Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Nursing Kid

Fantom do nauki i doskonalenia umiejętności klinicznych, stworzony z myślą o personelu medycznym zajmującym się dziećmi na oddziałach szpitalnych.

Informacje ogólne

Doskonalenie podstawowych umiejętności pediatrycznych

Nursing Kid to fantom realistycznie przedstawiający sześcioletnie dziecko. Stworzono go z myślą o szkoleniu umiejętności z wykorzystaniem scenariuszy z zakresu pielęgnacji i opieki nad różnymi pacjentami pediatrycznymi. Fantom idealnie nadaje się do szkolenia z zakresu zarówno często, jak i rzadko spotykanych przypadków klinicznych, jak również oceny stanu ran i ich pielęgnacji, udzielania pierwszej pomocy i udzielania pomocy dziecku po doświadczeniu przemocy.

Funkcje symulatora Nursing Kid:

Zginające się ramię z dostępem dożylnym pozwala ćwiczyć kaniulację dożylną, podawanie leków oraz pielęgnację miejsca wkłucia. Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni. Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa.

Wymienne genitalia męskie i żeńskie pozwalają na pełne cewnikowanie moczowe. Można też wykonywać lewatywę.

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, a także symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur, w tym wprowadzania zgłębników NG i OG, pielęgnacji i odsysania tracheostomii, a także wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurek tracheostomijnych.

Opcjonalne pediatryczne moduły urazowe dodają realizmu scenariuszowi treningowemu.

Łatwa obsługa za pomocą systemu SimPad PLUS

Symulator Nursing Kid można obsługiwać za pomocą systemu SimPad PLUS, dzięki czemu trening oparty na scenariuszach jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

System SimPad PLUS zapewnia łatwy i skuteczny sposób uruchamiania symulacji:

 • Minimalny czas konfiguracji
 • Scenariusze i tematy zmniejszają ilość pracy wymaganą ze strony instruktora
 • Łatwa manipulacja parametrami życiowymi pacjenta i innymi parametrami fizjologicznymi
 • Intuicyjny ekran dotykowy zapewniający łatwe doświadczenie typu „pick up and play”
 • Mobilność – trening może odbyć się w dowolnym miejscu
 • Optymalne gromadzenie danych pozwalających na przeprowadzenie wysokiej jakości podsumowania

AESTSJZW.jpg
Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia... Integracja symulowanego monitora pacjenta zwiększa realizm kliniczny i stanowi wyzwanie dla umiejętności myślenia krytycznego.

Monitor pacjenta

Specyfikacja

Nursing Kid to pełnopostaciowy manekin, realistycznie przedstawiający sześcioletnie dziecko, przeznaczony do treningu umiejętności i treningu opartego o scenariusze do trenowania całego zakresu procedur w ramach opieki pediatrycznej. Nursing Kid z technologią dźwięków SimPad PLUS pozwala na badanie osłuchowe i rozpoznanie prawidłowych i nietypowych tonów serca, szmerów płuc i odgłosów perystaltyki jelit.

Opieka nad pacjentami

Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, a także symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur.

 • Pielęgnacja oczu, uszu, nosa i jamy ustnej, w tym między innymi:
  • Symulowane podawanie leków
  • Symulowana irygacja oczu i uszu
  • Tamponada nosa
  • Higiena jamy ustnej
 • Dzięki anatomicznie drożnym drogom oddechowym możliwe jest:
  • Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych
  • Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
  • Różne procedury podawania tlenu
 • Otwór tracheostomijny z wyjmowaną zaślepką do pielęgnacji i odsysania
  • Płuca można napełnić płynem, aby odsysanie było bardziej realistyczne
 • Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika
  • Zbiornik żołądka może zawierać płyn, aby można było ćwiczyć płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik
 • Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie
 • Miejsca do wstrzykiwania to mięsień naramienny, udo po obu stronach, pośladek
 • Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne postępowanie z pacjentem
 • Możliwe ćwiczenie technik przemieszczania dzieci
 • Możliwe ćwiczenie technik opatrywania i bandażowania

Wymienne genitalia męskie i żeńskie

 • Możliwość podłączenia zbiornika moczowego i jelitowego za pomocą zaworów łączących
 • Zawory moczowe odzwierciedlają naturalny opór odczuwany podczas cewnikowania
 • Pełne cewnikowanie moczowe
 • Można wprowadzić stały lub prosty cewnik
 • Zawory odbytowe symulują wewnętrzny zwieracz odbytu
 • Można wykonywać lewatywę za pomocą płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ
 • Pielęgnacja krocza

Zginające się ramię treningowe z dostępem dożylnym

 • Pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń obwodowych i na pielęgnację miejsca wkłucia
 • Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni
 • Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa
 • Wymienna skóra i system żył nadający się do wlewów

Możliwości systemu SimPad PLUS

System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi symulatora Nursing Kid SimPad PLUS Capable. System SimPad PLUS jest sprzedawany osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej systemu SimPad PLUS.

