Gå vidare till

Nursing Baby

Nursing Baby, som är utvecklad för simulering och träning av vård av spädbarn, finns numera med auskultering av ljud.

Produktinformation

Anatomiskt korrekt spädbarnsdocka i helkroppsmodell med realistisk rörlighet för att underlätta träning av längd- och viktmätning samt fysikalisk undersökning.

SimPad systemet krävs för användning av Nursing Baby, som är en SimPad kompatibel träningsdocka. Säljs separat. [Läs mer]

 • Huvud med anatomiska riktmärken, luftstrupe och matstrupe samt simulerade lungor och mage innebär stora träningsmöjligheter:
 • Vård av öra, öga, näsa och mun
 • Insättande och sugning av näs och svalgtub
 • Insättande, säkring och vård av endotrakealtuber
 • Trakeotomivård och trakealsugning
 • Olika sätt att ge syrgas
 • Insättande av nasogastrisk/orogastrisk tub, vård, medicinering och borttagande inklusive magsköljning och sondmatning
 • Multi-Sounds Trainer för att auskultera hjärta, lungor och tarmar, utbytbar meny med normala och onormala ljud och möjlighet att växla mellan två ljud
 • Justerbar volym för att kunna träna bestämning av ljudintensitet, tonläge och duration
 • Det finns ytterligare ljudmenyer
 • Rörlig, infunderbar IV-arm för venpunktion i armvecket och på handryggen
 • Rörligt, infunderbart IV-ben för venpunktion i mediala och laterala malleolen och simulering av hälstick
 • Rörligt, infunderbart intraosseöst ben med simulerad tibia och riktmärken vid tuberositas tibiae och mediala malleolen samt drän i hälen kopplat till en påse
 • Gastrostomislang för vård och matning
 • Ileostomivård
 • Utbytbara genitalier med anslutningar och urinpåse underlättar den urologiska vården, t.ex. simulering av bäckenbottenvård och att sätta fast urinuppsamlingspåse samt sätta blåskateter
 • Underlättar administrationen av rektalsuppositorier
 • Förprogrammerade scenarier erbjuder standardiserad utbildning medan anpassningsbara scenarier och realtidskontroll kan anpassas för att möta individuella deltagares behov.

SimCenter ™ är en simuleringsresurs och erbjuder heltäckande verktyg för varje fas av simuleringsprocessen, allt från att komma över validerade scenarier till debriefing.

Det gör din simulering och bedömning enklare, så att du kan fokusera på ditt huvudsakliga mål: undervisning.

SimCenter ™ är ett helt integrerat system som innehåller:

  • SimStore™
  • SimDeveloper™
  • SimManager™
  • SimView™

Besök www.mysimcenter.com  för att lära dig att optimera de resurser som erbjuds för Nursing Baby. 

 

Specifikationer

Nursing Baby is designed for simulation and practice of a range of infant patient care procedures. Nursing Baby with SimPad sounds technology allows for auscultation and recognition of normal and abnormal heart, breath and bowel sounds.

Features:

Patient Care

Head with anatomical landmarks, trachea and esophagus along with simulated lungs and stomach allow the practice of many procedures.

 • Eye, ear and nose care including
  • Simulated medication application / instillation
  • Simulated irrigation of the eye and ear
  • Nasal packing
 • Variable Fontanels
  • Normal
  • Bulging
  • Depressed
 • Anatomical patent airway for
  • Insertion, securing and care of endotracheal tubes
  • Insertion and suctioning of oropharyngeal and nasopharyngeal airways
  • Various oxygen delivery procedures
 • Tracheostomy opening with removable plug for care and suctioning. Lungs can be filled with fluid for realistic suctioning.
 • NG tube insertion, care, medication administration and removal. Stomach reservoir will hold fluid for practice of gastric lavage and gavage.
 • Gastrostomy tube care and feedings possible
 • Ileostomy stoma care
 • Facilitates practice of height and weight measurement and physical exam
 • Full range of motion for realistic patient handling

