Przejdź do treści

SimMan ALS

SimMan ALS to mobilne, trwałe rozwiązanie spełniające potrzeby treningowe służb ratowniczych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych – od podstawowej oceny stanu pacjenta po zaawansowane umiejętności podtrzymywania życia. 

Rozwijaj kompetencje i przygotuj się na rzeczywiste sytuacje nagłe

Od przedszpitalnej oceny i postępowania na miejscu zdarzenia po opiekę w szpitalu – SimMan ALS spełnia wyjątkowe wymagania treningowe osób związanych z postępowaniem w sytuacjach nagłych.

Poszerz możliwości treningowe zgodnie ze swoimi potrzebami

Połączenie symulatora SimMan ALS z opcjonalnymi produktami uzupełniającymi pomoże dostosować symulację do sytuacji klinicznych w różnych specjalizacjach medycznych. SimMan ALS pozwala na integrację najnowszych technologii do programów treningowych, gdy jest to konieczne.

Trening w zakresie diagnostyki USG

Technologia SonoSim® została wbudowana w skórę klatki piersiowej / brzucha manekina SimMan ALS. Dzięki temu można łatwo włączyć diagnostykę USG z prawdziwymi przypadkami z patologicznymi wynikami i uzyskać pełne symulacje.

Rozwiązanie Laerdal SonoSim Ultrasound jest dostępne tylko w przypadku obsługi za pomocą komputera z LLEAP. Konieczny jest dodatkowy zakup systemu SonoSim, przypadków klinicznych i scenariuszy.

Rozszerzony trening defibrylacyjny z wykorzystaniem ShockLink lub LiveShock

ShockLink

Połączenie SimMan ALS z ShockLink (zakupionym osobno) pozwala na podłączanie prawdziwych defibrylatorów (lista zgodnych defibrylatorów), aby tworzyć bardziej realistyczne doświadczenie treningowe.

LiveShock

LiveShock to połączenie wyjątkowej skóry klatki piersiowej manekina SimMan ALS oraz zintegrowanego urządzenia ShockLink, które pozwala na stosowanie prawdziwego defibrylatora ze zwykłymi elektrodami lub łyżkami. Nie ma konieczności stosowania osobnych treningowych elektrod lub łyżek. 

W obu przypadkach zdarzenia zaistniałe podczas treningu, na przykład czas spędzony na RKO do prawidłowego umieszczenia elektrod i wykonania defibrylacji z minimalnymi przerwami, będą automatycznie rejestrowane w dzienniku danych SimPad PLUS lub LLEAP w celu dokonania oceny i przeprowadzenia podsumowania.

Wykorzystanie własnego monitora klinicznego dzięki VitalsBridge

Połącz SimMan ALS z dostępnymi klinicznymi monitorami pacjenta.

VitalsBridge jest dostępny wyłącznie podczas obsługi za pomocą komputera z LLEAP. Konieczne jest osobne dokupienie urządzenia VitalsBridge i usług.

Trening symulacyjny o krok dalej

Wraz ze specjalistami stworzyliśmy gamę w pełni zintegrowanych opcji aktualizacji, które można łączyć z różnymi symulatorami pacjenta SimMan, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zakres opcji symulacyjnych.

Możliwość wykorzystania własnego klinicznego monitora pacjenta podczas treningu symulacyjnego zapewnia większy realizm.

VitalsBridge

Możliwość wykorzystania ultrasonografii diagnostycznej zawierającej prawdziwe przypadki pacjentów z wynikami patologicznymi w pełnoskalowych symulacjach.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution

Trening z pacjentem oddychającym spontanicznie z wentylacją wspomagającą.

ASL 5000 Lung Solution

SimMan ALS to mobilne, trwałe rozwiązanie spełniające potrzeby treningowe służb ratowniczych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych – od podstawowej oceny stanu pacjenta po zaawansowane umiejętności podtrzymywania życia. 

Specyfikacja

Przednie i tylne szmery płuc

Rejestracja i przegląd pomiarów związanych z RKO

Sinica powiązana z parametrami życiowymi

Odma opłucnowa z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej

Przygotowany do szkolenia w zakresie diagnostyki USG i defibrylacji

Dostęp naczyniowy – dożylny i doszpikowy

 

Całkowicie bezprzewodowy i niezależny

 • Wewnętrzne zasilanie elektryczne i hydrauliczne
 • Uzupełniająca łączność i zasilanie przewodowe
 • Bezprzewodowa integracja z istniejącą siecią komputerową
 • Możliwość podłączenia dodatkowej baterii z boku, aby wydłużyć czas pracy
 • Solidny i niezawodny do stosowania w różnych warunkach

 

Różne umiejętności/cechy związane z drogami oddechowymi:

