Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_DMS2536.jpg _DMS2536.jpg

Bli karbonnøytral

2030-mål: Oppnå minimum 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030 på tvers: anlegg, transport, reise og forsyningskjede. Kompenser for resterende utslipp. Reduksjoner basert på 2019 nivåer

Gjeldende satsingsområde/tema

 • Fornybar energi i alle kontorer og fabrikker.
 • Varig endring i reisevaner.
 • Optimaliser logistikknettverket

Ambisjon til handling 2021

Redusere absolutte utslipp med 10 % fra 2019-nivå med:

 • redusere flyfrakt med 25 % fra 2,1 til 1,6 millioner tonn kilometer;
 • redusere kostnadene for forretningsreiser med 20 % gjennom å reise mindre og smartere;
 • mens virksomheten fortsatt vokser og reduser totalvekten som sendes til kundene fra xx til yy;
 • samarbeider bare med speditører som har fokus på utslippsreduksjon.

Basert på metoden beskrevet i forrige avsnitt, har vi estimert våre totale utslipp og har identifisert fire hovedområder med utslipp:

 • Produkter og komponenter - dekker utslippene som er innebygd i materialene, komponentene og produktene vi tilbyr.
 • Reise - utslippene som genereres av forretningsreiser.
 • Logistikk - dekker innkommende logistikk for våre råvarer, komponenter og ferdige produkter pluss distribusjon av våre produkter til våre kunder.
 • Egne anlegg & operasjoner - består av en rekke bidrag som energiforbruk på stedet, konsulenttjenester, vedlikehold av anlegg, verktøy, maskinvare og kontorutstyr.

Vår totale karbonavtrykk i 2019 ble anslått til å være 69 kilo CO2e. Vår jobb med å redusere utslippene, vil bli formet rundt disse områdene og er beskrevet på de neste sidene.

Total emissions 2019.JPG

Absolutte reduksjoner er nødvendige

I følge FNs rapport om utslippsforskjell (2019) må de globale utslippene være 55 % lavere i 2030 sammenlignet med 2018. Vi anerkjenner dette og aksepterer vår andel av ansvaret. Vi kartlegger en løsning basert på minimum 70% reduksjon av våre CO2e-utslipp.

Vi har et felles engasjement og en forpliktelse med våre aksjonærer, Laerdal-styret, ledende ansatte og ansatte for å følge opp reduksjonsinitiativene som vil stamme fra ambisjonene i dette dokumentet.

"Den største faren for planeten vår er troen på at noen andre vil redde den."

- Robert Swan, OBE, FRGS
Polar Explorer

 

Samarbeid for endring

Laerdal slår seg sammen med flere fremtredende selskaper på tvers av sektorer for å redusere CO2e-utslipp og for å øke bruken av sirkulære materialer i verdikjeden. Ved å gjøre dette, aksepterer vi utfordringen om å:

 • vedta mål for å redusere CO2e-utslipp på en “vitenskapelig” måte, slik at de kan vurderes av andre og er i tråd med dekarboniseringsnivået som kreves for å holde global temperaturøkning under 1,5 ° C sammenlignet med før-industrielle temperaturer;
 • sette delmål som skal nås i løpet av de neste 1 til 5 årene, ikke bare et langsiktig mål; og
 • dekke utslipp fra omfang 1, 2 og 3.

Skiftnorge

Laerdal har sluttet seg til Skiftnorge, som er et initiativ som skal akselerere overgangen til en lavkarbon-økonomi og støtte den norske regjeringen i å oppfylle sine nasjonale klimaforpliktelser innen 2030.

Targeted reductions by 2030.JPG

Målrettede reduksjoner innen 2030

Å nå våre ambisjoner vil ta tid og kreve systematisk og langsiktig innsats. Vi vil initiere og finansiere prosjekter innen fire områder - Produkter og komponenter, Logistikk, Reise og egne anlegg og den siste er Operasjoner - hvert år i løpet av de neste ti årene for å gjøre det mulig for oss å nå våre mål. Resultatene vil oppnås basert på vår evne til å mobilisere alle ansatte til å jobbe gjennom hele verdikjeden for å identifisere muligheter for forbedringer, slik at vi kan akselerere effekten vi har for en mer bærekraftig fremtid.

Produkt og komponenter

Vi vil redusere utslippene fra våre produkter og komponenter fra trettitre til elleve tusen tonn CO2e pr. år innen 2030.

Disse reduksjonene vil bli oppnådd ved initiativer på våre produksjonsanlegg, samt i samarbeid med leverandører i verdikjeden.