Odgłosy

 • Tony serca zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Szmery płuc słyszalne podczas osłuchiwania synchronizowane z częstością oddechu 0–60 oddechów na minutę
 • Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie
 • Prawidłowe lub anomalne odgłosy perystaltyki jelit
 • Dźwięki z głośni – dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

Tony serca

Zsynchronizowane z programowalnym EKG

 • Zwężenie aorty
 • Szmer Austina Flinta
 • Szmer rozkurczowy
 • Wypadanie zastawki mitralnej
 • Szmer Stillsa
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)
 • Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)
 • Prawidłowe tony serca

Szmery płucne

Zsynchronizowane z częstością oddechów, 0–60 oddechów na minutę

Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie

 • Rzężenia grubobańkowe
 • Rzężenia drobnobańkowe
 • Zapalenie płuc
 • Szorstki wysoki świst oddechowy
 • Świsty
 • Rzężenie
 • Prawidłowe szmery oddechowe

Odgłosy perystaltyki jelit

Prawidłowe i anomalne odgłosy perystaltyki jelit

 • Burczenie w brzuchu
 • Nadmierna aktywność jelit
 • Słaba aktywność jelit
 • Brak dźwięku
 • Prawidłowa perystaltyka

Dźwięki z głośni

Dźwięki generowane przez komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym (przez zestaw słuchawkowy, sprzedawany osobno)

 • Kaszel
 • Wymioty
 • Jęk
 • Krzyk
 • Oddychanie z dusznościami
 • „Tak”
 • „Nie”

Symulowane parametry

 • Użytkownik może ustawić poziom ciśnienia krwi i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Użytkownik może ustawić poziom temperatury (w skali Celsjusza lub Fahrenheita) i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Użytkownik może ustawić poziom SpO2 i sprawić, że będzie się on zmieniał stopniowo w czasie
 • Ciśnienie krwi, temperatura i SpO2 będą wyświetlane na urządzeniu SimPad PLUS (trzymanym w ręku) i na opcjonalnym monitorze pacjenta

Funkcje scenariuszy/dziennika

 • Oprogramowanie komputerowe SimDesigner służy do tworzenia scenariuszy trybu automatycznego ze stanami, interwencjami, trendami i handlerami
 • Oprogramowanie Theme Editor służy do tworzenia tematów trybu ręcznego ze stanami i interwencjami
 • Scenariusze i tematy można wgrać z poziomu komputera przez USB lub pobrać scenariusze bezpośrednio z SimStore.
 • Po pobraniu plików dziennika na komputer (za pomocą oprogramowania SimViewer) można wyświetlać/drukować/zapisywać lub importować je do SimView i SimManager
 • Wszystkie interwencje, parametry życiowe i notatki są opatrzone stemplem czasowym i będą zapisane w dzienniku danych SimPad PLUS
 • Pliki dziennika SimPad PLUS można wyświetlić na urządzeniu SimPad PLUS lub na komputerze w celu omówienia i podsumowania symulacji

SimCenter™

SimCenter™ to źródło zasobów symulacyjnych, zawierające wszechstronne narzędzia do każdej fazy procesu symulacji, od uzyskiwania dostępu do zwalidowanych treści po podsumowanie. Sprawia, że proces symulacji i oceny jest prostszy, więc można skupić się na swoim głównym celu: SimCenter to w pełni zintegrowany system obejmujący:

 • SimStore™
 • SimDeveloper™
 • SimManager™
 • SimView™

Informacje o tym, jak w pełni zoptymalizować zasoby dostępne dla Nursing Kid, można znaleźć na stronie http://www.mysimcenter.com/.

W skład Nursing Kid SimPad PLUS Capable wchodzi:

Pediatryczny, pełnopostaciowy manekin płci męskiej

Ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami

Koszula szpitalna

Lubrykant do manekina

Zestaw narzędzi montażowych

Symulator Nursing Kid jest dostępny w jasnym, opalonym i brązowym odcieniu skóry.

Opcjonalne wyposażenie:

Pediatryczny zestaw modułów urazowych
- Manekina można wyposażyć w różne rany zwiększające realizm scenariuszy obejmujących ocenę ran i pielęgnację pacjenta.
- Zestaw do pielęgnacji ran jest także dostępny w brązowym i opalonym odcieniu skóry

Pediatryczna noga z dostępem doszpikowym
- Realistyczne podudzie (prawe) z symulowaną kością piszczelową do ćwiczenia podawania leków i płynów przez wlew doszpikowy.
- Pediatryczna noga z dostępem doszpikowym jest także dostępna w brązowym i opalonym odcieniu skóry