Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Nursing Kelly

Manekin do szkolenia umiejętności dla pracowników służby zdrowia w szpitalach

Informacje ogólne

Nursing Kelly: łatwa, skuteczna opieka nad pacjentami

Dzięki realistycznym cechom anatomicznym Nursing Kelly zapewnia optymalne doświadczenie treningowe dotyczące szerokiej gamy umiejętności klinicznych. Nursing Kelly pozwala przeprowadzać oceny i interwencje, tym samym rozwijając umiejętności myślenia krytycznego niezbędne w środowisku medycznym.

Karta produktu

Scenariusze symulacji dla pielęgniarstwa stworzone przez wiodące firmy w tej branży

 

Wykorzystaj wstępnie zaprogramowane treści symulacyjne, stworzone, aby zapewnić uczestnikom szkolenia przemyślany trening kliniczny skupiający się na określonych celach edukacyjnych, ukierunkowanych na opiekę nad pacjentami w szpitalu.

Budowanie kompetencji

Nursing Kelly zapewnia skuteczność edukacyjną treningu klinicznego w zakresie od podstawowych do zaawansowanych umiejętności związanych z opieką nad pacjentem i postępowaniem z nimi. Ta elastyczna platforma pozwala na dodawanie wielu modułów uzupełniających, w tym modułu do oceny i leczenia ran, wymienną skórę i system żył modułu NBC

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Sprawowanie stałej opieki nad pacjentem bez zmiany jakości to wyzwanie, które wymaga odpowiedniego treningu oraz umiejętności przeprowadzenia dokładnej oceny, interwencji i podjęcia decyzji klinicznych prowadzących do najlepszych wyników dla pacjentów. Włączając do treningu spójne scenariusze symulacyjne dostępne w ScenarioCloud, instruktorzy mogą łatwo rozszerzyć kliniczny program treningowy o symulacje i tym samym pomóc uczestnikom szkolenia popełniać i naprawiać błędy kliniczne bez niepożądanych konsekwencji.

Skuteczny trening oparty na symulacjach

Wykorzystanie Nursing Kelly do treningu opartego na symulacjach pozwala uczestnikom szkolenia wykonywać ocenę stanu pacjenta i interwencje oraz doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji i myślenia krytycznego, aby pomóc poprawić wyniki pacjentów.
Nursing Kelly pozwala uczestnikom szkolenia ćwiczyć techniki pielęgnacji pacjentów, takie jak udrażnianie dróg oddechowych i interwencje związane z układem oddechowym, sercowym i krążenia.

Realistyczne cechy manekina

Edukacyjna skuteczność do trenowania głównych umiejętności szpitalnych. Symulator Nursing Kelly jest stworzony tak, aby spełniać wymagania treningowe pod kątem podstawowych i zaawansowanych umiejętności pielęgnacyjnych, i ułatwia wdrożenie spójnych symulacji do programów nauczania w pielęgniarstwie.

Te umiejętności to między innymi:

Drogi oddechowe:

 • Intubacja ustna i nosowa
 • Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych
 • Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie treści z tchawicy

Krążenie:

 • Ciśnienie krwi mierzone metodą Korotkowa
 • Jednostronne tętna na tętnicy ramiennej i promieniowej, zsynchronizowane z EKG
 • Zmienne ciśnienie skurczowe i rozkurczowe
 • Zginające się ramię z dostępem dożylnym do terapii dożylnej z wykorzystaniem naczyń obwodowych i pielęgnacji miejsca wkłucia

Inne funkcje:

 • Prawidłowe i anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Dojście dożylne w okolicy podobojczykowej, różne otwory stomijne i do drenażu klatki piersiowej
 • Wymienne męskie i żeńskie genitalia do cewnikowania dróg moczowych
 • Wymienne miejsca stomijne przedstawiają kolostomię, ileostomię i cystoskopię nadłonową
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych

Łatwiejsza symulacja dzięki systemowi SimPad PLUS

Manekin Nursing Kelly, obsługiwany za pomocą systemu SimPad PLUS, ułatwi przeprowadzenie wysoce skutecznego treningu opartego na symulacji i osiągnięcie celów szkoleniowych.