Ved å introdusere mer resirkulert og biobasert materiale i produktene våre, vil vi oppnå en reduksjon i både CO2-utslipp og bruk av råvarer. Når vi går over til å bruke mer sirkulære og delte brukermodeller, supplert med digitale løsninger, vil vi se en nedgang i ressurser og energi som trengs og samtidig øke bruken av løsningene våre. Vi vil bidra til å redde flere liv ved å bruke mindre ressurser.

Fra og med nå vil vi planlegge løsninger internt med tanke på totale utslipp og vil samarbeide med partnere som deler vårt engasjement for å oppnå generell reduksjon i utslipp.

Logistikk

Vi vil redusere utslippene fra vår innkommende logistikk og distribusjon fra elleve til fem tusen tonn CO2e per år innen 2030.

Dette oppnås delvis ved å optimalisere vårt logistikknettverk og delvis ved aktivt å velge fraktalternativer med påvist lave CO2-utslipp.

For å hjelpe oss har vi laget en rapporteringsløsning som gjør det mulig for oss å vurdere utslippene fra vår globale varestrøm. Dette verktøyet hjelper oss med å identifisere utslippene fra våre forskjellige handelsfelt. Vi gjør dette ved å analysere våre transaksjonsdata for å modellere det vi har sendt fra A til B. Dette kombineres med utslippsfaktorer for å gi en detaljert oversikt over utslippene fra logistikkaktivitetene våre.

 

Ton.png

Reise

Vi vil redusere utslipp fra reise. Fra åtte til fem tusen tonn CO2e per år innen 2030.

Vi tror på å være nær kundene våre, og noen reiser er nødvendige. Vi må imidlertid være smartere når det gjelder hvordan vi optimaliserer kundekontakten.

Med økt digitale kommunikasjonen som har vært og er nødvendig i forbindelse med COVID-19, har vi utviklet vår digitale programvare og ferdigheter. Med kunder og partnere ser vi dette som en mulighet til å fortsette en overgang til et kontinuerlig mer digitalt basert salgs- og kommunikasjonssystem.

Egne anlegg og operasjoner

Vi vil redusere utslipp fra våre egne anlegg og drift fra sytten tusen til null tonn CO2e innen 2030.

Dette er et veldig ambisiøst mål med tanke på kompleksiteten og mangfoldet av utslippskilder som inngår i denne kategorien. Som det fremgår av grafen til høyre, inkluderer denne kategorien forskjellige områder som outsourcede tjenester, IT og avskrivning av maskiner. Når vi setter et så ambisiøst mål, er det en erkjennelse av at vi må starte tidlig for å redusere utslippene våre. Vi vil ta initiativ på mange områder parallelt for å nå vårt mål.

Å redusere utslippene for denne kategorien vil være en virkelig global innsats med aktiviteter utført på tvers av alle fagområder og alle lokasjoner. Vi har allerede introdusert bruk av fornybar energi på de fleste fabrikker, og flere tiltak vil bli gjort innen 2021 for ytterligere forbedringer.

 

 

 

 

Ivar.png

Anslått gjenværende utslipp som skal kompenseres for

Våre nåværende estimater viser at vi i 2030 vil generere 21 kilo CO2e-utslipp som må kompenseres for.

For tiden er den mest lovende karbonfangstteknologien, er ideen om å plante trær. Forskning viser at ti år etter planting vil et gjennomsnittlig tre absorbere omtrent 21 kg CO2e pr. år fra atmosfæren.

Dette betyr at en million trær plantet i løpet av 2021 vil kompensere for det potensielle gjenværende utslippet av 21 kilotonn CO2e per år fra 2031 og utover.

Vi vil medio 2021 undersøke om ytterligere utslippsreduksjoner og andre løsninger oppnås og for å fjerne utslippene våre fra atmosfæren, men vi planlegger nå å kompensere for de nåværende estimerte restutslippene ved å plante en million trær.

Én million trær plantet for å bidra til å redde en million liv.

Karbonreduksjonsinitiativer i forskjellige funksjoner

Karbonreduksjonsprogrammet går på tvers av alle enhetene i Laerdal, og mange tiltak er i gang eller vil bli startet om kort tid. Noen er basert på spesifikke planer, andre basert på utviklingen i markedet. I dialog med 3 bedriftsledere har vi forstått deres perspektiv på situasjonen:

Mer fra bærekraftsrapporten:

 Helping save lives

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv og samtidig arbeide på en bærekraftig måte. 

 En visjon med handling 

Med bakgrunn i vår misjon og visjon har vi satt djerve bærekraftsmål mot 2030 og vi har tydelige årlige tiltak for å sikre at vi oppnår målene.

 Forbedringstiltak

Alle direkte og indirekte utslipp som genereres gjennom vår viksomhet måles på en grunndig og metodisk måte. 

 

 Sirkulære løsninger

Redusere, Gjenbruke, Gjenvinne
Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller. Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjenom hele verdikjeden. 

 Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører.