Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Gama produktów SimMan

Kompletne i skalowalne rozwiązanie w zakresie symulacji pacjenta

_8LN5156-1200x800-5b2df79.jpg

Advancing the world's most widely used patient simulator

New SimMan Critical Care

Designed for in situ simulation, SimMan® Critical Care provides advanced training in respiratory care, critical care, and anesthesia practice using onboard technology to deliver tetherless mechanical ventilation, enabling learners to progress through transitions of care from pre-hospital to ICU. Engage in hands-on learning experiences practicing basic to advanced medical techniques for a cutting-edge training experience, aligning healthcare education with the demands of the evolving medical landscape.

 

Symulatory SimMan

Wysokiej jakości symulacja pacjenta do trenowania rozmaitych zabiegów medycznych i przypadków.

SimMan 3G

Stworzony specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych związanych z wojskiem oraz wyjątkowymi środowiskami treningowymi.

SimMan 3G Trauma

Nauczanie głównych umiejętności związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, układem sercowym i krążeniowym za pomocą przystępnego cenowo symulatora pacjenta.

SimMan Essential

Trening od podstawowej oceny po zaawansowane podtrzymywanie życia w warunkach przedszpitalnych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

SimMan ALS

Realistyczne szkolenie obejmujące również specjalistów z zakresu zabiegów wewnątrznaczyniowych, zespoły pracowni cewnikowania i osoby świadczące pomoc przedszpitalną.

SimMan Vascular

Symulatory SimMan zostały stworzone w celu zapewnienia wytrzymałych i uniwersalnych rozwiązań symulacyjnych, które można wykorzystać do symulowania szerokiej gamy różnych scenariuszy związanych z opieką w stanach nagłych i urazowych. Możliwość stworzenia środowiska szkoleniowego skupionego na uczestniku przez wykorzystanie różnych zestawów funkcji i opcji, jakie symulator SimMan zapewnia placówce i uczestnikom szkolenia.

10k + Wykorzystywane symulatory SimMan
5k Instytucje trenujące z SimMan
120 Kraje, w których jest stosowany

Trening symulacyjny o krok dalej

Wraz ze specjalistami stworzyliśmy gamę w pełni zintegrowanych opcji aktualizacji, które można łączyć z różnymi symulatorami pacjenta SimMan, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zakres opcji symulacyjnych.

Możliwość wykorzystania własnego klinicznego monitora pacjenta podczas treningu symulacyjnego zapewnia większy realizm.

VitalsBridge

Możliwość wykorzystania ultrasonografii diagnostycznej zawierającej prawdziwe przypadki pacjentów z wynikami patologicznymi w pełnoskalowych symulacjach.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution

Trening z pacjentem oddychającym spontanicznie z wentylacją wspomagającą.

ASL 5000 Lung Solution

Symulacja bez zmartwień

Szeroka gama rozwiązań technicznych i edukacyjnych firmy Laerdal zapewnia pełną dyspozycyjność i najbardziej aktualny stan wiedzy w zakresie symulacji.