Gå vidare till

Premature Anne

Obstetrics & Paediatrics

Produktinformation

De första 10 minuterna är avgörande för ett för tidigt fött spädbarn. När komplikationer uppstår måste vårdpersonalen vara beredd på att ge vård av god kvalitet. Premature Anne hjälper till att förbereda vårdpersonalen genom realistiska erfarenheter, i syfte att rädda de allra minstas liv.

Välj den konfiguration som uppfyller era utbildningsmål

Premature Anne med SimPad PLUS

När Premature Anne kombineras med SimPad PLUS får kursdeltagarna uppleva scenarier som simulerar verkliga erfarenheter.

Övningsscenarier kan genomföras på plats för att förstärka och förbättra kommunikationen inom arbetslaget i den miljö där de vanligtvis arbetar. Dessa realistiska simuleringar bidrar till att stärka deltagarnas förmåga att bedöma, diagnostisera och behandla för tidigt födda barn som en del av ett team.

Det finns två konfigurationer av Premature Anne med SimPad PLUS:

Prematur Anne Task Trainer

När den används som färdighetstränare är Premature Anne utformad för att hjälpa kursdeltagarna att utveckla sin kompetens genom att öva sina färdigheter.

Premature Anne Task Trainer syftar till att stärka färdigheter på följande områden:

 • Luftvägsbehandling
 • Bröstkompressioner
 • Kärltillgång (navelsträng)
 • Övning i kanylsättning på förberedda IV-platser utan vätska

Premature Anne Task Trainer finns i följande uppsättningar:

AAP Premature Anne-paketet består av Premature Anne-simulatorn och en handhållen SimPad PLUS-fjärrkontroll med åtta förprogrammerade scenarier, skrivna av AAP (American Academy of Pediatrics) utifrån deras program för neonatal återupplivning NRP (Neonatal Resuscitation Program™).

Neonatal Resuscitation Program™-scenarier är utformade för återupplivning av ett 25 veckor gammalt spädbarn med följande metoder:

 • Övertrycksventilering och CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
 • Övertrycksventilering och endotrakeal intubering
 • Övertrycksventilering , endotrakeal intubering och bröstkompressioner
 • Övertrycksventilering , endotrakeal intubering, bröstkompressioner och medicinering
 • CPAP, syretillförsel och orogastrisk sond
 • Övertrycksventilering , CPAP, intubering och administrering av surfaktant
 • Intubering, bröstkompressioner och sättning av navelkärlskateter: etik och vård i livets slutskede
 • Återupplivning av 25 veckor gamla nyfödda tvillingar

Partnerskap för bättre resultat för prematura spädbarn

Premature Anne Task Trainer är utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics och ger nya möjligheter att integrera den senaste tekniken i utbildningsprogram för omhändertagande av för tidigt födda spädbarn.

Genom att kombinera Premature Anne Task Trainer och pedagogiskt innehåll utvecklat och validerat av American Academy of Pediatrics ges kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om för tidigt födda barn, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

Premature Anne är en docka i realistisk storlek, motsvarande ett prematurt spädbarn i vecka 25, och har utvecklats i samarbete med American Academy of Pediatrics (AAP). Premature Anne är avsedd att vara ett hjälpmedel vid utbildning av vårdpersonal i återupplivning och vård av prematura spädbarn.

Specifikationer

Premature Anne med SimPad PLUS

Luftvägsfunktioner

 • Anatomiskt korrekt, realistisk luftväg
 • Införande av ET-tub
 • Sellicks manöver
 • Övertrycksventilering
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Sugning
 • Införande av OG-/NG-sond

Andningsfunktioner

 • Dubbel och ensidig höjning och sänkning av bröstkorgen vid mekanisk ventilering
 • Cyanos

Andningskomplikationer

 • Ensidig bröströrelse (intubering av höger huvudbronk) vid mekanisk ventilering

Hjärta

 • Realistiska kompressioner

Kärltillgång

 • Patenterad klippbar navelsträng med ven- och artärtillgång för bolus eller infusion
 • Simulerat blodflöde vid kanylering av navelsträngsven
 • Perifer IV-tillgång (utan vätska)

Ljud

 • Auskultation av lungljud vid ventilering
 • Hjärtljud
 • Röstljud

Prematur Anne Task Trainer

Luftvägsfunktioner

 • Anatomiskt korrekt, realistisk luftväg
 • Införande av ET-tub
 • Sellicks manöver
 • Övertrycksventilering
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Sugning
 • Införande av OG-/NG-sond

Andningsfunktioner

 • Dubbel och ensidig höjning och sänkning av bröstkorgen vid mekanisk ventilering

Andningskomplikationer

 • Ensidig bröströrelse (intubering av höger huvudbronk) vid mekanisk ventilering

Hjärta

 • Realistiska kompressioner

Kärltillgång

 • Patenterad klippbar navelsträng med ven- och artärtillgång för bolus eller infusion
 • Simulerat blodflöde vid kanylering av navelsträngsven
 • Perifer IV-tillgång (utan vätska)

Ljud

 • Auskultation av lungljud vid ventilering
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.