Interchangeable Male and Female Genitalia

 • Can be attached to urinary reservoir for complete urinary catheterization procedures
 • Will retain indwelling or straight catheter
 • Rectal suppository administration (simulated)

IV Training

 • Articulating IV arm allows peripheral intravenous therapy and site care with venipuncture possible in the antecubital fossa and dorsum of the hand
 • Articulating IV leg with venipuncture possible in the medial and lateral malleolus sites

IO Training

 • Articulating, infusible IO leg with simulated tibia and landmarks at the tibial tuberosity and medial malleolus
 • Heel drain will connect to reservoir for infusion exercises

SimPad PLUS Capabilities

A SimPad PLUS System is required for operation of the Nursing Baby SimPad PLUS Capable. The SimPad PLUS System is sold separately. See the SimPad PLUS System page for more information.

Sounds

 • Heart sounds synchronized with programmable ECG
 • Auscultated lung sounds synchronized with breathing rate, 0 - 60 BPM
 • Individual lung or bilateral sound selection
 • Normal or abnormal bowel sounds
 • Vocal sounds – computer-generated sounds, recorded vocal sounds and real-time voice input (via headset, sold separately)

Heart Sounds

Synchronized with programmable ECG

 • Aortic Stenosis
 • Austin Flint Murmur
 • Systolic Murmur
 • Stills Murmur
 • Atrial Septal Defect (ASD)
 • Ventricular Septal Defect (VSD)
 • Pulmonary Stenosis
 • Normal Heart Sounds

Lung Sounds

Synchronized with breathing rate, 0 – 60 bpm

Individual lung or bilateral sound selection

 • Coarse Crackles
 • Fine Crackles
 • Pneumonia
 • Stridor
 • Wheeze
 • Rhonchi
 • Normal Breath Sounds

Bowel Sounds

Normal and abnormal bowel sounds

 • Borborygmus
 • Hyperactive Bowel
 • Hypoactive Bowel
 • No Sound
 • Normal Bowel

Vocal Sounds

Computer-generated sounds, recorded vocal sounds and real-time voice input (via headset, sold separately)

 • Cry
 • Cough
 • Content
 • Hiccups
 • Scream

Simulated Parameters

 • User can set blood pressure level and make it gradually change over time
 • User can set temperature level (in Celsius or Fahrenheit)and make it change gradually over time
 • User can set the SpO2 level and make it change gradually over time
 • Blood pressure, temperature and SpO2will be displayed on the SimPad (handheld)andoptionalPatient Monitor

Scenario / LoggingFunctions

 • Utilize SimDesigner, a PC software tool, for creating Automatic Mode Scenarios with States, Interventions, Trends and Handlers
 • Utlilze Theme Editor, a PC software tool, for developing Manual Mode Themes with States and Interventions
 • Upload Scenarios and Themes from a PC via a USB or download scenarios directly from SimStore.
 • Download log files to a PC (using SimViewer software) to view/print/save or import to SimView and SimManager
 • All interventions, vital signs and notes are time stamped and will be captured in the SimPad data log
 • The SimPad log files can be viewed on the SimPaddevice or on a PC for post-simulation reflection and debriefing

SimCenter™

SimCenter™ is your simulation resource, offering comprehensive tools for every phase of the simulation process, from accessing validated content to debriefing. It makes your simulation and assessment processes easier, all so you can focus on your main goal: Teaching. SimCenter is a fully integrated system that includes:

 • SimStore™
 • SimDeveloper™
 • SimManager™
 • SimView™

Visit http://www.mysimcenter.com/ to learn how to fully optimize the resources offered for Nursing Baby.

Nursing Baby SimPad Capable Includes:

Infant Full-body Manikin

IV Training Arm

IV Training Leg

IO Training Arm

Simulated Rectal Suppositories (3)

Manikin Lubricant

Baby Pants

Carry Case

Nursing Baby is available in Light, Tan, and Brown skin tones.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.