Gå vidare till

SimMan ALS

Realistisk och avancerad simuleringsträning

Adding realism to in-situ training

SimMan ALS provides a mobile, durable and affordable solution that will meet the training needs of pre-hospital and in-hospital emergency care providers - from basic assessment to advanced life-support skills.

From pre-hospital, on-scene assessment and management to definitive care in a hospital, SimMan ALS can fulfill the unique training requirements of emergency healthcare providers.

Enhanced defibrillation training with ShockLink or LiveShock

SimMan ALS LiveShock

SimMan ALS LiveShock is a combination of a unique SimMan ALS chest skin and an integrated ShockLink unit that enables the use of a live defibrillator with real pads or paddles. No need for separate training pads or paddles.

SimMan ALS with ShockLink

Pairing SimMan ALS with ShockLink (bought separately) enables the use of a live defibrillator with training pads. Training events will automatically be captured in the SimPad PLUS or LLEAP data log for assessment and debrief.

For both options, training events such as time spent administering CPR, to placing the pads correctly and delivering a shock with minimal interruptions will automatically be captured in the SimPad PLUS or LLEAP data log for assessment and debrief.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Ta din simuleringsutbildning till en ny nivå

Vi har skapat en rad helt integrerade uppgraderingsalternativ för att ytterligare förbättra din simulering.

Problemfri simulering

Undvik avbrott i simuleringsverksamheten och håll er uppdaterade om det senaste med Laerdals utbud av tekniska tjänster och utbildningstjänster.

SimMan® ALS tillhandahåller en mobil, hållbar lösning som tillgodoser utbildningsbehoven hos vårdgivare inom ambulanssjukvård och sjukhusvård - från grundläggande bedömningar till avancerade livsuppehållande åtgärder.

Specifikationer

Främre och bakre lungljud

Mätnings
loggning och analys av HLR

Cyanos kopplat till vitala funktioner

Lungkollaps med ensidig bröströrelse

Preparerad för ultraljuds
diagnostik och förbättrad hjärtstarta
rutbildning

Kärlåtkomst - IV och IO

 

Helt trådlös och självständig

 • Intern elektrisk och pneumatisk energi
 • Kompletterande elnätsuppkoppling och -ström
 • Integreras trådlöst med existerande datanätverk
 • Möjlighet att ansluta ett extra batteri på sidan för förlängd användning
 • Robust och pålitlig för användning i olika miljöer

     

Multipla färdigheter/funktioner för luftvägar:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg, kontrolleras automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sugning (oralt och nasofaryngealt)
 • Ventilering med andningsballong
 • Intubation av luftstrupen via munnen
 • Intubation av luftstrupen via näsan
 • Combitube, LMA, I-gel och andra element som placeras i luftvägarna
 • Intratrakeal intubation
 • Retrograd intubation
 • Fiberoptisk intubation
 • Transtrakeal jetventilation
 • Koniotomi med nål
 • Kirurgisk koniotomi
 • Luftvägsmotstånd - tre inställningar (på/av/halv)
 • Intubation av höger huvudbronk
 • Utvidgning av buken

Luftvägskomplikationer:

 • Tungan faller bakåt
 • Tungödem

Andningsegenskaper

 • Simulerad spontan andning
 • Dubbel- och ensidig stigande och sjunkande bröströrelse
 • Normala och avvikande andningsljud
 • Områden för lungauskultation: bakre och främre områden
 • Syremättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning med kanyl - bilateral
 • En- och dubbelsidig bröströrelse
 • Insättning av bröstslang - bilateral

Hjärtegenskaper:

 • Utförligt EKG-bibliotek
 • Hjärtljud
 • Övervakning av EKG-rytm (fyra kablar)
 • Bildskärm för EKG med 12 avledningar
 • Defibrillering och elkonvertering med strömstötar - Laerdal LINK-teknik
 • Stimulering

Cirkulationsegenskaper:

 • Manuell blodtrycksmätning genom auskultation av Korotkoff-ljud
 • Pulsen i halspulsåder, lårbensartär, strålbensartär synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrkan varierar med blodtryck
 • Pulspalpation detekteras och loggas

Kärlåtkomst:

 • Intravenös åtkomst (höger arm)
 • Intraosseös åtkomst (tibia)

HLR:

 • Förenlig med riktlinjer för 2010-2015
 • HLR-kompressioner genererar tydlig puls, blodtryckskurva och EKG-artefakter
 • Realistiskt kompressionsdjup och -motstånd
 • Djupdetektion, släppning- och kompressionsfrekvens

Ögon:

 • Manuellt inställd till: Öppen, stängd och delvis öppen
 • Uppsättning kompatibla pupiller

Andra egenskaper:

 • Foleys kateterisering av urinblåsa utan urinproduktion
 • Förberedd för användning av SonoSim Ultrasound solution
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst      

Systemets egenskaper:

 • Fjärrstyrd trådlös PC-handdator kontrollerar simulatorn eller SimPad Plus-systemet
 • Kontrollera simulationer från varsomhelst i ditt nätverk
 • Manuellt läge
  • Precis kontroll omedelbart
 • Automatiskt läge
  • Kör färdigförpackade scenarier
  • Unika och enkla kontroller ökar/minskar svårighet och takt
 • Integrerad videoavrapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Tillgängliga scenarier i SimStore

Patientövervakare:

 • Trådlös
 • Väldigt konfigurerbar
 • Inkluderar (beroende på operativsystem):
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • Centralt ventryck
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (kärn- och perifer-)
  • Ytterligare och programmeringsbara

パラメータ

 • Parametrar:

Bildskärm för EKG med 12 avledningar

 • Röntgenbildskärm
 • Skräddarsydd bildskärm
 • Skräddarsydd videoskärm

Intyg:

  <
 • UL, CE, FCC, CSA, HMR

SimMan ALS inkluderar:

 • SimMan ALS-träningsdocka
 • Två transportväskor med mjuka sidor
 • Specialdesignade kläder
 • Ett års tillverkargaranti

Tillbehör:

 • Operativsystem:
 • PC eller SimPad Plus
 • Simulerad patientmonitor och programvara
  (Panel-PC med stor skärm och strömsladd)
 • SimView eller SimView Mobile
 • Robust PC
 • Scenarier och scenariepaket är tillgängliga i SimStore.

Servicepaket:*

 • En eller två dagars introduktionsutbildning
 • Fördjupad scenarieprogrammeringskurs
 • Skräddarsytt paket för endagsutbildning
 • Skräddarsytt paket för scenarieutveckling
 • Installation på plats
 • Förlängd garanti
 • Förebyggande underhåll
 • Låneartikelprogram

* tillgängliga tjänster kan variera mellan länder

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.