Cechy systemu SimPad PLUS:

 • Ręczny, intuicyjny tablet zdalnego sterowania z ekranem dotykowym umożliwia doświadczenie w trybie „wybierz i graj”
 • Obsługa w czasie rzeczywistym lub wykorzystanie scenariuszy i tematów, aby szkolenie symulacyjne było spójne
 • Optymalne gromadzenie danych pozwalających na przeprowadzenie wysokiej jakości podsumowania
 • Mobilność – trening może odbyć się w dowolnym miejscu
 • Opcjonalny monitor pacjenta zapewnia realizm kliniczny
AESTSJZW.jpg
Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia... Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia krytycznego.

Monitor pacjenta

Specyfikacja

Nursing Kelly to realistyczny manekin pełnopostaciowy, stworzony do szkolenia w zakresie wszystkich umiejętności, od podstawowej pielęgnacji pacjenta do zaawansowanych czynności pielęgniarskich, w tym nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi i osłuchiwanie oraz rozpoznawanie prawidłowych i anomalnych tonów serca, szmerów płuc i odgłosów perystaltyki.

W skład Nursing Kelly SimPad PLUS Capable wchodzi:

 • Manekin męski dorosły, pełnopostaciowy
 • Ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami
 • Ramię treningowe do pomiaru ciśnienia krwi
 • Koszula szpitalna
 • Lubrykant do manekina
 • Zestaw narzędzi montażowych

* System SimPad PLUS (204-30001) jest konieczny do obsługi. Sprzedawany osobno.

Symulator Nursing Kelly jest dostępny w jasnym, opalonym i brązowym odcieniu skóry.

Funkcje:

Opieka nad pacjentami

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur.

 • Irygacja oczu i uszu (symulowana)
 • Wprowadzanie leków do oczu, uszu i nosa, w tym także tamponada nosa
 • Procedury pielęgnacyjne w obrębie jamy ustnej i uzębienia
 • Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych
 • Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie treści z tchawicy
 • Różne procedury podawania tlenu
 • Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika
 • Płukanie żołądka i żywienie dojelitowe
 • Wejścia podobojczykowe, jejunostomijne i do cewnika Hickmana (tylko wprowadzanie)
 • Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie
 • Miejsca do wstrzykiwania to mięsień naramienny, udo po obu stronach, pośladek i mięsień pośladkowy średni
 • Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne postępowanie z pacjentem
 • Wymienne stomie przedstawiają kolostomię, ileostomię i cystoskopię nadłonową
 • Kolostomię można irygować i można wprowadzić stały cewnik
 • Odbyt ze zbiornikiem do zabiegów lewatywy
 • Palce u rąk i stóp można rozdzielić, co umożliwia bandażowanie

Wymienne genitalia męskie i żeńskie

 • Możliwość podłączenia zbiornika moczowego i jelitowego za pomocą zaworów łączących
 • Pełne cewnikowanie moczowe
 • Genitalia żeńskie pozwalają na przeprowadzenie irygacji pochwy
 • Można wprowadzić stały lub prosty cewnik
 • Można wykonywać lewatywę za pomocą płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ
 • Gdy są stosowane w manekinie, można użyć płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ
 • Zawory moczowe odzwierciedlają naturalny opór odczuwany podczas cewnikowania
 • Zawory odbytowe symulują wewnętrzny zwieracz odbytu

Zginające się ramię treningowe z dostępem dożylnym

 • Pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń obwodowych i na pielęgnację miejsca wkłucia
 • Obraca się w mięśniu naramiennym
 • Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni
 • Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa
 • Wymienna skóra i system żył nadający się do wlewów

Możliwości systemu SimPad PLUS

System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi symulatora Nursing Kelly SimPad PLUS Capable. System SimPad PLUS jest sprzedawany osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej systemu SimPad PLUS.

Odgłosy

 • Tony serca zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Szmery płuc słyszalne podczas osłuchiwania synchronizowane z częstością oddechu 0–60 oddechów na minutę
 • Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie
 • Prawidłowe lub anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Dźwięki z głośni – generowane przez komputer dźwięki, łączone z instrukcjami głosowymi (przez mikrofon sprzedawany osobno).

