Gå vidare till

SimMan ALS

Realistisk och avancerad simuleringsträning
Gå till avsnittet

Adding realism to in-situ training

SimMan ALS provides a mobile, durable and affordable solution that will meet the training needs of pre-hospital and in-hospital emergency care providers - from basic assessment to advanced life-support skills.

From pre-hospital, on-scene assessment and management to definitive care in a hospital, SimMan ALS can fulfill the unique training requirements of emergency healthcare providers.

Enhanced defibrillation training with ShockLink or LiveShock

SimMan ALS LiveShock

SimMan ALS LiveShock is a combination of a unique SimMan ALS chest skin and an integrated ShockLink unit that enables the use of a live defibrillator with real pads or paddles. No need for separate training pads or paddles.

SimMan ALS with ShockLink

Pairing SimMan ALS with ShockLink (bought separately) enables the use of a live defibrillator with training pads. Training events will automatically be captured in the SimPad PLUS or LLEAP data log for assessment and debrief.

For both options, training events such as time spent administering CPR, to placing the pads correctly and delivering a shock with minimal interruptions will automatically be captured in the SimPad PLUS or LLEAP data log for assessment and debrief.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Ta din simuleringsutbildning till en ny nivå

Vi har skapat en rad helt integrerade uppgraderingsalternativ för att ytterligare förbättra din simulering.

Problemfri simulering

Undvik avbrott i simuleringsverksamheten och håll er uppdaterade om det senaste med Laerdals utbud av tekniska tjänster och utbildningstjänster.

Översikt

Specifikationer

Främre och bakre lungljud

Mätnings
loggning och analys av HLR

Cyanos kopplat till vitala funktioner

Lungkollaps med ensidig bröströrelse

Preparerad för ultraljuds
diagnostik och förbättrad hjärtstarta
rutbildning

Kärlåtkomst - IV och IO

 

Helt trådlös och självständig

 • Intern elektrisk och pneumatisk energi
 • Kompletterande elnätsuppkoppling och -ström
 • Integreras trådlöst med existerande datanätverk
 • Möjlighet att ansluta ett extra batteri på sidan för förlängd användning
 • Robust och pålitlig för användning i olika miljöer

     

Multipla färdigheter/funktioner för luftvägar:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg, kontrolleras automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sugning (oralt och nasofaryngealt)
 • Ventilering med andningsballong
 • Intubation av luftstrupen via munnen
 • Intubation av luftstrupen via näsan
 • Combitube, LMA, I-gel och andra element som placeras i luftvägarna
 • Intratrakeal intubation
 • Retrograd intubation
 • Fiberoptisk intubation
 • Transtrakeal jetventilation
 • Koniotomi med nål
 • Kirurgisk koniotomi
 • Luftvägsmotstånd - tre inställningar (på/av/halv)
 • Intubation av höger huvudbronk
 • Utvidgning av buken

Luftvägskomplikationer:

 • Tungan faller bakåt
 • Tungödem

Andningsegenskaper

 • Simulerad spontan andning
 • Dubbel- och ensidig stigande och sjunkande bröströrelse
 • Normala och avvikande andningsljud
 • Områden för lungauskultation: bakre och främre områden
 • Syremättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning med kanyl - bilateral
 • En- och dubbelsidig bröströrelse
 • Insättning av bröstslang - bilateral

Hjärtegenskaper:

 • Utförligt EKG-bibliotek
 • Hjärtljud
 • Övervakning av EKG-rytm (fyra kablar)
 • Bildskärm för EKG med 12 avledningar
 • Defibrillering och elkonvertering med strömstötar - Laerdal LINK-teknik
 • Stimulering

Cirkulationsegenskaper:

 • Manuell blodtrycksmätning genom auskultation av Korotkoff-ljud
 • Pulsen i halspulsåder, lårbensartär, strålbensartär synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrkan varierar med blodtryck
 • Pulspalpation detekteras och loggas

Kärlåtkomst:

 • Intravenös åtkomst (höger arm)
 • Intraosseös åtkomst (tibia)

HLR:

 • Förenlig med riktlinjer för 2010-2015
 • HLR-kompressioner genererar tydlig puls, blodtryckskurva och EKG-artefakter
 • Realistiskt kompressionsdjup och -motstånd
 • Djupdetektion, släppning- och kompressionsfrekvens

