Przejdź do treści

Newborn Anne

Trening umiejętności klinicznych dla pracowników oddziałów neonatologicznych

Informacje ogólne

Newborn Anne to manekin stworzony do treningu umiejętności w zakresie resuscytacji noworodków. Dzięki dokładnej budowie anatomicznej i funkcjami stworzonymi, aby skupić się na najważniejszych umiejętnościach resuscytacyjnych koniecznych w ciągu pierwszych dziesięciu minut życia noworodka, Newborn Anne wypełnia kluczowe założenia programu resuscytacji noworodków i większość innych klinicznych programów nauczania związanych z noworodkami.

Zalety produktu:

 • Skuteczność edukacyjna dzięki temu, że specyficzne umiejętności w zakresie resuscytacji noworodków mogą być ćwiczone indywidualnie lub w połączeniu z innymi umiejętnościami.
 • Realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne i trwała budowa symulują donoszonego noworodka płci żeńskiej.
 • Lekka, przenośna budowa sprawia, że Newborn Anne to wysoce mobilny symulator, który można wykorzystywać w różnych otoczeniach klinicznych.
 • Manekin Newborn Anne jest łatwy w użyciu i został stworzony tak, aby można było włączyć do wszystkich programów treningów dotyczących noworodków.
 • Manekin Newborn Anne, zbudowany na platformie SimNewB, został zaprojektowany z takimi funkcjami manekina, które są klinicznie istotne, aby zdobyć umiejętności podczas treningu w zakresie podtrzymywania życia noworodków.

Cechy produktu:

 • Newborn Anne dokładnie odzwierciedla donoszonego (40 tydzień ciąży) noworodka płci żeńskiej, na 50. centylu, o długości 21 cali i masie 7 funtów.
 • Drogi oddechowe są zaprojektowane tak, aby możliwe było trenowanie wszelkich aspektów udrażniania dróg oddechowych noworodka, w tym także stosowanie urządzeń z dodatnim ciśnieniem oraz wprowadzanie rurek dotchawiczych i masek LMA.
 • Tułów jest wyposażony w funkcję odbarczania odmy prężnej przez dekompresję igłową.
 • Pępowina pacjenta ma ręcznie generowane tętno i może być poddawana ocenie, przecięciu lub cewnikowaniu w celu uzyskania dostępu dożylnego.
 • Newborn Anne jest wyposażona w funkcję dostępu doszpikowego na obu nogach.

Specyfikacja

Funkcje dróg oddechowych

 • Ułożenie noworodka tak, aby symulować otwarcie dróg oddechowych przez odchylenie głowy, uniesienie podbródka lub wyluksowanie żuchwy
 • Wentylacja z wykorzystaniem PEEP (worek samorozprężalny, resuscytator z elementem T lub worek anestetyczny)
 • Intubacja rurką dotchawiczą
 • Intubacja maską krtaniową LMA
 • Wkładanie zgłębnika ustno-żołądkowego
 • Rozdęcie żołądka (przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki dotchawiczej)
 • Odsysanie (nozdrzy, nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe oraz płuc przez rurkę dotchawiczą) – do dróg oddechowych nie należy wprowadzać płynów
 • Moduł smółki do usuwania przez odsysanie

Funkcje oddechowe

 • Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej
 • Odma opłucnowa – torakocenteza igłowa w lewej linii środkowej pachowej (odma opłucnowa)

Funkcje serca

 • Ręczne uciskanie klatki piersiowej z odpowiednią głębokością (1/3 AP) i siłą

Funkcje układu krążenia

 • Ręczne tętno na pępowinie

 Dostęp naczyniowy

 • Żyła pępowinowa / dostęp tętniczy przez drożną pępowinę
 • Dostęp doszpikowy w lewym i prawym podudziu, na guzowatości kości piszczelowej i kostce pośrodkowej

 Inne funkcje

 • Pełny ruch w stawach
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Witaj ponownie

Sesja wygasła w czasie bezczynności. Czy chcesz kontynuować z zalogowaniem?

Kontynuuj Wyloguj się