Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Nursing Baby

Łatwe w użyciu rozwiązanie symulacyjne do rozwoju umiejętności klinicznych oraz w zakresie opieki nad pacjentem

Informacje ogólne

Trening z wykorzystaniem symulatora Nursing Baby obejmuje osłuchiwanie pod kątem tonów serca, szmerów płucnych i odgłosów perystaltyki, umiejętności związane z dostępem dożylnym i doszpikowym, ocenę ciemiączka, cewnikowanie dróg moczowych i ogólną pielęgnację pacjenta pediatrycznego. To niemowlę jest niezastąpione w klinicznym treningu pod kątem podstawowych pediatrycznych umiejętności klinicznych w szpitalach.

* System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi symulatora Nursing Baby SimPad Capable Sprzedawany osobno.

Zalety produktu:

 • Edukacyjna skuteczność do trenowania szpitalnych umiejętności związanych z pielęgnacją niemowląt.
 • Wstępnie zaprogramowane scenariusze umożliwiają standardowy trening, a scenariusze niestandardowe i kontrola instruktora w czasie rzeczywistym pozwalają na dostosowanie symulacji tak, aby spełnić potrzeby indywidualnych uczestników szkolenia
 • Skuteczna edukacja w zakresie specjalistycznej pielęgnacji pacjentów będących niemowlętami
 • Ekonomicznie i edukacyjnie wydajny trenażer umiejętności, przeznaczony do pracy na podstawie scenariuszy, służy do pielęgnacji i postępowania w różnych, często i rzadko spotykanych w warunkach szpitalnych schorzeniach u niemowląt w szerokiej gamie sytuacji klinicznych i transportu szpitalnego
 • Trwały, solidny i odzwierciedlający rzeczywistość – stworzony, aby wytrzymać wiele lat użytkowania

Cechy produktu:

 • Prawidłowe, wybrzuszone i zapadnięte ciemiączka do oceny stanu i diagnostyki
 • Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur, w tym wprowadzanie zgłębników NG i OG, pielęgnacji i odsysania tracheostomii
 • Zginające się ramię z dostępem dożylnym i noga z dostępem dożylnym pozwalają na ćwiczenie kaniulacji dożylnej, podawania leków, pielęgnacji i utrzymywania miejsca wkłucia
 • Podawanie leków i płynów przez wlew doszpikowy za pośrednictwem dojścia w kości piszczelowej z punktami orientacyjnymi na guzowatości kości piszczelowej i kostce piszczelowej.
 • Otwór rurki gastrostomijnej do pielęgnacji i karmienia
 • Prezentuje prawidłowe i anomalne tony serca, szmery płucne i odgłosy perystaltyki jelit do badania osłuchowego
 • Wymienne genitalia pozwalają na cewnikowanie moczowe z wypływem płynu, symulację temperatury w odbycie oraz podawanie czopków

Specyfikacja

Symulator Nursing Baby stworzono do symulacji i ćwiczenia różnych procedur pielęgnacyjnych związanych z niemowlętami. Technologia dźwięków Nursing Baby with SimPad pozwala na badanie osłuchowe i rozpoznanie prawidłowych i nietypowych tonów serca, szmerów płuc i odgłosów perystaltyki jelit.

Funkcje:

Opieka nad pacjentami

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur.

 • Pielęgnacja oczu, uszu i nosa, w tym
  • Symulowane podawanie leków
  • Symulowana irygacja oczu i uszu
  • Tamponada nosa
 • Zmienne ciemiączko
  • Prawidłowe
  • Wybrzuszenie
  • Wklęsłe
 • Dzięki anatomicznie drożnym drogom oddechowym możliwe jest:
  • Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych
  • Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
  • Różne procedury podawania tlenu
 • Otwór tracheostomijny z wyjmowaną zaślepką do pielęgnacji i odsysania Płuca można napełnić płynem, aby odsysanie było bardziej realistyczne.
 • Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika. Zbiornik żołądka może zawierać płyn, aby można było ćwiczyć płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik.
 • Możliwa pielęgnacja rurki gastrostomijnej i żywienie przez rurkę
 • Pielęgnacja ileostomii
 • Pozwala na ćwiczenie pomiaru długości i masy ciała oraz badań fizykalnych
 • Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne postępowanie z pacjentem

Wymienne genitalia męskie i żeńskie

 • Można podłączyć zbiornik moczowy, aby przeprowadzać pełne zabiegi cewnikowania moczowego
 • Można wprowadzić stały lub prosty cewnik
 • Podawanie czopków doodbytniczych (symulowane)