 • Możliwość regulacji otwarcia/zamknięcia dróg oddechowych; regulacja automatyczna lub ręczna
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Odciągnięcie żuchwy z jej wyluksowaniem
 • Odsysanie (ustne i nosowo-gardłowe)
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-tchawicza
 • Intubacja nosowo-tchawicza
 • Wprowadzanie Combitube, rurki LMA, maski I-gel oraz innych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • Intubacja rurką dotchawiczą
 • Intubacja wsteczna
 • Intubacja fiberoskopowa
 • Przeztchawicza wentylacja strumieniowa
 • Konikopunkcja
 • Konikotomia
 • Opór dróg oddechowych – 3 ustawienia (włączony/wyłączony/połowa)
 • Intubacja prawego oskrzela głównego
 • Rozdęcie żołądka

 

Powikłania związane z drogami oddechowymi:

 • Zapadnięcie języka
 • Obrzęk języka

    

Akcja oddechowa:

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
 • Miejsca osłuchiwania płuc: z przodu i z tyłu
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

     

Powikłania oddechowe:

 • Sinica
 • Torakocenteza igłowa – obustronna
 • Jednostronny i obustronny ruch klatki piersiowej
 • Wprowadzanie drenu klatki piersiowej – obustronne

     

Akcja serca:

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca
 • Monitorowanie rytmu EKG (4 przewody)
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja z live shock – technologia Laerdal LINK
 • Stymulacja

     

Układ krążenia:

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Tętna na tętnicy szyjnej, udowej i promieniowej zsynchronizowane z EKG
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

     

Dostęp naczyniowy:

 • Dostęp dożylny (prawe ramię)
 • Dostęp doszpikowy (piszczel)

     

RKO:

 • Zgodna z wytycznymi z lat 2010–2015
 • Uciśnięcia klatki piersiowej w trakcie RKO generują wyczuwalne tętno, wykres falowy ciśnienia krwi oraz artefakty EKG
 • Realistyczna głębokość uciśnięć i opór klatki piersiowej
 • Wykrywanie głębokości, zwolnienia i częstotliwości uciśnięć

    

Oczy:

 • Ręczne ustawienia: otwarte, zamknięte i częściowo otwarte
 • Zestaw wymiennych źrenic

    

Inne funkcje:

 • Cewnikowanie cewnikiem Foleya bez wypływu moczu
 • Wstępne przygotowanie do użycia SonoSim Ultrasound
 • Głos pacjenta
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Instruktor może bezprzewodowo symulować głos pacjenta

     

Cechy systemu:

 • Bezprzewodowy tablet steruje symulatorem zdalnie lub przez system SimPad Plus
 • Sterowanie symulacjami z dowolnego miejsca w sieci
 • Tryb ręczny
  • Dokładna kontrola „w locie”
 • Tryb automatyczny
  • Przeprowadzanie wstępnie przygotowanych scenariuszy
  • Wyjątkowe, proste elementy sterujące zwiększają/zmniejszają stopień trudności i tempo
 • Zintegrowane podsumowanie wideo
 • Rejestracja danych
 • Komentarze instruktora
 • Scenariusze dostępne w SimStore

     

Monitor pacjenta:

 • Bezprzewodowy
 • Bardzo duże możliwości konfiguracji
 • Zawiera (w zależności od systemu operacyjnego):
  • EKG (2 przebiegi)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP)
  • Ciśnienie śródczaszkowe (ICP)
  • Środek znieczulający
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Pojemność minutowa
  • Temperatura (wewnętrzna i obwodowa)
  • Dodatkowe i programowalne

      

parametry:

 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG

     

LLEAP

 • Wyświetlanie RTG
 • Niestandardowe wyświetlanie obrazu
 • Niestandardowe wyświetlanie wideo

     

Certyfikacja:

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR

     

SimMan ALS obejmuje następujące elementy:

 • Manekin SimMan ALS
 • 2 futerały transportowe z miękkimi bokami
 • Specjalnie zaprojektowana odzież
 • Gwarancja producenta na 1 rok

      

Akcesoria:

 • System operacyjny:
 • Komputer lub SimPad PLUS
 • Symulowany monitor pacjenta i oprogramowanie
  (duży ekran, panel komputerowy z przewodem zasilającym)
 • SimView lub SimView Mobile
 • Komputer
 • Scenariusze i pakiety scenariuszy są dostępne w SimStore.

       

Pakiety usług*:

 • Jedno-lub dwudniowy kurs wprowadzający do treningów
 • Zaawansowany kurs programowania scenariuszy
 • Niestandardowy jednodniowy pakiet treningowy
 • Niestandardowy pakiet dotyczący tworzenia scenariuszy
 • Instalacja w placówce
 • Przedłużona gwarancja
 • Konserwacja zapobiegawcza
 • Program wypożyczania

* dostępne usługi mogą być różne w poszczególnych krajach

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out