Tony serca

Zsynchronizowane z programowalnym EKG

 • Zwężenie aorty
 • Tarcie opłucnowe
 • Szmer Austina Flinta
 • Szmer rozkurczowy Zwężenie zastawki mitralnej
 • Szmer rozkurczowy
 • Wypadanie zastawki mitralnej
 • Trzask otwarcia przy 70 ms
 • Prawidłowe tony serca

Szmery płucne

Zsynchronizowane z częstością oddechów, 0–60 oddechów na minutę

Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie

 • Rzężenia grubobańkowe
 • Rzężenia drobnobańkowe
 • Zapalenie płuc
 • Szorstki wysoki świst oddechowy
 • Świsty
 • Tarcie opłucnowe
 • Rzężenie
 • Prawidłowe szmery oddechowe

Odgłosy perystaltyki jelit

Prawidłowe i anomalne odgłosy perystaltyki jelit

 • Burczenie w brzuchu
 • Nadmierna aktywność jelit
 • Słaba aktywność jelit
 • Brak dźwięku
 • Prawidłowa perystaltyka

Dźwięki z głośni

Dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

 • Kaszel
 • Wymioty
 • Jęk
 • Krzyk
 • Oddychanie z dusznościami
 • Tak
 • Nie

Ciśnienie krwi / tętna

 • Zginające się ramię do pomiaru ciśnienia krwi do osłuchowego i palpacyjnego badania symulowanego ciśnienia krwi
 • Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z EKG
 • Regulacja głośności odgłosów Korotkowa w 10 krokach, 0–9
 • Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe można ustawiać indywidualnie, w krokach po 2 mmHg
 • Skurczowe 0–300 mmHg, rozkurczowe 0–200 mmHg
 • Przerwa osłuchowa, z możliwością włączenia/wyłączenia
 • Dokładność ciśnienia ±4 mmHg
 • Funkcja kalibracji, aby dostosować czujnik ciśnienia i miernik w mankiecie
 • Symulator tętna do badań palpacyjnych steruje tętnami ramiennym i promieniowym
 • Tętna są aktywne tylko podczas badania palpacyjnego
 • Tętna zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Siła tętna zależna od ciśnienia krwi

Do obsługi wymagany system SimPad PLUS.

Funkcja dziennika/scenariuszy

 • Pobieranie plików dziennika i danych uczestników szkolenia na komputer
 • Wszystkie interwencje, parametry życiowe i notatki są opatrzone stemplem czasowym i będą zapisane w dzienniku danych SimPad
 • Pliki dziennika SimPad można wyświetlić na urządzeniu SimPad lub na komputerze w celu omówienia i podsumowania symulacji
 • Pobieranie plików dziennika i danych uczestników szkolenia na komputer za pomocą oprogramowania SimViewer. Dostępne są dwie wersje:

Opcjonalne wyposażenie:

Zestaw do pielęgnacji i oceny stanu ran

 • Z manekinami męskimi do opieki nad pacjentami można wykorzystywać różne rany, aby dodać realizmu scenariuszom obejmującym ocenę stanu ran i pielęgnację pacjenta.
 • Zestaw do pielęgnacji ran jest także dostępny w brązowym i opalonym odcieniu skóry


Ramię do nakłucia tętniczego

 • Realistyczne odwzorowanie ramienia z nadającymi się do wlewów tętnicami, przeznaczone do trenowania prawidłowej procedury nakłucia tętnicy do analizy gazometrii
 • Ramię do nakłuć tętniczych jest także dostępne w brązowym i opalonym odcieniu skóry

Monitor pacjenta (opcja)

 • Dotykowe, symulowane monitory pacjenta zapewniają zwięzłe, kliniczne informacje zwrotne na temat parametrów fizjologicznych.
 • Kolorowy ekran monitora może być konfigurowany i zapewnia wiele symulowanych parametrów, a każdy odtwarza wielopoziomowe alarmy.
 • Symulowane parametry to częstość akcji serca, EKG, SpO2, ciśnienie krwi, częstość oddechów, temperatura i etCO2.