Trening dożylny

 • Zginające się ramię z dostępem dożylnym pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń obwodowych i na pielęgnację miejsca wkłucia w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni
 • Zginająca się noga z dostępem dożylnym z możliwością wykonania nakłucia żyły w okolicy przyśrodkowej i bocznej kostki

Trening doszpikowy

 • Zginająca się noga do wlewów doszpikowych z symulowaną kością piszczelową i punktami orientacyjnymi na guzowatości piszczeli i kostce przyśrodkowej
 • Dren w pięcie łączy się ze zbiornikiem do ćwiczeń z wlewów

Możliwości systemu SimPad PLUS

System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi symulatora Nursing Baby SimPad PLUS Capable System SimPad PLUS jest sprzedawany osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej systemu SimPad PLUS.

Odgłosy

 • Tony serca zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Szmery płuc słyszalne podczas osłuchiwania synchronizowane z częstością oddechu 0–60 oddechów na minutę
 • Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie
 • Prawidłowe lub anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Dźwięki z głośni – dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

Tony serca

Zsynchronizowane z programowalnym EKG

 • Zwężenie aorty
 • Szmer Austina Flinta
 • Szmer rozkurczowy
 • Szmer Stillsa
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)
 • Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
 • Zwężenie tętnicy płucnej
 • Prawidłowe tony serca

Szmery płucne

Zsynchronizowane z częstością oddechów, 0–60 oddechów na minutę

Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie

 • Rzężenia grubobańkowe
 • Rzężenia drobnobańkowe
 • Zapalenie płuc
 • Szorstki wysoki świst oddechowy
 • Świsty
 • Rzężenie
 • Prawidłowe szmery oddechowe

Odgłosy perystaltyki jelit

Prawidłowe i anomalne odgłosy perystaltyki jelit

 • Burczenie w brzuchu
 • Nadmierna aktywność jelit
 • Słaba aktywność jelit
 • Brak dźwięku
 • Prawidłowa perystaltyka

Dźwięki z głośni

Dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

 • Płacz
 • Kaszel
 • Czkawka
 • Krzyk

Symulowane parametry

 • Użytkownik może ustawić poziom ciśnienia krwi i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Użytkownik może ustawić poziom temperatury (w skali Celsjusza lub Fahrenheita) i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Użytkownik może ustawić poziom SpO2 i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Ciśnienie krwi, temperatura i SpO2 będą wyświetlane na urządzeniu SimPad (trzymanym w ręku) i na opcjonalnym monitorze pacjenta

Funkcje scenariuszy/dziennika

 • Oprogramowanie komputerowe SimDesigner służy do tworzenia scenariuszy trybu automatycznego ze stanami, interwencjami, trendami i handlerami
 • Oprogramowanie Theme Editor służy do tworzenia tematów trybu ręcznego ze stanami i interwencjami
 • Scenariusze i tematy można wgrać z poziomu komputera przez USB lub pobrać scenariusze bezpośrednio z SimStore.
 • Po pobraniu plików dziennika na komputer (za pomocą oprogramowania SimViewer) można wyświetlać/drukować/zapisywać lub importować je do SimView i SimManager
 • Wszystkie interwencje, parametry życiowe i notatki są opatrzone stemplem czasowym i będą zapisane w dzienniku danych SimPad
 • Pliki dziennika SimPad można wyświetlić na urządzeniu SimPad lub na komputerze w celu omówienia i podsumowania symulacji

SimCenter™

SimCenter™ to źródło zasobów symulacyjnych, zawierające wszechstronne narzędzia do każdej fazy procesu symulacji, od uzyskiwania dostępu do zwalidowanych treści po podsumowanie. Sprawia, że proces symulacji i oceny jest prostszy, więc można skupić się na swoim głównym celu: SimCenter to w pełni zintegrowany system, obejmujący:

 • SimStore™
 • SimDeveloper™
 • SimManager™
 • SimView™

Informacje o tym, jak w pełni zoptymalizować zasoby dostępne dla Nursing Baby, można znaleźć na stronie http://www.mysimcenter.com/.

W skład Nursing Baby SimPad Capable wchodzi:

Manekin pełnopostaciowy przedstawiający niemowlę

Ramię treningowe z dostępem dożylnym

Noga treningowa z dostępem dożylnym

Ramię treningowe z dostępem doszpikowym

Symulowane czopki doodbytnicze (3)

Lubrykant do manekina

Śpiochy

Przenośny futerał

Symulator Nursing Baby jest dostępny w jasnym, opalonym i brązowym odcieniu skóry.