Ögon:

 • Manuellt inställd till: Öppen, stängd och delvis öppen
 • Uppsättning kompatibla pupiller

Andra egenskaper:

 • Foleys kateterisering av urinblåsa utan urinproduktion
 • Förberedd för användning av SonoSim Ultrasound solution
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst      

Systemets egenskaper:

 • Fjärrstyrd trådlös PC-handdator kontrollerar simulatorn eller SimPad Plus-systemet
 • Kontrollera simulationer från varsomhelst i ditt nätverk
 • Manuellt läge
  • Precis kontroll omedelbart
 • Automatiskt läge
  • Kör färdigförpackade scenarier
  • Unika och enkla kontroller ökar/minskar svårighet och takt
 • Integrerad videoavrapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Tillgängliga scenarier i SimStore

Patientövervakare:

 • Trådlös
 • Väldigt konfigurerbar
 • Inkluderar (beroende på operativsystem):
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • Centralt ventryck
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (kärn- och perifer-)
  • Ytterligare och programmeringsbara

パラメータ

 • Parametrar:

Bildskärm för EKG med 12 avledningar

 • Röntgenbildskärm
 • Skräddarsydd bildskärm
 • Skräddarsydd videoskärm

Intyg:

  <
 • UL, CE, FCC, CSA, HMR

SimMan ALS inkluderar:

 • SimMan ALS-träningsdocka
 • Två transportväskor med mjuka sidor
 • Specialdesignade kläder
 • Ett års tillverkargaranti

Tillbehör:

 • Operativsystem:
 • PC eller SimPad Plus
 • Simulerad patientmonitor och programvara
  (Panel-PC med stor skärm och strömsladd)
 • SimView eller SimView Mobile
 • Robust PC
 • Scenarier och scenariepaket är tillgängliga i SimStore.

Servicepaket:*

 • En eller två dagars introduktionsutbildning
 • Fördjupad scenarieprogrammeringskurs
 • Skräddarsytt paket för endagsutbildning
 • Skräddarsytt paket för scenarieutveckling
 • Installation på plats
 • Förlängd garanti
 • Förebyggande underhåll
 • Låneartikelprogram

* tillgängliga tjänster kan variera mellan länder

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Vuxen
Tillgänglig
Kvinna
Tillgänglig
Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Man
Tillgänglig

Skador/Trauma

Alternativ traumamodulsats
Tillgänglig

Övrigt

Vård av tandprotes
Tillgänglig
Syrgasmättnad
Tillgänglig
Full nackrörlighet
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Koniotomi
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Esofageal intubering
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Simulering av blockerad luftväg
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Retrograd intubering
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar (LMA, LTA och CombiTube)
Tillgänglig
Trakeotomivård och sugning
Tillgänglig
Transtrakeal jetventilation
Tillgänglig
Ventilationssensor
Tillgänglig
Ökat motstånd i vänster/höger lunga
Tillgänglig
Införande av toraxdrän
Tillgänglig
Luftvägshinder pga. främmande föremål
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Buklyft (Heimlichmanövern)
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Registrering och återkoppling vid huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Cyanos
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Sensorer för placering av defibrilleringselektroder
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Optimerad för ShockLink
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
AED-utbildning med Laerdal LINK Technology
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara BT-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Kontrollsensorer för halspuls
Tillgänglig
Halspuls under kompressioner
Tillgänglig
Korotkoffljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Halspuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

Nasoenteriska och esofegalsonder - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

IM-injektioner
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Skapa och redigera teman
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Förinställda patientstatusnivåer
Tillgänglig
Fjärrkontroll
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig
Bärbar dator
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Kateterisering

Komplett urinkateterisering
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Extrahering/Immobilisering

Extrahering
Tillgänglig
Immobilisering
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Utbytbara pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Levande röstljud (trådlös eller trådbunden mikrofon)
Tillgänglig
Röstljud
Tillgänglig

Ultraljud

Torso-hud med LS-taggar
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

Important Product Information for SimMan ALS (6mb)

Viktig information

pdf

Shocklink Pad Placement

Shocklink Pad Placement for SimMAn ASL With shocklink

Programvara

SimPad PLUS Downloads

Use this link to download latest software to SimPad PLUS and manikin (LinkBox PLUS)

Övriga dokument

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.