenia:

 • Oscylometryczny pomiar ciśnienia
 • Tętna na tętnicach szyjnej, udowej, ramiennej, promieniowej, grzbietowej stopy, podkolanowej i tylnej piszczelowej zsynchronizowane z EKG
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Dostęp naczyniowy:

 • Obustronny dostęp dożylny
 • Obustronny dostęp doszpikowy na kości ramiennej
 • Dostęp doszpikowy (piszczel)
 • Obustronne iniekcje w mięśnie naramienne

RKO:

 • Zgodność z wytycznymi na rok 2010
 • Uciśnięcia klatki piersiowej w trakcie RKO generują wyczuwalne tętno, krzywą ciśnienia krwi oraz artefakty EKG
 • Realistyczna głębokość uciśnięć i opór klatki piersiowej
 • Wykrywanie głębokości, relaksacji i częstotliwości uciśnięć
 • Informacje zwrotne o jakości wykonywanej RKO w czasie rzeczywistym

Oczy:

 • Mruganie – wolne, prawidłowe, szybkie i jednostronne
 • Otwarte, zamknięte, częściowo otwarte
 • Akomodacja źrenic:
  • synchroniczna/asynchroniczna
  • prawidłowa i spowolniona szybkość reakcji

Inne funkcje:

 • Drgawki / drżenia pęczkowe
 • Krwawienie
  • Symulacja krwawienia w wielu miejscach
  • Tętnicze i żylne
  • Parametry życiowe automatycznie reagują na utratę krwi i terapię
  • Działa z wieloma modułami ran oraz zestawami sztucznych obrażeń
 • Wydalanie moczu (zmienne)
 • Zakładanie cewnika Foleya
 • Wydzieliny
  • Oczy, uszy
  • Krew, śluz, PMR itp.
 • Diaforeza
 • Odgłosy perystaltyki – cztery kwadranty
 • Głos pacjenta
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Możliwość symulowania głosu pacjenta przez instruktora z użyciem łączności bezprzewodowej
 • Komunikacja instruktora
  • Wielu instruktorów komunikuje się za pomocą zintegrowanego protokołu Voice over IP
 • Ramiona zginające się w stawach
 • Obustronny pomiar SpO2
 • Wymienne skóry głowy

Farmakologia:

 • Szeroka gama receptur leków
 • Automatyczne lub programowalne reakcje fizjologiczne

Cechy systemu:

 • Sterowanie wieloma manekinami z jednego interfejsu
 • Sterowanie symulacjami z dowolnego miejsca w sieci
 • Kontrolowanie/obserwowanie pojedynczej symulacji za pomocą wielu interfejsów
 • Tryb ręczny
  • Precyzyjna kontrola „w locie”
  • Tworzenie i programowanie scenariuszy niestandardowych
  • Tworzenie niestandardowych wydarzeń
  • Uruchomienie wstępnie przygotowanych scenariuszy
 • Tryb automatyczny
  • Modele fizjologiczne i farmakologiczne obsługują wstępnie przygotowane symulacje
  • Wyjątkowe, proste elementy sterujące zwiększają/zmniejszają stopień trudności i tempo
 • Sterowanie symulacją:
  • Szybko w przód
  • Pauza
  • Przewiń wstecz
  • Zapisz/Przywróć
  • Profile Editor
  • Przewidywanie przyszłości i wyświetlanie wyników pacjenta
  • Zintegrowane sprawozdania wideo
  • Rejestracja danych
  • Komentarze instruktora

Monitor pacjenta:

 • Bezprzewodowy
 • Bardzo szerokie możliwości konfiguracji
 • Zawiera:
  • EKG (2 przebiegi)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP)
  • Ciśnienie śródczaszkowe (ICP)
  • Środek znieczulający
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Pojemność minutowa
  • Temperatura (wewnętrzna i obwodowa)
  • Dodatkowe i programowalne parametry
 • Wyświetlanie RTG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Niestandardowe wyświetlanie obrazu
 • Wyświetlanie niestandardowych nagrań
   
   

Kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe

Połącz SimMan 3G PLUS z dodatkowymi rozwiązaniami i stwórz kompleksowe rozwiązanie umożliwiające nabycie nowych umiejętności klinicznych.

Hero-SimCapture.jpg

SimCapture

Zarządzanie procesami szkoleniowymi, edukacją i symulacjami w ochronie zdrowia

SimCapture umożliwia efektywne zarządzanie, rejestrowanie i ocenę szkoleń symulacyjnych, przeprowadzanych zarówno na miejscu, jak i na oddziałach, gdzie odbywa się opieka nad pacjentem, z wykorzystaniem wyposażenia i zasobów dostępnych na oddziale i z udziałem członków zespołu medycznego. Przechwytuj dźwięk, wideo, adnotacje, dane z monitorów pacjenta i symulatora w jednym interfejsie internetowym.

Dowiedz się więcej

Działamy globalnie

Zawsze gotowi, gdy nas potrzebujesz

Dzięki współpracy z Laerdal Twoja organizacja ma dostęp do szerokiej gamy usług i wsparcia, które pomogą Ci odnieść sukces.

Usługi

Laerdals fabriker och kontor värdlen över

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Symulator SimMan 3G zapewnia wysokiej jakości symulację pacjenta na potrzeby szkolenia z szeregu procedur medycznych i przypadków.